Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Office InfoPath 2007

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poslední aktualizace: Říjen 2006

Tato stránka je dodatkem k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v sadě 2007 Microsoft Office system. Chcete-li porozumět principům shromaždování a používání údajů relevantním pro konkrétní aplikaci nebo službu sady Office, přečtěte si toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro sadu Microsoft Office 2007 a tento dodatek.

Použití šablon služby Microsoft Office Online

Dialogové okno Navrhnout formulář vám může prostřednictvím stažení z webu Microsoft Office Online poskytnout aktuální pomoc s formuláři založenými na šablonách. Dialogové okno Navrhnout formulář také umožňuje odeslání vašeho názoru na šablony a zadání číselného hodnocení jednotlivých stažených šablon.

Pokud chcete povolit nebo zakázat stahování z webu Microsoft Office Online, přečtěte si téma Získání nápovědy, šablon a další online obsah v okně nápovědy.

Pokud otevřete šablonu nebo soubor založený na šabloně, aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 se může připojit k webu Microsoft Office Online a odeslat ID pro tuto šablonu, aplikaci a verzi, které aktuálně používáte, a standardní informace o počítači. To závisí na nastavení nápovědy online.

ID šablony slouží k identifikaci původní šablony stažené z webu Microsoft Office Online nebo zahrnuté v instalaci aplikace Office InfoPath 2007. Toto ID nepředstavuje jedinečnou identifikaci dokumentu a je totožné pro všechny uživatele stejné šablony.

Odkazy na zdroje dat

Formuláře aplikace Office InfoPath 2007 obsahují odkazy na zdroje nebo úložiště dat, kde budou informace zadané do formuláře uloženy. Aplikace InfoPath rovněž ukládá podobné informace při návrhu formuláře, takže opravy formuláře lze rychle publikovat. Uvedené zdroje dat se mohou nacházet v lokální síti nebo jsou dostupné na Internetu.

V některých případech může tento odkaz obsahovat vaše uživatelské jméno nebo informace o serverech v síti. V případě datového připojení můžete uložit uživatelské jméno nebo heslo v rámci odkazu na datové připojení.

Tisk

Když formulář aplikace Office InfoPath 2007 vytisknete a následně jej uložíte, uloží aplikace Office InfoPath 2007 spolu s formulářem také cestu k tiskárně. V některých případech může tato cesta obsahovat uživatelské jméno nebo název počítače.

Podpora offline režimu

Aplikace Office InfoPath 2007 ukládá výsledky dotazů do mezipaměti aplikace InfoPath. Data jsou v mezipaměti uložena ve vašem uživatelském profilu. Vyplňujete-li formulář aplikace InfoPath a není právě možné se připojit ke zdroji dat, budete upozorněni na možnost pracovat v offline režimu. Rozhodnete-li se pro tuto možnost, výsledky uložené v mezipaměti se použijí k naplnění formulářových polí.

Data v mezipaměti se nikdy neodesílají ani společnosti Microsoft, ani jiným společnostem. Je možné zvolit, aby se výsledky dotazů neukládaly do mezipaměti. Postupujte takto:

 1. V nabídce Nástroje vyberte příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Upřesnit.

 2. V části Offline režim zrušte zaškrtnutí políčka Uložit dotazy do mezipaměti pro použití v offline režimu.

Integrace aplikace InfoPath s aplikací Outlook

Když dostanete v aplikaci Microsoft Office Outlook formulář aplikace Office InfoPath 2007, můžete tyto formuláře zobrazit, upravit a odeslat přímo z aplikace Outlook, aniž by bylo nutné otevřít aplikaci InfoPath.

Stejně jako u ostatních formulářů aplikace InfoPath se při načtení formuláře pokusí aplikace InfoPath ověřit původní umístění šablony formuláře. Je-li toto umístění přístupné prostřednictvím Internetu, aplikace InfoPath vás vyzve, abyste rozhodli, zda opravdu chcete formulář otevřít. Při otevření formuláře může dojít ke stažení nebo odeslání dat třetím stranám, a proto byste měli otevřít formulář jen tehdy, pokud důvěřujete entitě, která formulář formulář odeslala.

Weby pracovních prostorů dokumentů

Pomocí aplikace Office InfoPath 2007 můžete na webu služby Microsoft Windows SharePoint Services získat přístup k webu pracovních prostorů dokumentů. Web pracovních prostorů dokumentů je sdílené místo, které umožňuje rychlou a snadnou spolupráci na jednom nebo více formulářích s dalšími členy týmu.

