Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datum poslední aktualizace: říjen 2006

Tato stránka je doplněk Ochrany osobních údajů pro systém Microsoft Office 2007. Abyste porozuměli postupům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní aplikaci Office nebo službu, přečtěte si prohlášení ochrany osobních údajů pro Microsoft Office 2007 a tohoto doplňku.

Použití šablon služby Microsoft Office Online

Dialogové okno Nová prezentace (klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Nový ) vám může poskytnout aktuální pomoc stažení z webu Microsoft Office Online prezentace, ve kterých jsou založeny na šablonách. Dialogové okno Nová prezentace také umožňuje odeslání názoru na šablony a zadání číselného hodnocení jednotlivých šablon můžete stáhnout.

Pokud chcete povolit nebo zakázat stahování z webu Microsoft Office Online, přečtěte si téma Získání nápovědy, šablon a další online obsah v okně nápovědy.

Pokud otevřete šablonu nebo soubor založený na šabloně, aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007 se může připojit k webu Microsoft Office Online a odeslat ID pro tuto šablonu, aplikaci a verzi, které aktuálně používáte, a standardní informace o počítači. To závisí na nastavení nápovědy online.

ID šablony slouží k identifikaci původní šablony stažené z webu Microsoft Office Online nebo zahrnuté v instalaci aplikace Office PowerPoint 2007. Toto ID nepředstavuje jedinečnou identifikaci dokumentu a je totožné pro všechny uživatele stejné šablony.

Aktualizace hlavních odkazů

Office PowerPoint 2007 obsahuje seznam odkazů v dialogovém okně Nové prezentace (klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Nový ). Je možné aktualizovat tyto odkazy v pravidelných intervalech klepnutím automaticky aktualizovat tento obsah z webu Office Online v části Office Online. Pokud se rozhodnete pravidelně aktualizovat tyto odkazy, Office PowerPoint 2007 se pravidelně spojí Microsoft Office Online a vrátí aktualizované odkazy na Office PowerPoint 2007.

Vytvoření odkazů na obrázky a další dokumenty

Rozhodnete-li se vytvořit odkaz na obrázek, soubor, zdroj dat nebo jiný dokument na pevném disku či serveru, bude cesta k danému souboru uložena v prezentaci. V některých případech může tento odkaz obsahovat vaše uživatelské jméno nebo informace o serverech v síti. V případě datového připojení můžete uložit uživatelské jméno nebo heslo v rámci odkazu na datové připojení.

Použijete-li navíc v prezentaci schéma XML, může být v prezentaci také uložena cesta k vytvořenému schématu XML. V některých případech může tato cesta obsahovat uživatelské jméno.

Tisk

Jestliže vytisknete prezentaci aplikace Office PowerPoint 2007 a následně ji uložíte, aplikace Office PowerPoint 2007 uloží spolu s dokumentem cestu k tiskárně. V některých případech může tato cesta obsahovat uživatelské jméno nebo název počítače.

Weby pracovních prostorů dokumentů

Pomocí aplikace Office PowerPoint 2007 můžete na webu služby Microsoft Windows SharePoint Services získat přístup k webu pracovních prostorů dokumentů. Web pracovních prostorů dokumentů je sdílené místo, které umožňuje rychlou a snadnou spolupráci na jedné nebo více prezentacích s dalšími členy týmu.

Po přístupu na web pracovních prostorů dokumentů aplikace Office PowerPoint 2007 stáhne data, abyste měli informace o tomto webu. Aplikace Office PowerPoint 2007 získá konkrétně následující informace:

 • název webu služby Windows SharePoint Services,

 • adresa URL daného webu,

 • názvy, e-mailové adresy a úrovně oprávnění pro uživatele webu,

 • seznamy dokumentů, úkolů a jiných informací dostupných na webu.

Aplikace Office PowerPoint 2007 uloží také seznam webů služby Windows SharePoint Services, které jste v počítači navštívili. Tento seznam umožňuje rychlý přístup na již navštívené weby. Společnost Microsoft nemá k tomuto seznamu navštívených webů přístup, a pokud se nerozhodnete rozšířit jeho dostupnost, nebude seznam k dispozici na Internetu.

Služba Fax

Služba Fax umožňuje odeslat fax pomocí Internetu a uspořádat faxy odeslané v aplikaci Microsoft Office Outlook. Chcete-li službu Fax používat, je nutné ji zapsat u poskytovatele faxové služby (odlišného od společnosti Microsoft), který bude faxy zpracovávat a odesílat pomocí Internetu. Společnost Microsoft z této transakce žádná data neshromažďuje.

