Dokument obsahuje nežádoucí konce stránek

Příčina: Konec stránky se vložil ručně.

Řešení:    Odstraňte ručně zadaný konec stránky.

  1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Draft (Koncept).

  2. V dokumentu vyberte ruční konec stránky a stiskněte DELETE.

Příčina: Word podle nastavení vložil automatický konec stránky.

Řešení:    Zrušte nastavení, kvůli kterým se ukončují stránky.

  1. Vyberte odstavec, který následuje za nežádoucím koncem stránky.

  2. V nabídce Format (Formát) klikněte na Paragraph (Odstavec) a potom klikněte na kartu Line and Page Breaks (Konce řádků a stránek).

  3. Zrušte zaškrtnutí políček Keep lines together (Svázat řádky), Keep with next (Svázat s následujícím), a Page break before (Vložit konec stránky před).

Příčina: Konec oddílu Next Page (Další stránka), Even Page (Sudá stránka ) a Odd Page (Lichá stránka) ukončuje stránku.

Řešení:    Změňte nastavení ukončování oddílů.

  1. Klikněte na oddíl, který následuje přímo za daným koncem oddílu.

  2. V nabídce Format (Formát) klikněte na Document (Dokument) a potom na kartu Layout (Rozložení).

  3. V místní nabídce Section start (Začátek oddílu) klikněte na Continuous (Průběžný).

Viz taky

Vložení, odstranění nebo změna konce oddílu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×