Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datum poslední aktualizace: říjen 2006

Tato stránka je doplněk Ochrany osobních údajů pro systém Microsoft Office 2007. Abyste porozuměli postupům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní aplikaci Office nebo službu, přečtěte si prohlášení ochrany osobních údajů pro Microsoft Office 2007 a tohoto doplňku.

Vytvoření odkazů na obrázky a další dokumenty

Rozhodnete-li se vytvořit odkaz na obrázek, soubor, zdroj dat nebo jiný dokument na pevném disku či serveru, bude cesta k danému souboru uložena v daném dokumentu. V některých případech může tento odkaz obsahovat vaše uživatelské jméno nebo informace o serverech v síti. V případě datového připojení můžete uložit uživatelské jméno nebo heslo v rámci odkazu na datové připojení.

Použijete-li v dokumentu schéma XML, může být v dokumentu také uložena cesta k vytvořenému schématu XML. V některých případech může tato cesta obsahovat uživatelské jméno.

Tisk

Jestliže dokument aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 vytisknete a následně jej uložíte, uloží aplikace Office SharePoint Designer 2007 spolu s dokumentem i cestu k tiskárně. V některých případech může tato cesta obsahovat uživatelské jméno nebo název počítače.

Služba Windows SharePoint Services

Služba Microsoft Windows SharePoint Services poskytuje sdílené, na webu založené weby pracovních prostorů, ve kterých můžete spolupracovat na dokumentech nebo schůzkách.

Při přístupu na web služby SharePoint pomocí webového prohlížeče nebo libovolné aplikace sady Office uloží web do počítače soubor cookie, který určuje, zda máte oprávnění vytvářet na daném webu nové podřízené weby. Dohromady tyto soubory cookie vytvoří seznam webů, k nimž máte oprávnění. Tento seznam využívá několik aplikací sady Office, čímž je zajištěn rychlý přístup k již navštíveným webům.

Společnost Microsoft nemá k tomuto seznamu navštívených webů přístup, a pokud se nerozhodnete rozšířit jeho dostupnost, nebude seznam k dispozici na Internetu.

Tento seznam můžete vymazat smazáním mezipaměti se soubory cookie ve webovém prohlížeči.

Vytvoříte-li ve službě Windows SharePoint Services nový web nebo seznam či přidáte nebo přizvete uživatele do existujícího webu nebo seznamu, uloží web pro jednotlivé uživatele, včetně vaší osoby, následující údaje:

  • celé jméno,

  • e-mailová adresa,

  • přihlašovací uživatelské jméno (přihlášení v systému Microsoft Windows NT – například DOMÉNA\uživatelské_jméno).

Do každého prvku, který vy nebo jiní uživatelé přidáte na web nebo změníte, bude uloženo ID uživatele. Stejně jako u dalšího obsahu webu služby SharePoint by měli mít k těmto informacím přístup pouze správci a členové daného webu.

Všechny prvky webu služby SharePoint obsahují dvě pole: Vytvořil a Změnil. Pole Vytvořil obsahuje uživatelské jméno osoby, která původně vytvořila daný prvek a datum vytvoření prvku. Pole Změnil obsahuje uživatelské jméno osoby, která naposledy změnila dokument sady Microsoft Office a datum jeho poslední změny.

Správci serverů, které hostí weby služby SharePoint, mají přístup k některým datům z těchto webů. Tato data slouží k analýze vzorků využití webu a zvýšení procentuální hodnoty času dostupnosti webu. Data jsou k dispozici pouze pro správce serveru a pokud není hostitelem webu služby SharePoint společnost Microsoft, nejsou sdíleny se společností Microsoft. Konkrétně se jedná o data jako jména, e-mailové adresy a oprávnění všech uživatelů s přístupem k webu.

Všichni uživatelé s přístupem k určitému webu služby SharePoint mohou prohledávat a zobrazit veškerý obsah, jež je na daném webu k dispozici.

Auditování

Služba Windows SharePoint Services poskytuje funkce auditování, které umožňují správcům uchovávat spolehlivý záznam o práci uživatelů s důležitým obsahem.

Jestliže správci služby Windows SharePoint Services povolí funkci auditování, bude server automaticky do databáze obsahu služby SharePoint zaznamenávat určité akce prováděné uživateli. K těmto akcím patří zobrazení, úpravy, vrácení se změnami a rezervace. U každé zaznamenané akce server uchová identifikační údaje o souboru, akci, ID uživatele ve službě SharePoint a adresu IP. Žádná data nebudou v rámci této transakce odesílána společnosti Microsoft.

