Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Skype for firmy (Lync) pro Windows Store

Poslední aktualizace: prosinec 2013

Obsah

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Skype for Business (Lync) pro Windows Store

Archivace

Delegování hovorů

Protokoly hovorů

ID volajícího v seznamu účastníků schůzky

Karta kontaktu

Historie konverzací

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

Sdílení plochy a aplikací

Protokolování diagnostiky

Služby tísňového volání (112)

Federování

Zasílání rychlých zpráv v rámci schůzky (s víc účastníky)

Vytáčení čísla pro schůzku

Osobní fotografie

Informace o stavu a kontaktní informace

Režim ochrany osobních údajů

Licence Public IM Connectivity (PIC)

Shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience)

Záznam

Ukládání protokolů

Zasílání zpráv o chybách přihlášení

Hledání podle dovedností

Inteligentní oříznutí

Jednotné úložiště kontaktů

Zlepšení kvality hlasu

Zamykací obrazovka Windows 8

Obrazovka Start Windows 8

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync pro Windows Store

Tato stránka obsahuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync 2013. Pokud chcete porozumět principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu Microsoft Lync, doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů řeší nasazení a použití komunikačního softwaru aplikace Microsoft Lync pro Windows Store na zařízeních ve vašem podniku. Pokud používáte Microsoft Lync jako součást online řešení nebo jako službu – jinak řečeno, pokud některá třetí strana (třeba Microsoft) je hostitelem serverů, na kterých tento software běží, předávají se této třetí straně určité informace. Další informace o způsobu použití dat předávaných této třetí straně získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Archivace

K čemu tato funkce slouží: Archivace slouží organizacím, které můžou podléhat požadavkům na uchovávání dat na základě požadavků pro dané odvětví nebo zákonných požadavků nebo které můžou stanovit své vlastní organizační požadavky na uchovávání dat v podobě archivace určitých komunikací a údajů o použití souvisejících se Skypem pro firmy, která pomáhá tyto požadavky splnit.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Archivace ukládá obsah dvoustranných i vícestranných konverzací pomocí rychlých zpráv, obsah konferencí, včetně uloženého obsahu (například podkladů) a obsahu vztahujícího se k události (například připojování, opouštění, ukládání, sdílení a změny viditelnosti) na server nakonfigurovaný podnikovým správcem. Přenosy souborů mezi dvěma účastníky, zvukové a videokonverzace mezi dvěma účastníky, sdílení aplikací při konverzaci mezi dvěma účastníky, konferenční poznámky a hlasování není možné archivovat. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Umožňuje organizaci archivovat obsah ke splnění požadavků pro dané odvětví, zákonných požadavků nebo vlastních organizačních požadavky na uchovávání dat.

Volba/řízení: Archivace je ve výchozím nastavení vypnutá. U této funkce nejsou žádné ovládací prvky na úrovni uživatele, spravuje ji podnikový správce organizace.

Delegování hovorů

K čemu tato funkce slouží: Delegování hovorů umožňuje uživatelům určit jednoho nebo několik delegátů, kteří můžou jejich jménem volat nebo brát hovory a vytvářet online schůzky a připojovat se k nim. Uživatelé se taky můžou rozhodnout, že se budou hovory automaticky přesměrovávat do hlasové pošty nebo na jiné číslo nebo delegáta, nebo že budou souběžně vyzvánět na primárním i alternativním čísle, jako je mobilní zařízení, delegát nebo volaná skupina.

Shromažďované, zpracovávané nebo přenášené informace: Při přiřazování delegátů musí uživatel během procesu konfigurace zadat kontaktní údaje delegáta. Uživatelé nastavení jako delegáti obdrží oznámení s informací, že je někdo z jejich organizace určil jako delegáta. Když delegát přijme hovor jménem osoby, která ho uvedla jako delegáta, obdrží tato osoba e-mailové oznámení informující o této události. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Lync používá kontaktní informace delegáta k tomu, aby mu umožnil uskutečňovat nebo přijímat hovory a plánovat schůzky nebo se k nim připojovat jménem osoby, která ho určila jako delegáta.

Volba/řízení: Delegování hovorů je ve výchozím nastavení vypnuté. Podnikový správce může delegování hovorů ve své organizaci povolit nebo zakázat. Pokud je funkce Delegování hovorů povolená, uživatelé můžou nakonfigurovat delegování hovorů takto:

 1. V ovládacím tlačítku Nastavení pro aplikace Microsoft Lync pro Windows Store vyberte Možnosti.

 2. V části Přesměrování hovoru vyberte Příchozí hovory.

 3. V nabídce Příchozí hovory vyberte Přesměrovávat mé hovory nebo Vyzvánět souběžně.

 4. V nabídce Přesměrovávat mé hovory nebo Vyzvánět souběžně vyberte Moji delegáti.

Poznámka:  V mobilním zařízení jsou dostupní jenom dřív nadefinovaní delegáti. Delegáty je potřeba nakonfigurovat v desktopovém klientovi aplikace Lync.

Protokoly hovorů

K čemu tato funkce slouží: Protokoly hovorů umožňují uživateli uložit záznam hlasových hovorů provedených ve Skypu pro firmy do složky Microsoft Outlooku.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o hlasových hovorech, jako jsou počáteční čas, koncový čas, doba trvání a účastníci hovoru, budou uložené ve složce Historie konverzací Outlooku. Předměty a místa schůzek se dají taky protokolovat, a to tak, že v dialogovém okně Možnosti na kartě Osobní vyberete jako správce osobních informací Outlook. V protokolech hovorů se neukládá obsah hlasových hovorů. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Uživatel může pomocí protokolů hovorů sledovat a prohlížet historii svých hovorů.