Po přístupu na web pracovních prostorů dokumentů aplikace Office InfoPath 2007 stáhne data, abyste měli informace o tomto webu. Aplikace Office InfoPath 2007 získá konkrétně následující informace:

 • název webu služby Windows SharePoint Services,

 • adresa URL daného webu,

 • názvy, e-mailové adresy a úrovně oprávnění pro uživatele webu,

 • seznamy dokumentů, úkolů a jiných informací dostupných na webu.

Aplikace Office InfoPath 2007 uloží také seznam webů služby Windows SharePoint Services, které jste v počítači navštívili. Tento seznam umožňuje rychlý přístup na již navštívené weby. Společnost Microsoft nemá k tomuto seznamu navštívených webů přístup, a pokud se nerozhodnete rozšířit jeho dostupnost, nebude seznam k dispozici na Internetu.

Služba Windows SharePoint Services

Služba Microsoft Windows SharePoint Services poskytuje sdílené, na webu založené weby pracovních prostorů, ve kterých můžete spolupracovat na dokumentech nebo schůzkách.

Při přístupu na web služby SharePoint pomocí webového prohlížeče nebo libovolné aplikace sady Office uloží web do počítače soubor cookie, který určuje, zda máte oprávnění vytvářet na daném webu nové podřízené weby. Dohromady tyto soubory cookie vytvoří seznam webů, k nimž máte oprávnění. Tento seznam využívá několik aplikací sady Office, čímž je zajištěn rychlý přístup k již navštíveným webům.

Společnost Microsoft nemá k tomuto seznamu navštívených webů přístup, a pokud se nerozhodnete rozšířit jeho dostupnost, nebude seznam k dispozici na Internetu.

Tento seznam můžete vymazat smazáním mezipaměti se soubory cookie ve webovém prohlížeči.

Vytvoříte-li ve službě Windows SharePoint Services nový web nebo seznam či přidáte nebo přizvete uživatele do existujícího webu nebo seznamu, uloží web pro jednotlivé uživatele, včetně vaší osoby, následující údaje:

 • celé jméno,

 • e-mailová adresa,

 • přihlašovací uživatelské jméno (přihlášení v systému Microsoft Windows NT – například DOMÉNA\uživatelské_jméno).

Do každého prvku, který vy nebo jiní uživatelé přidáte na web nebo změníte, bude uloženo ID uživatele. Stejně jako u dalšího obsahu webu služby SharePoint by měli mít k těmto informacím přístup pouze správci a členové daného webu.

Všechny prvky webu služby SharePoint obsahují dvě pole: Vytvořil a Změnil. Pole Vytvořil obsahuje uživatelské jméno osoby, která původně vytvořila daný prvek, a datum vytvoření prvku. Pole Změnil obsahuje uživatelské jméno osoby, která naposledy změnila dokument aplikace Office InfoPath 2007, a datum jeho poslední změny.

Správci serverů, které představují hostitele webů služby SharePoint, mají přístup k některým datům z těchto webů. Tato data slouží k analýze vzorků využití webu a zvýšení procentuální hodnoty času dostupnosti webu. Data jsou k dispozici pouze správcům serveru a nejsou sdílena se společností Microsoft, pokud společnost Microsoft není hostitelem daného webu služby SharePoint. Konkrétně se jedná o data jako jména, e-mailové adresy a oprávnění všech uživatelů s přístupem k webu.

Všichni uživatelé s přístupem k určitému webu služby SharePoint mohou prohledávat a zobrazit veškerý obsah, jež je na daném webu k dispozici.

Auditování

Služba Windows SharePoint Services poskytuje funkce auditování, které umožňují správcům uchovávat spolehlivý záznam o práci uživatelů s důležitým obsahem.

Jestliže správci služby Windows SharePoint Services povolí funkci auditování, bude server automaticky do databáze obsahu služby SharePoint zaznamenávat určité akce prováděné uživateli. K těmto akcím patří zobrazení, úpravy, vrácení se změnami a rezervace. U každé zaznamenané akce server uchová identifikační údaje o souboru, akci, ID uživatele ve službě SharePoint a adresu IP. Žádná data nebudou v rámci této transakce odesílána společnosti Microsoft.

Ve výchozím nastavení je tato funkce, která je dostupná jen správcům webů služby SharePoint s uloženým obsahem, vypnutá.

Rychlé zasílání zpráv a oznámení

Aplikace Office InfoPath 2007 obsahuje funkci umožňující odesílat zprávy přímo z této aplikace a přijímat oznámení o uživatelích, kteří jsou online, nebo o provedení určitých změn ve sdílených dokumentech nebo pracovních prostorech.