Ve výchozím nastavení je tato funkce, která je dostupná jen správcům webů služby SharePoint s uloženým obsahem, vypnutá.

Rychlé zasílání zpráv a oznámení

Aplikace Office SharePoint Designer 2007 obsahuje funkci umožňující odesílat zprávy přímo z této aplikace a přijímat oznámení o uživatelích, kteří jsou online, nebo o provedení určitých změn ve sdílených dokumentech nebo pracovních prostorech.

Aplikace Office SharePoint Designer 2007 využívá k poskytování informací o uživatelích v režimu online a odesílání zpráv těmto uživatelům klienta rychlého zasílání zpráv společnosti Microsoft. Aplikace Office SharePoint Designer 2007 obsahuje webový ovládací prvek umožňující zobrazení informací o dostupnosti pro rychlé zasílání zpráv na webové stránce. Účelem této funkce je umožnit pomocí webových stránek přímou spolupráci s dalšími uživateli, kteří pracují se stejnými dokumenty nebo ve stejných pracovních prostorech.

Skripty webové stránky napsané pro tento webový ovládací prvek umožňují přenášet data o volném čase z programu pro rychlé zasílání zpráv na webový server, který je hostitelem skriptu. Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena pouze pro intranetové weby, důvěryhodné weby a weby v místním počítači.

Stránky služby Microsoft Windows SharePoint Services i stránky serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 tento ovládací prvek využívají. Ani jeden z uvedených typů stránek nepřenáší data o volném čase zpět na webový server.

Navštívíte-li web služby Microsoft Windows SharePoint Services nebo serveru Office SharePoint Server a vytvoříte oznámení, přidá aplikace Office SharePoint Designer 2007 do počítače soubor cookie s následujícími údaji:

  • název webu,

  • adresa URL webu,

  • zda je zdrojem oznámení web služby Windows SharePoint Services nebo web serveru Office SharePoint Server,

  • adresa URL používaná webem k použití služby oznámení.

Data v tomto souboru cookie umožňují správné odesílání oznámení z webu. Společnost Microsoft nemá k tomuto souboru cookie přístup, pokud nebyl soubor cookie původně odeslán ze serveru společnosti Microsoft. V takovém případě je soubor cookie využíván výhradně webem služby Windows SharePoint Services nebo webem serveru SharePoint Server.

Funkce Ovládání vzdáleného zdroje aplikace SharePoint Designer

Aplikace Office SharePoint Designer 2007 obsahuje funkci Ovládání vzdáleného zdroje, která vám umožňuje uzamknout soubor na serveru pro vaše výhradní úpravy. Tím zabráníte ostatním uživatelům v náhodném přepsání vašich změn v době, kdy soubor upravujete.

Při ukládání souboru na server FTP nebo na sdílenou jednotku DAV se zobrazí dialogové okno s výzvou k zadání jména nebo jiného textu, který vás odliší od jiných autorů pracujících se souborem. Zadaný text bude uložen se souborem, který jste otevřeli, a identifikuje vás jako vlastníka tohoto uzamčeného souboru. Tato data jsou k dispozici každému, kdo má přístup na daný server FTP nebo na sdílenou jednotku DAV.

Nemusíte zadávat svoje jméno. Můžete zadat libovolný text podle vlastní volby. Po dokončení úprav souboru budou uzamčení a zadaný text automaticky odebrány.

Weby založené na discích

V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 můžete vytvářet a upravovat weby ve složce v místním počítači. Při úpravách webových stránek ze složky na webu jsou metadata, jako například vaše přihlašovací jméno, uložena u každého upraveného souboru. Tato metadata jsou uložena jako skrytá složka uvnitř složky webového serveru nebo jako samostatná složka uvnitř adresáře vašeho profilu. Vaše přihlašovací jméno slouží k zobrazení informací o autorovi, jako například Vytvořil nebo Změnil u souborů aplikace Office SharePoint Designer 2007 v zobrazení Webový server a dialogovém okně Vlastnosti souboru. Metadata ze složky na webovém serveru v místním počítači můžete odebrat zrušením zaškrtnutí políčka Správa webu pomocí souborů metadat aplikace SharePoint Designer v dialogovém okně Nastavení webu. V nabídce Web klepněte na příkaz Nastavení webu a potom klepněte na kartu Obecné.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×