Volba/řízení: Protokoly hovorů jsou ve výchozím nastavení zapnuté. Podnikový správce můžete protokoly hovorů v podniku povolit nebo zakázat. Pokud váš správce funkci Protokoly hovorů povolil, můžete nastavení protokolů hovorů pro všechny vaše klienty aplikace Lync spravovat z desktopového klienta aplikace Lync.

ID volajícího v seznamu účastníků schůzky

K čemu tato funkce slouží: Funkce ID volajícího v seznamu účastníků schůzky zobrazuje ID volajícího všech účastníků schůzky v seznamu účastníků.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Shromažďují se ID volajícího účastníků schůzky. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Při připojení ke schůzce se ID volajícího účastníka zobrazí ostatním účastníkům v seznamu účastníků schůzky.

Volba/řízení: U této funkce nejsou pro koncového uživatele k dispozici žádné ovládací prvky. ID volajícího se přijímá od poskytovatele telefonní služby. Někteří poskytovatelé umožňují uživatelům ID volajícího vypnout. Další informace získáte od podnikového správce nebo od poskytovatele telefonní služby.

Karta kontaktu

K čemu tato funkce slouží: Na kartě kontaktu se zobrazují informace o kontaktu, přítomnosti a místě, které se týkají vás a lidí ve vaší organizaci, přímo v aplikaci Lync a v nejnovějších verzích Outlooku. Umožňuje taky jedním kliknutím začít komunikaci s kontaktem. Přímo z karty kontaktu můžete kontaktu třeba poslat rychlou zprávu, poslat e-mail nebo mu zavolat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Statické informace na kartě kontaktu se shromažďují z firemního adresáře podniku (jako je Active Directory). Dynamické informace, jako jsou informace o volném čase v kalendáři, se načítají z Microsoft Exchange serveru, přičemž informace o poloze se načítají několika způsoby (viz část Místo), telefonní čísla se dají načítat z firemního adresáře nebo je může ručně zadat uživatel a informace o přítomnosti spravuje Lync pomocí kalendáře Outlooku (pokud to uživatel povolil) nebo je uživatel zadává ručně. Lync Server tyto informace sdílí s ostatními v organizaci. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Karta kontaktu se používá k zobrazení informací o kontaktu, místě a přítomnosti lidí v organizaci uživatelů. Množství informací, které se zobrazují kontaktům uživatelů aplikace Lync a Outlooku, se dá řídit nastavením úrovně přístupu a povolením nebo zakázáním režimu ochrany osobních údajů (viz část Režim ochrany osobních údajů).

Volba/řízení: Nastavení karty kontaktu se spravuje z klienta Lync pro stolní počítače.

Historie konverzací

K čemu tato funkce slouží: Historie konverzací umožňuje uložit předchozí, poslední nebo zmeškané konverzace prostřednictvím rychlých zpráv a statistiky popisující vaše hlasové konverzace (například datum, čas, dobu trvání a informace o volajícím) ve složce historie konverzací Microsoft Outlooku a načíst je na kartě Konverzace v aplikaci Lync.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Obsah konverzací prostřednictvím rychlých zpráv a statistiky ohledně hlasových konverzací (třeba datum, čas, dobu trvání a informace o volajícím). Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Historii konverzací můžete zobrazit v aplikaci Lync v hlavním uživatelském rozhraní na kartě Konverzace. Uživatel si tak může zobrazit dřívější konverzace a pokračovat v nich.

Volba/řízení: Historie konverzací je ve výchozím nastavení vypnutá. Nastavení protokolů hovorů pro všechny vaše klienty aplikace Lync můžete spravovat z desktopového klienta Lync.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

K čemu tato funkce slouží: Pokud se rozhodnete zúčastnit programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů, bude shromažďovat základní informace o tom, jak používáte své programy, počítač nebo zařízení a připojená zařízení. Shromažďujeme taky informace o jejich nastavení a výkonu. Tyto sestavy se odesílají do společnosti Microsoft, kde je využíváme ke zlepšování funkcí, které naši zákazníci nejčastěji používají, a k řešení běžných problémů. Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů taky shromažďuje typy a počty chyb, ke kterým dochází, výkon softwaru a hardwaru a rychlost služeb. Společnost Microsoft neshromažďuje vaše jméno, adresu ani jiné kontaktní informace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je tato funkce zapnutá, odesílají se informace z programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů automaticky do Microsoftu. Další informace o informacích shromažďovaných, zpracovávaných a přenášených programem Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů najdete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

Použití informací: Microsoft použije tyto informace ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu svého softwaru a služeb.