Při zápisu služby Fax vytvoří poskytovatel faxové služby registrační balíček, který je uložen u poskytovatele faxové služby a v aplikaci Office PowerPoint 2007. Balíček obsahuje adresu webu poskytovatele faxové služby a token potvrzující přístup k poskytovateli faxové služby. Odešlete-li fax z aplikace sady Office, bude tento registrační balíček připojen k dokumentu.

Službu Fax můžete také použít k výpočtu ceny odeslání faxu, aniž by bylo nutné tuto zprávu skutečně odeslat. Rozhodnete-li se cenu vypočítat, odešle aplikace Office PowerPoint 2007 pomocí připojení s protokolem SSL poskytovateli služby Fax registrační token, telefonní číslo, na které chcete fax odeslat, a počet stránek faxu. Společnost Microsoft tyto informace neobdrží ani je nebude ukládat.

Zdroje informací a reference

Aplikace Office PowerPoint 2007 umožňuje vytvářet požadavky na informace týkající se určitých termínů nebo slovních spojení pro řadu předních poskytovatelů obsahu. Vytvoříte-li požadavek na hledání určitého slova nebo slovního spojení, odešle aplikace Office PowerPoint 2007 pomocí Internetu požadovaný text, informace o aktuálně používaném softwarovém produktu, národním prostředí nastaveném pro systém, a v případě, že bude tyto informace vyžadovat další společnost, také autorizační údaje označující, že máte právo ke stažení údajů ze zdroje informací.

Aplikace Office PowerPoint 2007 odešle tyto údaje vybranému poskytovateli informací. Tento poskytovatel vrátí informace o požadovaném termínu nebo slovním spojení.

Informace, které obdržíte, velmi často obsahují odkaz na další informace z webu daného poskytovatele obsahu, který představuje další společnost. Klepnete-li na tento odkaz, může poskytovatel obsahu do vašeho systému přidat soubor cookie, který zajistí vaši identifikaci v dalších přenosech. Společnost Microsoft nepřebírá žádnou odpovědnost za metody zabezpečení osobních údajů na webech jiných společností.

Pokud neodešlete dotaz do služby společnosti Microsoft, neobdrží společnost Microsoft žádné z těchto údajů ani je nebude ukládat.

Překladatelské služby

Aplikace Office PowerPoint 2007 umožňuje pomocí dvojjazyčného slovníku nebo strojového překladu přeložit celou prezentaci nebo její část.

Buď můžete slovo nebo slovní spojení, které chcete přeložit, vybrat či zadat, nebo můžete nechat přeložit celou prezentaci. Jestliže slovo či slovní spojení, které chcete přeložit, vyberete nebo zadáte, bude zadané slovní spojení porovnáno s dvojjazyčným slovníkem. Některé dvojjazyčné slovníky jsou zahrnuty v softwaru, jiné jsou k dispozici na webu Microsoft Office Online.

Rozhodnete-li se pro překlad celého dokumentu, bude prezentace odeslána překladatelské službě jiné společnosti. Stejně jako u jakýchkoli informací, které jsou odesílány v nešifrované formě přes internet mohou prezentaci zobrazovat jiní.

Pokud použijete jeden ze slovníků, které jsou k dispozici na webu Microsoft Office Online nebo u jiného poskytovatele překladatelských služeb, aplikace Office PowerPoint 2007 odešle pomocí Internetu požadovaný text a údaje o používaném typu softwaru a nastavení národního prostředí a jazyka v počítači. V případě překladatelských služeb jiných společností může aplikace Office PowerPoint 2007 může aplikace odeslat také informace o ověření uložené již dříve do mezipaměti, které označují, že již existuje zápis přístupu k danému webu.

Informace, které obdržíte, velmi často obsahují odkaz na další informace z webu překladatelské služby jiné společnosti. Klepnete-li na tento odkaz, může poskytovatel obsahu do vašeho systému přidat soubor cookie, který zajistí vaši identifikaci při dalších přenosech.

Služba Windows SharePoint Services

Služba Microsoft Windows SharePoint Services poskytuje sdílené, na webu založené weby pracovních prostorů, ve kterých můžete spolupracovat na dokumentech nebo schůzkách.

Při přístupu na web služby SharePoint pomocí webového prohlížeče nebo libovolné aplikace sady Office uloží web do počítače soubor cookie, který určuje, zda máte oprávnění vytvářet na daném webu nové podřízené weby. Dohromady tyto soubory cookie vytvoří seznam webů, k nimž máte oprávnění. Tento seznam využívá několik aplikací sady Office, čímž je zajištěn rychlý přístup k již navštíveným webům.

