Do složky nevyžádané pošty se přesouvá příliš mnoho nebo příliš málo e-mailů

Příčina: Filtr nevyžádané pošty je nastavený na moc vysokou nebo nízkou hodnotu.

Řešení:    Zvyšte nebo snižte úroveň ochrany před nevyžádanou poštou.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Junk E-mail Protection (Ochrana před nevyžádanou poštou).

 2. Vyberte požadovanou úroveň ochrany před nevyžádanou poštou.

Co chcete udělat

Akce

Povolení všech zpráv z konkrétní domény

Klikněte na kartu Safe Domains (Bezpečné domény) a napište název domény.

Když třeba do seznamu bezpečných domén napíšete alpineskihouse.com, zpráva od osoby s e-mailovou adresou, která obsahuje @alpineskihouse.com, nebude nikdy klasifikovaná jako nevyžádaná pošta.

Blokování všech zpráv od určitého odesílatele nebo z konkrétní domény

Klikněte na kartu Blocked Senders (Blokovaní odesílatelé) a napište e-mailovou adresu nebo název domény.

Důležité : Pokud není úroveň ochrany e-mailů nastavená na None (Žádná), můžou být legitimní zprávy klasifikované jako nevyžádané a přesunuté do složky Junk E-mail (Nevyžádaná pošta). Složku s nevyžádanou poštou pravidelně kontrolujte, abyste získali jistotu, že neobsahuje legitimní zprávy.

Příčina: V Outlooku zatím nejsou určení důležití odesílatelé.

Řešení:    Přidejte do adresáře jednotlivé odesílatele.

Přidejte odesílatele důležitých zpráv do svých kontaktů v Outlooku. Když uložíte kontakt v Outlooku, Outlook neklasifikuje zprávy od tohoto kontaktu jako nevyžádané.

Řešení:    Přidejte firmy nebo organizace do seznamu bezpečných domén.

 1. V nabídce Tools klikněte na Junk E-mail Protection.

 2. Klikněte na kartu Safe Domains a napište název domény.

  Když třeba do seznamu bezpečných domén přidáte alpineskihouse.com, zpráva od osoby s e-mailovou adresou, která obsahuje @alpineskihouse.com, nebude nikdy klasifikovaná jako nevyžádaná pošta.

Řešení:    Přidejte seznamy adresátů do okna Mailing List Manager (Správce seznamu adresátů).

 1. Na kartě Tools klikněte na Mailing Lists (Seznamy adresátů).

  Karta nástroje, skupina 4

 2. Klikněte na New (Nový).

 3. Do pole Name (Název) zadejte název seznamu adresátů, který přidáváte.

 4. Do pole List address (Seznam adres) zadejte adresu pro seznam adresátů, třeba all-group-members@example.com.

 5. Volitelně můžete nastavit další parametry pro to, jak bude Outlook zpracovávat zprávy z tohoto seznamu adresátů.

  Přidání parametrů, jako je kategorie a umístění složky, není nutné, pokud chcete, aby Outlook jenom zabránil klasifikaci zpráv ze seznamu adresátů jako nevyžádané pošty.

Příčina: V Outlooku zatím nejsou určení odesílatelé nevyžádané pošty.

Řešení:    Do seznamu Blocked Senders (Blokovaní odesílatelé) přidejte e-mailové adresy nebo doménu.

 1. V nabídce Tools klikněte na Junk E-mail Protection.

 2. Klikněte na kartu Blocked Senders a napište e-mailovou adresu nebo název domény.

  Když třeba do seznamu blokovaných odesílatelů přidáte alpineskihouse.com, zpráva od osoby s e-mailovou adresou, která obsahuje @alpineskihouse.com, bude vždycky klasifikovaná jako nevyžádaná pošta.

Viz taky

Uspořádání zpráv ze seznamu adresátů

Ochrana před nevyžádanou poštou

Přizpůsobení ochrany před nevyžádanou poštou

Označení zprávy jako nevyžádané nebo legitimní

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×