Volba/řízení: Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů je ve výchozím nastavení vypnutý. Podnikový správce může program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů v podniku povolit nebo zakázat. Pokud podnikový správce program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů v podniku nenakonfiguroval, bude mít uživatel možnost přihlásit se během počáteční instalace. Jestliže podnikový správce možnosti řízení programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů nezakázal, můžou uživatelé volby tohoto programu kdykoli změnit těmito kroky:

 1. V ovládacím tlačítku Nastavení pro aplikace Microsoft Lync pro Windows Store vyberte Možnosti.

 2. Zapnutím nebo vypnutím nastavení Chci se registrovat do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů se zúčastníte nebo ukončíte účast v programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

Poznámka: Pokud správce změnou nastavení povolí nebo zakáže program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů v době, kdy uživatel už používá Lync, nové nastavení se projeví až po tom, co uživatel Lync zavře a znovu se přihlásí.

Sdílení plochy a aplikací

K čemu tato funkce slouží: Sdílení plochy a aplikací umožňuje uživatelům spolupracovat přes videochat a sdílet své plochy nebo vybrané aplikace se všemi účastníky schůzky. To jim dává možnost sdílet a upravovat soubory, jako kdyby se svými kolegy seděli ve stejné místnosti. Uživatelé taky můžou spouštět prezentace Microsoft PowerPointu a spolupracovat s dalšími účastníky na virtuální tabuli, což je prázdná stránka pro poznámky a kresby, kterou můžou společně používat všichni účastníci schůzky. Když uživatel poprvé nasdílí svou plochu nebo aplikaci, má plné řízení jen on sám. Pokud ale chce, může dalším uživatelům povolit převzetí řízení své sdílené plochy nebo aplikace, navigaci a provádění změn pomocí jejich vlastní myši a klávesnice (viz část Řízení sdílení plochy a aplikací).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se zahájí sdílení, budou moct všichni účastníci konverzace zobrazit monitor (monitory), celou plochu nebo vybranou aplikaci (v závislosti na tom, co se sdílí) na obrazovce svého počítače. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Sdílení plochy a aplikací se dá použít ke spolupráci s účastníky konverzace a schůzky.

Volba/řízení: Uživatelé aplikace Lync pro Windows Store nemůžou sdílet svoje plochy ani aplikace. Mají jenom možnost se na sdílené plochy a aplikace uživatelů desktopového Lync nebo Web Appu Skypu pro firmy (Lync) podívat.

Protokolování diagnostiky

K čemu tato funkce slouží: Protokolování diagnostiky shromažďuje informace, které může tým podpory druhé úrovně použít k určování příčin problémů. Protokoly diagnostiky se ukládají místně na počítači uživatele.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je povolené protokolování diagnostiky, budou se zaznamenávat určité informace o použití, které se budou ukládat na počítači uživatele. Do protokolů na straně klienta se ukládají například předměty schůzek a místa jejich konání, zprávy protokolu SIP, odpovědi na pozvání aplikace Lync, informace o odesílateli a příjemci rychlých zpráv, cesta, kudy zpráva šla, seznam kontaktů uživatelů a informace o stavu (dostupnosti), názvy aplikací, příloh, souborů Microsoft PowerPointu, tabulí nebo hlasování, které se sdílelo, včetně sdílených hlasovacích otázek a indexu možností, pro které se hlasovalo. Obsah konverzací v aplikaci Lync se v protokolech diagnostiky neukládá (rychlé zprávy, powerpointové balíčky snímků, obsah tabulí, poznámky, podrobnosti o hlasování atd.). Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace shromažďované v protokolech diagnostiky může používat zákaznická podpora uživatelů nebo se můžou posílat Microsoftu za účelem řešení problémů s aplikací Lync.

Volba/řízení: Protokolování diagnostiky je ve výchozím nastavení vypnuté. Podnikový správce můžete tuto funkci v podniku povolit nebo zakázat. Pokud správce tuto funkci povolil, můžou uživatelé nakonfigurovat protokolování diagnostiky takto:

 1. V ovládacím tlačítku Nastavení aplikace Microsoft Lync pro Windows Store vyberte Možnosti.

 2. Posuňte se dolů na Protokolování a zapnutím nebo vypnutím tohoto nastavení protokolování diagnostiky povolte nebo zakažte.

Poznámka: Nové nastavení se projeví, až když uživatel vypne aplikaci Lync. Pokud chcete Lync vypnout, ukončete úlohu aplikace Lync ve Správci úloh systému Windows nebo restartujte zařízení.

Služby tísňového volání (112)

K čemu tato funkce slouží: Služby tísňového volání, pokud je podnikový správce zpřístupnil, umožňují aplikaci Lync předávat informace o místě poskytovateli směrovací služby vybranému zákazníkem. Tento poskytovatel směrovací služby po vytočení čísla služeb tísňového volání (třeba 911 v USA) odešle tyto informace pracovníkům, kteří reagují na volání na tísňovou linku. Když je tato funkce povolená, představují informace o místě předávané pracovníkům služeb tísňového volání informace o místě, které přiřadil podnikový správce (třeba budova a číslo kanceláře) každému uživateli a které vložil do databáze míst, nebo – pokud takové informace o místě nejsou dostupné – to můžou být informace o místě, které uživatelé mohli ručně zadat do pole Místo. Když uživatel vytočí linku služeb tísňového volání a používá Lync s bezdrátovým připojením k internetu, přičemž je pořád na svém pracovišti, budou informace o místě předané pracovníkům reagujícím na volání na tísňovou linku jenom přibližné a budou založené na poloze přiřazené bezdrátovému koncovému bodu, se kterým komunikuje počítač koncového uživatele. Kromě toho tyto informace o poloze příslušného bezdrátového koncového bodu zadává ručně podnikový správce a může se tedy stát, že tyto informace o místě předané pracovníkům služeb tísňového volání nebudou označovat skutečnou fyzickou pozici uživatele. Aby mohla být tato funkce plně funkční, je nutné, aby podnik používal směrovací službu poskytovanou certifikovanými poskytovateli řešení. Tato služba je dostupná jenom v USA.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o místě, které získá Lync, jsou určené informacemi o místě získanými automaticky ze serveru LIS nebo informacemi o místě, které uživatel zadal ručně do pole Místo. Tyto informace se ukládají v paměti počítače uživatele, takže při zadání čísla služeb tísňového volání se tyto informace o místě přenáší společně s voláním, aby se dalo zajistit směrování k příslušnému poskytovateli služeb tísňového volání a předání informací o přibližné pozici. Informace o pozici se můžou odeslat pomocí rychlé zprávy taky místní bezpečnostní službě. Podrobný záznam volání na tísňovou linku bude obsahovat informace o místě. Microsoftu se žádné informace neodesílají.