Společnost Microsoft nemá k tomuto seznamu navštívených webů přístup, a pokud se nerozhodnete rozšířit jeho dostupnost, nebude seznam k dispozici na Internetu.

Tento seznam můžete vymazat smazáním mezipaměti se soubory cookie ve webovém prohlížeči.

Vytvoříte-li ve službě Windows SharePoint Services nový web nebo seznam či přidáte nebo přizvete uživatele do existujícího webu nebo seznamu, uloží web pro jednotlivé uživatele, včetně vaší osoby, následující údaje:

 • celé jméno,

 • e-mailová adresa,

 • přihlašovací uživatelské jméno (přihlášení v systému Microsoft Windows NT – například DOMÉNA\uživatelské_jméno).

Do každého prvku, který vy nebo jiní uživatelé přidáte na web nebo změníte, bude uloženo ID uživatele. Stejně jako u dalšího obsahu webu služby SharePoint by měli mít k těmto informacím přístup pouze správci a členové daného webu.

Všechny prvky webu služby SharePoint obsahují dvě pole: Vytvořil a Změnil. Pole Vytvořil obsahuje uživatelské jméno osoby, která původně vytvořila daný prvek, a datum vytvoření prvku. Pole Změnil obsahuje uživatelské jméno osoby, která naposledy změnila danou prezentaci aplikace Office PowerPoint 2007, a datum poslední změny databáze.

Správci serverů, na nichž jsou umístěny weby služby SharePoint, mají přístup k některým datům z těchto webů, která slouží k analýze využití webu a zvýšení procenta času, po který je web dostupný. Data jsou k dispozici pouze správcům serveru a nejsou sdílena se společností Microsoft, pokud společnost Microsoft není hostitelem daného webu na serveru SharePoint.

Konkrétní sledovaná data zahrnují jména, e-mailové adresy a oprávnění všech uživatelů, kteří mají k webu přístup. Všichni uživatelé s přístupem k určitému webu služby SharePoint mohou prohledávat a zobrazit veškerý obsah, jež je na daném webu k dispozici.

Auditování

Služba Windows SharePoint Services poskytuje funkce auditování, které umožňují správcům uchovávat spolehlivý záznam o práci uživatelů s důležitým obsahem.

Jestliže správci služby Windows SharePoint Services povolí funkci auditování, bude server automaticky do databáze obsahu služby SharePoint zaznamenávat určité akce prováděné uživateli. K těmto akcím patří zobrazení, úpravy, vrácení se změnami a rezervace. U každé zaznamenané akce server uchová identifikační údaje o souboru, akci, ID uživatele ve službě SharePoint a adresu IP. Žádná data nebudou v rámci této transakce odesílána společnosti Microsoft.

Ve výchozím nastavení je tato funkce, která je dostupná jen správcům webů služby SharePoint s uloženým obsahem, vypnutá.

Rychlé zasílání zpráv a oznámení

Aplikace Office PowerPoint 2007 obsahuje funkci umožňující odesílat zprávy přímo z této aplikace a přijímat oznámení o uživatelích, kteří jsou online, nebo o provedení určitých změn ve sdílených prezentacích nebo pracovních prostorech.

Aplikace Office PowerPoint 2007 využívá k poskytování informací o uživatelích v režimu online a odesílání zpráv těmto uživatelům klienta rychlého zasílání zpráv společnosti Microsoft. Aplikace Office PowerPoint 2007 obsahuje webový ovládací prvek umožňující zobrazení informací o dostupnosti pro rychlé zasílání zpráv na webové stránce. Účelem této funkce je umožnit pomocí webových stránek přímou spolupráci s dalšími uživateli, kteří pracují se stejnými prezentacemi nebo ve stejných pracovních prostorech.

Skripty webové stránky napsané pro tento webový ovládací prvek umožňují přenášet údaje o vaší přítomnosti z programu pro rychlé zasílání zpráv na webový server, který je hostitelem skriptu. Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena pouze pro intranetové weby, důvěryhodné weby a weby v místním počítači.

Stránky služby Microsoft Windows SharePoint Services i stránky serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 tento ovládací prvek využívají. Ani jeden z uvedených typů stránek nepřenáší data o volném čase zpět na webový server.

Navštívíte-li web služby Microsoft Windows SharePoint Services nebo web serveru Office SharePoint Server a vytvoříte oznámení, přidá aplikace Office PowerPoint 2007 do počítače soubor cookie s následujícími údaji:

 • název webu,

 • adresa URL webu,

 • zda je zdrojem oznámení web služby Windows SharePoint Services nebo web serveru Office SharePoint Server,

 • adresa URL používaná webem k použití služby oznámení.