Aplikace Office InfoPath 2007 využívá k poskytování informací o online stavu jiných uživatelů a k odesílání zpráv těmto uživatelům klienta rychlého zasílání zpráv společnosti Microsoft. Aplikace Office InfoPath 2007 obsahuje webový ovládací prvek umožňující zobrazení informací o dostupnosti pro rychlé zasílání zpráv na webové stránce. Účelem této funkce je umožnit pomocí webových stránek přímou spolupráci s dalšími uživateli, kteří pracují se stejnými dokumenty nebo ve stejných pracovních prostorech.

Skripty webové stránky napsané pro tento webový ovládací prvek umožňují přenášet data o stavu z programu pro rychlé zasílání zpráv na webový server, který je hostitelem skriptu. Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena pouze pro intranetové weby, důvěryhodné weby a weby v místním počítači.

Stránky služby Microsoft Windows SharePoint Services i stránky serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 tento ovládací prvek využívají. Ani jeden z uvedených typů stránek nepřenáší data o stavu zpět na webový server.

Navštívíte-li web služby Microsoft Windows SharePoint Services nebo web serveru Office SharePoint Server a vytvoříte oznámení, přidá aplikace Office InfoPath 2007 do počítače soubor cookie s následujícími údaji:

 • název webu,

 • adresa URL webu,

 • zda je zdrojem oznámení web služby Windows SharePoint Services nebo web serveru Office SharePoint Server,

 • adresa URL používaná webem k použití služby oznámení.

Data v tomto souboru cookie umožňují správné odesílání oznámení z webu. Společnost Microsoft nemá k tomuto souboru cookie přístup, pokud nebyl soubor cookie původně odeslán ze serveru společnosti Microsoft. V takovém případě je soubor cookie využíván výhradně webem služby Windows SharePoint Services nebo webem serveru SharePoint Server.

Digitální podpisy

Digitální podpis je volitelná funkce umožňující ověření identity osoby, která vám odeslala dokument. Digitální podpis je jedinečná zašifrovaná datová hodnota v dokumentu, který podepisujete. Při odeslání dokumentu s digitálním podpisem je příjemci tento podpis odeslán spolu s údaji v dokumentu a důvěryhodným digitálním certifikátem odesílatele. Digitální certifikát vydává certifikační autorita, například společnost VeriSign. Obsahuje informace umožňující ověření odesílatele a ověřující, zda nedošlo ke změně původního obsahu dokumentu.

Po podepsání dokumentu se zobrazí dialogové okno s informacemi, jež budou do digitálního podpisu zahrnuty, jako je například systémové datum a čas, číslo verze operačního systému, číslo verze sady Microsoft Office a číslo verze aplikace Office InfoPath 2007. Po odeslání podepsaného dokumentu jiným uživatelům nebudou mít příjemci možnost zobrazit informace o vašem systému, i když budou moci zobrazit obsah samotného dokumentu.

Správa přístupových práv k informacím

Správa přístupových práv k informacím (IRM) umožňuje přidělit určitým uživatelům nebo skupinám práva pro přístup nebo změnu dokumentu. Navzdory určité podobnosti není technologie IRM totožná se zámkem dokumentu. Správa přístupových práv k informacím umožňuje nastavit oprávnění pro konkrétní akce týkající se celého dokumentu, například tisk, předání dalším uživatelům, čtení nebo úpravy dokumentu.

Při ukládání dokumentu se zapnutou technologií IRM aplikace Office InfoPath 2007 uloží do dokumentu seznam všech uživatelů, kteří mají práva k danému dokumentu včetně popisu jejich oprávnění. Tyto údaje jsou šifrované, takže přístup k nim mají pouze vlastníci dokumentů.

Dokumenty se zapnutou technologií IRM kromě toho obsahují licence k obsahu. Licence k obsahu obsahuje e-mailovou adresu, oprávnění a informace pro ověření. Při každém pokusu o otevření dokumentu se zapnutou technologií IRM aplikace Office InfoPath 2007 porovná licenci k obsahu uloženou v dokumentu s identitou uživatele. Pokud dokument nebyl uživatelem dosud otevřen, kontaktuje aplikace Office InfoPath 2007 server technologie IRM, ověří identitu uživatele, stáhne pro něj novou licenci k obsahu (má-li uživatel potřebná práva) a uloží licenci k obsahu do dokumentu.

Vlastníci dokumentu mohou zabránit uložení licencí k obsahu do dokumentu. Pokud však licence k obsahu nebude uložena do dokumentu, bude se muset aplikace Office InfoPath 2007 připojovat k serveru technologie IRM při každém otevření dokumentu. Jestliže není aplikace Office InfoPath 2007 připojena k síti nebo se nemůže připojit k serveru technologie IRM, nebude možné dokument otevřít.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×