Použití informací: Informace o místě slouží ke směrování hovoru na příslušného poskytovatele služeb tísňového volání a k vyslání pracovníků, kteří mají na tísňové volání reagovat. Tyto informace lze odeslat také bezpečnostní službě v podniku jako upozornění, které bude obsahovat informace o umístění volajícího a zpětném volání.

Volba/řízení: Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a musí ji povolit podnikový správce. Informace o tom, jestli je tato funkce dostupná, vám podá podnikový správce. Nemůžete žádným způsobem ovládat, jestli budou informace o místě při tísňovém volání získávány automaticky nebo předávány pracovníkům dispečinku tísňového volání.

Poznámka:  Podnikový správce může funkci tísňového volání omezit pouze na místo vašeho pracoviště, a proto byste u něj měli informovat o tom, v jakém rozsahu jsou funkce tísňového volání dostupné.

Federování

K čemu tato funkce slouží: Federování umožňuje uživatelům aplikace Lync ve vaší organizaci zobrazit informace o stavu, odesílat rychlé zprávy a uskutečňovat hlasové hovory mezi počítači (za předpokladu, že je počítač vybavený reproduktory a mikrofonem nebo sluchátky s mikrofonem) s uživateli aplikace Lync z jiných organizací, se kterými jste federovaní.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mezi federovanými kontakty se sdílejí informace z karty kontaktu, jako třeba jméno, e-mailová adresa a informace o stavu. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Když je tato funkce povolená, můžou uživatelé z jedné organizace přidávat uživatele z jiné organizace do seznamu kontaktů, odesílat jim rychlé zprávy a vidět informace o jejich stavu. Uživatelé si můžou vybrat způsob komunikace, který se nejvíc hodí k prováděnému úkolu (hlasový hovor, videohovor a další), a můžou snadno rozšířit relaci mezi dvěma účastníky na konferenci zahrnující víc lidí.

Volba/řízení: Uživatelé aplikace Lync pro Windows Store vidí federované kontakty a můžou s nimi komunikovat, ale nemůžou je z aplikace Lync pro Windows Store přidávat do svých seznamů kontaktů aplikace Lync ani je z nich odebírat. Federované kontakty se spravují z desktopového klienta aplikace Lync. Federování je ve výchozím nastavení vypnuté a řídí a konfiguruje ho podnikový správce.

Poznámka: Standardně budou mít všechny externí kontakty, osobní nebo profesionální, přidělený vztah ochrany osobních údajů Externí kontakty, při kterém se bude sdílet vaše jméno, titul, e-mailová adresa, společnost a obrázek. Tyto kontakty nebudou moct zobrazovat vaši poznámku o stavu a volném čase. Pokud externí kontakty přiřadíte k jiným vztahům ochrany osobních údajů, jako je Pracovní skupina, Přátelé a rodina atd., umožníte jim zobrazování vaší poznámky o stavu a volném čase a můžete neúmyslně sdílet informace, které by se jim zobrazovat neměly.

Zasílání rychlých zpráv v rámci schůzky (s víc účastníky)

K čemu tato funkce slouží: Pomocí funkce zasílání rychlých zpráv v rámci schůzky si můžete vyměňovat rychlé zprávy s účastníky schůzky ve Web Appu Skypu pro firmy (Lync). Odesílané zprávy vidí všichni účastníci.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Rychlé zprávy odeslané kterýmkoliv účastníkem jsou přenášené společně se jménem odesílatele a časovým razítkem všem účastníkům konverzace, kteří se ke konverzaci připojili (kromě účastníků, kteří se připojili pomocí telefonu). Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Rychlé zprávy můžete použít ke spolupráci s dalšími účastníky schůzky třeba sdílením psaných textů, jako jsou webové adresy, koncepty dokumentů a podobně.

Volba/řízení: Pokud chce uživatel povolit funkci zasílání rychlých zpráv v rámci schůzky (s víc účastníky), musí kliknout v okně konverzace na tlačítko Rychlá zpráva.

Důležité informace: Účastníkům, kteří používají desktopovou aplikaci Lync, se můžou přepisy relací rychlých zpráv automaticky ukládat na počítači. Možnost vybírat a kopírovat přepis konverzace pomocí rychlých zpráv z webové stránky Web Appu Skypu pro firmy (Lync) do jiné aplikace můžou mít taky další uživatelé Web Appu Skypu pro firmy (Lync).