Data v tomto souboru cookie umožňují správné odesílání oznámení z webu. Společnost Microsoft nemá k tomuto souboru cookie přístup, pokud nebyl soubor cookie původně odeslán ze serveru společnosti Microsoft. V takovém případě je soubor cookie využíván výhradně webem služby Windows SharePoint Services nebo webem serveru SharePoint Server.

Nové formáty souborů

Aplikace Office PowerPoint 2007 používá ve výchozím nastavení nový formát souborů, který je založen na formátu XML. Tento formát souborů je rozšiřitelný, což znamená, že uživatelé mohou určit další schémata a značky, jež má soubor obsahovat. Doplněk nebo jiný kód jiného výrobce může do formátu souborů sady Microsoft Office rovněž připojit ve formě metadat další informace, které nebude možné v aplikaci Office PowerPoint 2007 zobrazit.

Metadata přidružená k souboru můžete ověřit zobrazením souboru XML pomocí textového prohlížeče od jiné společnosti.

Komentáře

Jestliže ve výchozím nastavení uložíte do souboru komentáře, připojí aplikace Office PowerPoint 2007 k těmto komentářům vaše iniciály. Tyto informace jsou potom k dispozici všem uživatelům, kteří mají přístup k souboru.

Odebrání vašich osobních údajů z těchto komentářů (klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na položku Dokončit a pak klikněte na Zkontrolovat metadata ).

Sledování změn

Pokud ve výchozím nastavení provedete v souboru změny se zapnutou funkcí Sledování změn, budou vaše uživatelské jméno nebo iniciály uloženy do dokumentu a spojeny s provedenými změnami. Tyto informace, spolu s původním a upraveným textem, budou potom k dispozici všem uživatelům, kteří mají přístup k souboru.

Po přijetí nebo odmítnutí těchto změn bude vaše jméno odebráno. Můžete taky odebrání vašich osobních údajů z těchto změn (klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na položku Dokončit a pak klikněte na Zkontrolovat metadata ).

Možná místa uložení vašeho jména

V určitých případech ukládá aplikace Office PowerPoint 2007 vaše jméno, aby při používání některých funkcí zajistila lepší podmínky k práci. Vaše jméno může být například uloženo v následujících umístěních:

 • pole Autor,

 • vlastnost souboru AuthorName.

Odebrání vašeho jména z těchto polí a vlastností (klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na položku Dokončit a pak klikněte na Zkontrolovat metadata ).

Řešení pro sadu Office vytvořená jinými společnostmi mohou rovněž zahrnovat jméno uživatele a jiné osobní údaje ve vlastních vlastnostech přidružených k souboru.

Použijete-li nástroj Microsoft Office Web Control, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc nebo jakýkoli jiný nástroj umožňující přímé připojení k jinému zdroji dat, mohou být v dokumentu uloženy vaše autorizační informace (ID uživatele a heslo). Budete-li chtít změnit nebo odstranit tyto autorizační informace, bude nutné příslušným způsobem změnit vlastnosti připojení.

Další skrytá data a metadata

Ve výchozím nastavení zahrnuje každý soubor uložený aplikací Office PowerPoint 2007 následující vlastnosti souboru:

 • Autor

 • Manažer

 • Společnost

 • Naposledy uložil

 • Jména recenzentů prezentace

Kromě toho mohou být v závislosti na používaných funkcích nebo řešeních jiných dodavatelů do souboru uloženy další vlastnosti. Pokud je prezentace například součástí sledu prací, budou do ní uloženy další vlastnosti souboru, jež umožňují sledování sledu prací.

Tyto informace jsou potom k dispozici všem uživatelům, kteří mají přístup k souboru.

Odebrání vašeho jména z těchto vlastností (klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na položku Dokončit a pak klikněte na Zkontrolovat metadata ).

Pomocí funkce Kontrolovat metadata lze odebrat i další typy dat, které nemusí být k dispozici ve všech zobrazeních, například komentáře a revize. Společnost Microsoft doporučuje použití funkce Kontrolovat metadata u každé prezentace, kterou chcete veřejně zpřístupnit. Další informace lze získat vyhledáním nápovědy k funkci Kontrolovat metadata.