Vytáčení čísla pro schůzku

K čemu tato funkce slouží: Vytáčení čísla pro schůzku umožňuje uživatelům aplikace Lync, kteří se účastní schůzky, přidat ke stávající audiovizuální konverzaci nebo schůzce číslo veřejné telefonní sítě. Uživatel, který používá číslo veřejné telefonní sítě, se dá přidat zavoláním čísla veřejné telefonní sítě z číselníku aplikace Lync. Uživatel čísla veřejné telefonní sítě, který odpoví na volání, se přidá.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Uživateli čísla veřejné telefonní sítě se při hovoru s pozvánkou na schůzku zobrazí ID volajícího (organizátora schůzky nebo účastníka schůzky).

Použití informací: ID volajícího slouží osobě, která hovor přijímá, k identifikaci volajícího.

Volba/řízení: Tuto funkci nemůže žádným způsobem řídit uživatel ani podnikový správce.

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Osobní fotografie umožňuje uživatelům zobrazit osobní fotografii ostatním v organizaci na kartě kontaktu. Pokud chce uživatel zobrazit svoji osobní fotografii na kartě kontaktu, ostatní uživatelé aplikace Lync si ji budou moct zobrazit v seznamu kontaktů aplikace Lync pomocí možnosti Zobrazovat fotografie kontaktů. Když se uživatel rozhodne zobrazit svoji osobní fotografii jiným uživatelům, může zobrazit výchozí fotografii používanou jeho organizací, pokud je tato možnost v jeho podniku povolená, nebo může fotografii nahrát ze svého počítače.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Předvolby sdílení osobní fotografie a všechny vlastní fotografie, které byly nahrány. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace se ukládají na server Lync a slouží k přizpůsobení práce uživatele a ke sdílení s ostatními uživateli.

Volba/řízení: Nastavení osobní fotografie se spravuje z desktopového klienta aplikace Lync.

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Funkce Informace o stavu a kontaktní informace uživateli umožňuje zobrazit informace o ostatních uživatelích (ve vaší organizaci i mimo ni) a sdílet vlastní publikované informace, jako je přítomnost, stav, pracovní funkce, telefonní číslo, umístění pracoviště a poznámky. Správce podniku může také nakonfigurovat integraci s Outlookem a serverem Exchange, abyste mohli zobrazit zprávy o nepřítomnosti v kanceláři a další informace o stavu (třeba na kdy máte naplánovanou schůzku v kalendáři Outlooku).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přihlašovací adresa a heslo uživatele pro účely přihlášení a ověření. Jakákoli další telefonní čísla, která případně chtějí zpřístupnit, informace, jako jsou zprávy mimo kancelář a další informace o stavu, pokud správce nakonfiguroval a povolil v Outlooku informace o integraci Outlooku a serveru Exchange včetně jakýchkoli poznámek nebo dostupnosti, které mohl ručně zadat uživatel, zpřístupněných na kartě kontaktu. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Přihlašovací adresa a heslo se používají pro přihlášení k aplikaci Lync a připojení k Serveru Skypu pro firmy. Na základě toho, jak uživatel nakonfiguroval nastavení zabezpečení, budou mít ostatní uživatelé aplikace Lync a programy možnost přístupu k informacím o přítomnosti, kontaktu a stavu, pokud jsou publikované, což zajistí lepší vzájemnou komunikaci uživatelů.

Volba/řízení: Nastavení funkce Informace o stavu a kontaktní informace je spravováno z desktopového klienta Lync.

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, které uživatelům umožňuje určit, jaké množství informací o stavu vaší dostupnosti (například K dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit a tak dále) budou sdílet s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolení režimu ochrany osobních údajů způsobí, že Lync přejde do režimu, ve kterém může uživatel upravit nastavení tak, aby se informace o stavu vaší dostupnosti sdílely jenom s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Nastavení tohoto režimu umožňuje uživateli určit, jakým způsobem se budou sdílet informace o stavu.

Volba/řízení: Nastavení režimu ochrany osobních údajů je spravováno z klienta Lync pro stolní počítače.

Licence Public IM Connectivity (PIC)

K čemu tato funkce slouží: Licence Public IM Connectivity (PIC) umožňuje uživatelům Skypu pro firmy přidávat uživatele dalších veřejných služeb pro zasílání rychlých zpráv, jako je třeba Microsoft Live Messenger, aby mohli rychle a efektivně komunikovat a sdílet svoje informace o stavu a kontaktní informace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mezi kontakty s licencí PIC se sdílejí informace z karty kontaktu, například jméno, e-mailová adresa a informace o stavu. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Když je tato funkce povolená, můžou uživatelé přidat svoje kontakty ze svých poskytovatelů služeb zasílání rychlých zpráv do svých seznamů kontaktů aplikace Lync, odesílat jim rychlé zprávy a vidět informace o jejich stavu. Uživatelé si můžou vybrat způsob komunikace, který se nejvíc hodí k prováděnému úkolu (hlasový hovor, videohovor a další), a můžou snadno rozšířit relaci mezi dvěma účastníky na konferenci zahrnující víc lidí.

Volba/řízení: Uživatelé aplikace Lync pro Windows Store vidí kontakty s licencí PIC a můžou s nimi komunikovat, ale nemůžou je z aplikace Lync pro Windows Store přidávat do svých seznamů kontaktů aplikace Lync ani je z nich odebírat. Kontakty s licencí PIC se spravují z desktopového klienta aplikace Lync. Licence PIC je ve výchozím nastavení vypnutá a řídí a konfiguruje ji podnikový správce.

Poznámka: Standardně budou mít všechny externí kontakty, osobní nebo profesionální, přidělený vztah ochrany osobních údajů Externí kontakty, při kterém se bude sdílet vaše jméno, titul, e-mailová adresa, společnost a obrázek. Tyto kontakty nebudou moct zobrazovat vaši poznámku o stavu a volném čase. Pokud externí kontakty přiřadíte k jiným vztahům ochrany osobních údajů, jako je Pracovní skupina, Přátelé a rodina atd., umožníte jim zobrazování vaší poznámky o stavu a volném čase a můžete neúmyslně sdílet informace, které by se jim zobrazovat neměly.

Shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience)

K čemu tato funkce slouží: Při shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience) se shromažďují informace a vytvářejí sestavy o kvalitě médií při komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách ve Skypu pro firmy. Mezi tyto statistické údaje patří IP adresy, četnost ztrát, použitá zařízení, informace o snížené kvalitě hovorů atd.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud podnikový správce funkci QoE povolí, jsou data o kvalitě médií při komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách ve Skypu pro firmy zaznamenávána do databáze QoE. Tato funkce nezaznamenává obsah ze Skypu pro firmy. Data QoE data se ukládají do databáze back-end Monitorovacího serveru nasazené v podniku a vytvářejí se z nich standardní sady sestav Monitorovacího serveru. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Podnikový správce má k těmto informacím přístup a může shromažďovat údaje o kvalitě médií v systému. Mezi tyto informace patří IP adresy uživatelů.

Volba/řízení: Funkce QoE je ve výchozím nastavení zapnutá, aby ovšem bylo možné data funkce QoE shromažďovat, je nutné, aby správce nainstaloval Monitorovací server připojený k databázi back-end Monitorovacího serveru. Podnikový správce může nasadit standardní sestavy Monitorovacího serveru nebo může vytvářet vlastní sestavy dotazováním databáze Monitorovacího serveru.

Záznam

K čemu tato funkce slouží: Pomocí záznamu můžou účastníci schůzky zaznamenávat zvuk, video, rychlé zprávy, sdílení aplikací, prezentace Microsoft PowerPointu, tabuli a hlasování, která během schůzky proběhnou, a archivovat je nebo přehrávat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se účastníci schůzky rozhodnou relaci zaznamenat, uloží se záznam místně do jejich počítače. Jestliže účastníci sdílí obsah při schůzce, která se zaznamenává, stane se tento obsah součástí záznamu ze schůzky. Když účastník záznam zapne, vyšle se všem účastníkům s kompatibilními klienty a zařízeními oznámení, že byl zahájen záznam. Účastníci zaznamenávané relace, kteří používají nekompatibilní klienty nebo zařízení, budou zaznamenáni, ale neobdrží upozornění o záznamu. Seznam nekompatibilních klientů je uveden zde. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Nekompatibilní klientské aplikace:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilní zařízení:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Poznámka:  Účastník, který během schůzky nebo konverzace používá video v režimu zobrazení na celé obrazovce, nebude upozorněn na spuštění záznamu, dokud se nevrátí do okna konverzace, a to bez ohledu na používané zařízení a klientskou aplikaci.

Použití informací: Záznam se ukládá místně do počítače uživatele a vlastník ho může používat nebo sdílet stejně jako kterýkoli jiný typ souboru. Pokud během fáze publikování záznamu dojde k chybám, je možné, že se do záznamu neplánovaně zahrnou i data pořízená během pozastavení záznamu. Pokud se některá z fází publikování nepovede (viz stav Upozornění ve Správci záznamů), neměly by se záznamy distribuovat ostatním, a to ani v případě, že se dají v nějaké formě přehrát.

Volba/řízení: Uživatelé nemají možnost zaznamenávat schůzky z aplikace Lync pro Windows Store, ale můžou to udělat účastníci schůzky používající desktopového klienta aplikace Lync. Při zahájení nebo ukončení záznamu zobrazí aplikace Lync pro Windows Store oznámení, aby o tom byl uživatel informovaný.

Ukládání protokolů

K čemu tato funkce slouží: Funkce Uložit protokoly umožňuje uživateli uložit diagnostické protokoly na místní disk, aby se daly sdílet s týmem podpory nebo s Microsoftem (viz část Protokolování diagnostiky).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace uložené v diagnostických protokolech (viz část Protokolování diagnostiky) se zvukovým souborem, který obsahuje záznam posledních 30 sekund současného hovoru. Diagnostické protokoly ani zvukový soubor se ze zařízení uživatele neodesílají automaticky, uživatel je musí poslat ručně z preferovaného e-mailového klienta nebo jinak.

Použití informací: Informace v diagnostickém protokolu a ve zvukovém souboru se dají použít k řešení problémů s aplikací Lync pro Windows Store.

Volba/řízení: Pokud chcete použít funkci Uložit protokoly, musí být zapnuté Diagnostické protokolování.

Možnosti ukládání diagnostických protokolů:

 1. V ovládacím tlačítku Nastavení pro aplikaci Microsoft Lync pro Windows Store vyberte O produktu.

 2. Vyberte Uložit protokoly.

Poznámka:  Pokyny k poslechu ukázky hlasového záznamu uloženého pomocí funkce Uložit protokoly najdete v tématu Ukládání protokolů v aplikaci Lync pro Windows Store.