Skryté tvary

Aplikace Office PowerPoint 2007 umožňuje skrytí tvarů nebo textových objektů v prezentacích nebo šablonách pomocí podokna úloh Výběr. (Chcete-li podokno úloh Výběr a viditelnost zobrazit, vyberte tvar a na kartě Formát klepněte na položku Podokno výběru.) Skryté tvary nebo textové objekty mohou obsahovat osobní informace, které přidal autor prezentace. Skryté textové objekty nebo tvary lze uložit s motivem nebo nebo souborem šablony a během prezentace nejsou viditelné. Pokud k vytvoření nové šablony použijete soubor šablony, budou do nové prezentace zkopírovány všechny skryté tvary nebo textové objekty. Objekty, které budou skryty, si můžete prohlédnout v podokně úloh Výběr a viditelnost, a určit zde, že nemají být skryté.

Motivy

Office PowerPoint 2007 umožňuje vytvořit motiv z existující prezentaci (klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , klikněte na Uložit jako. V dialogovém Uložit jako v seznamu Uložit jako typ vyberte Motiv Office ). Při vytváření motivu některé prvky, například text, obrázky nebo skryté obrazce se zkopírují z předlohu snímků původní prezentace do motiv. Tyto objekty se vyvolají jako prvky, které se ostatním uživatelům a vyberte požadovaný motiv do nové prezentace. Pokud publikujete motivu pro použití jinými uživateli, nemusí chcete uložit osobní nebo důvěrné informace v původní prezentaci. Odstranit osobní nebo důvěrné informace z existující motiv tak, že úpravy předlohy snímků motivu a znovu motivu se stejným názvem nahrazení původní.

Záznam maker

Záznam maker umožňuje zaznamenat sérii akcí, což umožní tyto akce později zopakovat. Rozhodnete-li se makro zaznamenat, bude vaše uživatelské jméno uloženo do vlastnosti Popis makra ve formě komentáře v kódu při počátečním vytvoření makra. Z těchto dvou umístění můžete své uživatelské jméno ručně odebrat.

Digitální podpisy

Digitální podpis je volitelná funkce umožňující ověření identity osoby, která vám prezentaci odeslala. Digitální podpis je jedinečná zašifrovaná datová hodnota v prezentaci aplikace PowerPoint, kterou podepisujete. Při odeslání prezentace s digitálním podpisem je příjemci tento podpis odeslán spolu s údaji v prezentaci a důvěryhodným digitálním certifikátem odesílatele. Digitální certifikát vydává certifikační autorita, například společnost VeriSign. Obsahuje informace umožňující ověření odesílatele a ověřující, že nedošlo ke změně původního obsahu prezentace.

Po podepsání prezentace se zobrazí dialogové okno s informacemi, jež budou do digitálního podpisu zahrnuty, jako je například systémové datum a čas, číslo verze operačního systému, číslo verze sady Microsoft Office a číslo verze aplikace Office PowerPoint 2007. Po odeslání podepsané prezentace jiným uživatelům nebudou mít příjemci možnost zobrazit informace o vašem systému, i když budou moci zobrazit obsah samotné prezentace.

Správa přístupových práv k informacím

Správa přístupových práv k informacím (IRM) umožňuje přidělit určitým uživatelům nebo skupinám práva pro přístup nebo změnu prezentace. Navzdory určité podobnosti není technologie IRM totožná se zámkem prezentace. Správa přístupových práv k informacím umožňuje nastavit oprávnění pro konkrétní akce týkající se celé prezentace, například tisk, předání dalším uživatelům, čtení nebo úpravy prezentace.

Při ukládání prezentace se zapnutou technologií IRM aplikace Office PowerPoint 2007 uloží do prezentace seznam všech uživatelů, kteří mají práva k dané prezentaci včetně popisu jejich oprávnění. Tyto údaje jsou šifrované, takže přístup k nim mají pouze vlastníci prezentací.

Prezentace se zapnutou technologií IRM kromě toho obsahují licence k obsahu. Licence k obsahu obsahuje e-mailovou adresu, oprávnění a informace pro ověření. Při každém pokusu o otevření prezentace se zapnutou technologií IRM aplikace Office PowerPoint 2007 porovná licenci k obsahu uloženou v prezentaci s identitou uživatele. Pokud prezentace nebyla uživatelem dosud otevřena, kontaktuje aplikace Office PowerPoint 2007 server technologie IRM, ověří identitu uživatele, stáhne pro něj novou licenci k obsahu (má-li uživatel potřebná práva) a uloží licenci k obsahu do prezentace.

Vlastníci prezentace mohou zabránit uložení licencí k obsahu do prezentace. Pokud však licence k obsahu nebude uložena do prezentace, bude se muset aplikace Office PowerPoint 2007 připojovat k serveru technologie IRM při každém otevření prezentace. Jestliže není aplikace Office PowerPoint 2007 připojena k síti nebo se nemůže připojit k serveru technologie IRM, nebude možné prezentaci otevřít.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×