Zasílání zpráv o chybách přihlášení

K čemu tato funkce slouží: Funkce zasílání zpráv o chybách přihlášení automaticky vygeneruje zprávu o chybě, pokud se uživatel neúspěšně snaží přihlásit k aplikaci Lync.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mezi informace shromážděné ve zprávě o chybě patří třeba kvalita internetového připojení uživatele a jakékoli chybové kódy nebo údaje o výjimce vygenerované v důsledku neúspěšných pokusů o přihlášení. Tato zpráva může obsahovat taky identifikovatelné osobní údaje, třeba IP adresu uživatele a identifikátor SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Tyto informace se můžou odeslat Microsoftu.

Použití informací: Data obsažená ve zprávě o chybě přihlášení může Microsoft použít k tomu, aby uživateli pomohl odstranit a vyřešit problémy s jeho přihlášením. Zároveň je Microsoft používá k odhalování běžných problémů s přihlášením a trendů, což pomůže vylepšit přihlašování k aplikaci Lync.

Volba/řízení: Tato funkce je standardně vypnutá. Při první chybě přihlášení se uživateli zobrazí dialog s informacemi, že došlo k chybě přihlášení, a s dotazem, jestli chce Microsoftu poslat zprávu o této chybě. Pokud se rozhodne zprávu o chybě přihlášení Microsoftu poslat, odešlou se informace o aktuální chybě a automaticky se budou odesílat i informace o všech dalších chybách přihlášení (aniž by se zobrazovaly další dotazy). Jestliže se uživatel rozhodne zprávu o chybě přihlášení Microsoftu neposílat, pak se informace o aktuální chybě ani žádných dalších chybách přihlášení odesílat nebudou.

Uživatel může změnit svoje předvolby pomocí následujících kroků:

 1. V ovládacím tlačítku Nastavení pro aplikace Microsoft Lync pro Windows Store vyberte Možnosti.

 2. Posuňte se dolů na Protokoly přihlášení a zapnutím nebo vypnutím tohoto nastavení protokolování chyb přihlášení povolte nebo zakažte.

Hledání podle dovedností

K čemu tato funkce slouží: Hledání podle dovedností umožňuje vyhledávat osoby v podniku pomocí libovolné vlastnosti uvedené v Microsoft SharePointu (třeba podle jména, e-mailové adresy, dovedností, odbornosti a podobně). Tato funkce je dostupná jenom v případě, když podnikový správce nasadil SharePoint a zapnul integraci Skypu pro firmy a SharePointu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Vyhledávací dotaz zadaný ve Skypu pro firmy se odešle na podnikový sharepointový server. Lync zpracuje odpověď sharepointového serveru a zobrazí výsledky hledání a související informace. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace zadané uživatelem se posílají na sharepointový server. Získané výsledky hledání se zobrazí ve Skypu pro firmy.

Volba/řízení: Podnikový správce může Hledání podle dovedností v podniku povolit nebo zakázat. Pokud bylo Hledání podle dovedností povoleno, dá se provést takto:

 1. Do vyhledávacího pole zadejte dovednosti, které chcete najít.

 2. Klikněte na tlačítko Dovednost.

 3. Zobrazte výsledky.

Inteligentní oříznutí

K čemu tato funkce slouží: Když uživatel sdílí video během videokonference, funkce Inteligentní oříznutí určí polohu hlavy uživatele v poli zobrazení jeho webkamery pomocí detekce obličeje. Jakmile se určí poloha hlavy uživatele, aplikace LyncWindows Store polohu na souřadnice a přidá je k datovému proudu videa, které odesílá. Přijímající klient aplikace Lync použije tyto informace k oříznutí příchozího datového proudu videa ze svého nativního (na šířku) poměru stran podle souřadnic obdélníku tak, aby byla hlava uživatele ve středu oříznutého videa. Inteligentní oříznutí je funkce v reálném čase, které průběžně sleduje pohyby uživatele a upravuje souřadnice v datovém proudu videa, což umožňuje přijímajícímu klientovi aplikace Lync nastavit oříznutí videa tak, aby hlava uživatelů zůstala ve středu zobrazení videa.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Souřadnice hlavy uživatele v poli zobrazení jejich kamery se přidají do datového proudu videa. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Souřadnice se použijí k oříznutí správné části příchozího videa.

Volba/řízení: Tato funkce se nedá zakázat.

Poznámka: Uživatelům starších klientů aplikace Lync a Lync pro mobilní zařízení se zobrazí celý poměr stran odesílaného videa.

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů tvoří tři hlavní funkce, ale v aplikaci Lync (aplikace pro Windows Store) je dostupná pouze funkce Sloučení hledání. Funkce Sloučení hledání slučuje globální adresář s kontakty aplikace Lync, takže při hledání kontaktu bude ve výsledcích hledání pouze jedna položka.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Aplikace Lync pro Windows Store shromažďuje kontaktní údaje z Outlooku, Active Directory a z funkce zobrazení stavu. Tyto údaje používá Lync interně.

Použití informací: Kontaktní údaje z Outlooku, z Active Directory a z funkce zobrazení stavu se zobrazují v uživatelském rozhraní aplikace Lync pro Windows Store.

Volba/řízení: Nastavení funkce Jednotné úložiště kontaktů je spravováno z desktopového klienta Lync.

Zlepšení kvality hlasu

K čemu tato funkce slouží: Pokud Lync během hovoru zjistí problémy se zařízením, sítí nebo počítačem, zobrazí oznámení, která uživatelům pomůžou zlepšit kvalitu hovoru.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Za účelem zjištění kvality zvuku při hlasové komunikaci shromažďuje Lync informace o nastavení zvukového zařízení koncového uživatele, sítě a připojení k jiným médiím. Pokud Lync zjistí během hlasové komunikace, že má něco nepříznivý dopad na kvalitu zvuku, informuje koncového uživatele o problému s kvalitou hovoru. Ostatním účastníkům hovoru se zobrazí jenom oznámení, že koncový uživatel používá zařízení způsobující nízkou kvalitu zvuku. Neuvidí, jaké zařízení koncový uživatel používá. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace odesílané ostatním účastníkům hovoru jim pomůžou zdokonalit kvalitu hovoru.

Volba/řízení: Oznámení o kvalitě hovoru může povolit nebo zakázat podnikový správce.

Začátek stránky

Zamykací obrazovka Windows 8

K čemu tato funkce slouží: Když se někdo snaží vás kontaktovat přes Lync, když je vaše zařízení s Windows 8 zamknuté, aplikace Lync pro Windows Store) zobrazí na zamykací obrazovce upozornění s následujícími informacemi:

 • Typ komunikace (rychlé zprávy, telefonní hovor nebo videohovor)

 • Jméno nebo telefonní číslo osoby, která se vás snaží kontaktovat

 • Fotka osoby, která se vás snaží kontaktovat

 • Text první zprávy v případě konverzace pomocí rychlých zpráv

Pokud nebudete reagovat na oznámení, Lync zobrazí na zamykací obrazovce odznáček označující zmeškanou konverzaci od posledního otevření aplikace Lync.

Poznámka:  Když klepnutím odpovíte na hlasový hovor nebo videohovor, nemusíte při tom zadávat heslo Windows. Pokud se jedná o hovor z probíhající schůzky, bude na obrazovce vidět veškerý obsah sdílený na schůzce.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jako součást pozvání ke konverzaci se ze Serveru Skypu pro firmy přijímají informace o konverzaci. Informace o zmeškané konverzaci Lync načítá z Microsoft Exchange. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace slouží jenom pro zobrazování oznámení.

Volba/řízení: Zobrazování oznámení ze všech aplikací na zamykací obrazovce můžete zakázat pomocí následujících kroků:

 1. V ovládacím tlačítku Nastavení pro Windows 8 klepněte na Změnit nastavení počítače.

 2. Klepněte na Hledání a aplikace a potom klepněte na Oznámení.

 3. Přesuňte jezdec Zobrazovat oznámení aplikací na zamykací obrazovce do polohy Vypnuto.

Zobrazování ikony zmeškaných oznámení na zamykací obrazovce můžete zakázat pomocí následujících kroků:

 1. V ovládacím tlačítku Nastavení pro Windows 8 klepněte na Změnit nastavení počítače.

 2. Klepněte na Počítač a zařízení a potom na Zamykací obrazovka.

 3. V části Aplikace na zamykací obrazovce klepněte na ikonu Lync.

 4. Klepněte na Nezobrazovat tady rychlý stav.

Obrazovka Start Windows 8

K čemu tato funkce slouží: Když jste přihlášeni do aplikace Lync pro Windows Store, dlaždice pro Lync na obrazovce Start ve Windows 8 zobrazuje informace o vás a vašich zmeškaných komunikacích (konverzacích pomocí rychlých zpráv, telefonních hovorech, videohovorech nebo hlasové poště). To, jaké informace se zobrazí, závisí na vybrané velikosti dlaždice a na tom, jestli je zapnutá živá dlaždice.

Na živé dlaždici aplikace Lync se zobrazuje váš stav při přihlášení do aplikace Lync a informace o konverzacích, které jste zmeškali od posledního otevření aplikace Lync. Pokud máte nové zmeškané konverzace, na dlaždici se zobrazí oznámení, že jste něco zmeškali, a na velké živé dlaždici se taky zobrazí následující informace:

 • Typ komunikace

 • Jméno nebo telefonní číslo osoby, která se vás snažila kontaktovat

 • Čas komunikace

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o zmeškané konverzaci Lync načítá z Microsoft Exchange. Tyto informace se přijímají i v případě, že Lync aktivně nepoužíváte, pokud jste povolili, aby Lync běžel na pozadí. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Tyto informace slouží jenom pro zobrazení na obrazovce Start.

Volba/řízení: Povolit nebo zakázat spuštění aplikace Lync na pozadí můžete pomocí následujících kroků:

 1. V ovládacím tlačítku Nastavení pro aplikace Microsoft Lync pro Windows Store vyberte Možnosti.

 2. Přesuňte jezdec Automaticky přihlásit, když se přihlásím do Windows do polohy Vypnuto.

Povolit nebo zakázat živou dlaždici aplikace Lync můžete pomocí následujících kroků:

 1. Na obrazovce Start ve Windows 8 vyberte dlaždici Lync.

 2. Na panelu aplikace klepněte na Vypnout aktivní dlaždici.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×