Dimenzí a měření k dispozici ve volání kvality řídicí panel pro Teams společnosti Microsoft a Online Skypu pro firmy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Řídicí panel volání kvality (CQD) pro Microsoft Teams a Online Skype pro firmy umožňuje získat podstatu kvalitu hovorů pomocí Microsoft Teams a Skypu pro firmy služby. Toto téma obsahuje podrobné informace o dimenzí a měření zveřejněné příslušným CQD. Další informace o CQD a jak jej povolit, najdete v článku Zapnutí a práce s nimi volání řídicí panel kvality týmy společnosti Microsoft a Online Skypu pro firmy.

První a druhé koncový bod klasifikace

Spoustu dimenzí a měření v volání řídicího panelu kvality (CQD) jsou označeny jako první a druhé. Podle následujícího postupu určí, který koncový bod účastní proudu nebo volání označen jako první:

 • Nejdřív bude vždy serveru koncového bodu (AV MCU, zprostředkování Server, atd.) Pokud se jedná o serveru v toku/volání.

 • Druhé bude vždy klienta koncový bod se nejedná proudu mezi dvěma body serveru.

 • Pokud jsou oba koncové body stejného typu, pořadí, pro který je první a druhé vychází z vnitřní řazení uživatelského agenta kategorie. Zajistíte, že řazení je konzistentní.

Například každý řádek představuje dvojice uživatelských agentů zahrnuté v toku:

Uživatelského agenta kategorie volajícího

Kategorie uživatelského agenta volaného

První koncový bod

Druhý koncový bod

Nejdřív se volající

AV MCU

OC (klient Skype pro firmy)

AV MCU

OC (klient Skype pro firmy)

PRAVDA

OC (klient Skype pro firmy)

AV MCU

AV MCU

OC (klient Skype pro firmy)

NEPRAVDA

OC (klient Skype pro firmy)

OC (klient Skype pro firmy)

OC (klient Skype pro firmy)

OC (klient Skype pro firmy)

NEPRAVDA

AV MCU

Zprostředkování serveru

Zprostředkování serveru

AV MCU

Zprostředkování serveru

AV MCU

Zprostředkování serveru

AV MCU

PRAVDA

OC (klient Skype pro firmy)

Telefon OC (Skype pro firmy IP telefonu)

OC (klient Skype pro firmy)

Telefon OC (Skype pro firmy IP telefonu)

PRAVDA

Telefon OC (Skype pro firmy IP telefonu)

OC (klient Skype pro firmy)

OC (klient Skype pro firmy)

Telefon OC (Skype pro firmy IP telefonu)

NEPRAVDA

Poznámka : První a druhé klasifikace je nezávislý který koncový bod je volajícího nebo volaného. První je volající dimenzi, která mohou sloužit k identifikaci který koncový bod byla volajícího nebo volaného.

Rozměry

V následující tabulce jsou aktuálně dostupné v CQD dimenze:

Název dimenze

Datový typ a jednotky

Popis

Co znamenají prázdné hodnoty

Příklady hodnot

První síť

Řetězec

Podsítě používané pro médií toku první koncový bod, pokud existuje podsítě podsítě klienta stavební dat nahrané k portálu.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod.

10.0.1.12.0

První síťový název

Řetězec

Název sítě pomocí médií tok první koncový bod podle mapování podsítě klient stavební dat nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, že síť údajích není koncový bod nebo síti nemá síťový název podle podsítě mapování data.

SPOJENÉ STÁTY / WA / REDMOND

První rozsah sítě

Řetězec

Síť předponu/oblast podsítě umožňují médií toku první koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, že síť údajích není koncový bod nebo síti nemá rozsah sítě podle podsítě mapování data.

24

Název první budovy

Řetězec

Název budovy, kde se nachází na první koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data není uvedena koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo sítě, které neobsahují vytváření název definovaný v podsítě mapování data.

Hlavní

První vlastnictví typ

Řetězec

Typ vlastnictví budovy, kde se nachází na první koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data nejsou uvedeny koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo síť neobsahuje vlastnictví podle data podsítě mapování.

Contoso-IT

První stavební typ

Řetězec

Typ budovy, kde se nachází na první koncový bod podle mapování podsítě klient stavební dat nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data není uvedena koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo sítě, které neobsahují sestavení typu podle podsítě mapování data.

Otevřete Office

Typ první stavební sady Office

Řetězec

Kde se nachází na první koncový bod sestavení typu sady Office podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data nejsou uvedeny koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo sítě, které neobsahují sestavení typu office podle data podsítě mapování.

Office

První města

Řetězec

Město, kde se nachází na první koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data není uvedena koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo síť neobsahuje Město podle podsítě mapování data.

Redmond

PSČ první

Řetězec

PSČ kde se nachází na první koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data nejsou uvedeny koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo síť neobsahuje PSČ podle data podsítě mapování.

98052

První země

Řetězec

Země, kde se nachází na první koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data nejsou uvedeny koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo síť neobsahuje země podle data podsítě mapování.

USA

První stavu

Řetězec

Stav, kde se nachází na první koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data nejsou uvedeny koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo síti žádný stav podle data podsítě mapování.

WA

První oblast

Řetězec

Oblast, kde se nachází na první koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data není uvedena koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo síť neobsahuje oblast podle podsítě mapování data.

North America (Severní Amerika)

První směrování Express

Boolean

True, pokud je povoleno podsítě umožňují médií toku první koncový bod pro směrování Express podle mapování podsítě klient vytváření dat nahrané k portálu.

Prázdné hodnoty označuje, síťových dat není uvedena koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo síti není nastavený příznak express směrování adres podsítí mapování dat.

PRAVDA

Druhá sítě

Řetězec

Podsítě používané pro médií toku druhý koncový bod, pokud existuje podsítě podsítě klienta stavební dat nahrané k portálu.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod.

10.0.1.12.0

Druhá síťový název

Řetězec

Název sítě pomocí médií tok druhý koncový bod podle mapování podsítě klient stavební dat nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, že síť údajích není koncový bod nebo síti nemá síťový název podle podsítě mapování data.

SPOJENÉ STÁTY / WA / REDMOND

Rozsah druhé sítě

Řetězec

Síť předponu/oblast podsítě umožňují médií toku druhý koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, že síť údajích není koncový bod nebo síti nemá rozsah sítě podle podsítě mapování data.

24

Název druhé budovy

Řetězec

Název budovy, kde se nachází na druhý koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data není uvedena koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo sítě, které neobsahují vytváření název definovaný v podsítě mapování data.

Hlavní

Druhý vlastnictví typ

Řetězec

Typ vlastnictví budovy, kde se nachází na druhý koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data nejsou uvedeny koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo síť neobsahuje vlastnictví podle data podsítě mapování.

Contoso - IT

Druhé stavební typ

Řetězec

Typ budovy, kde se nachází na druhý koncový bod podle mapování podsítě klient stavební dat nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data není uvedena koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo sítě, které neobsahují sestavení typu podle podsítě mapování data.

Otevřete Office

Typ druhé stavební sady Office

Řetězec

Office vytváření typ, kde se nachází na druhý koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data nejsou uvedeny koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo sítě, které neobsahují sestavení typu office podle data podsítě mapování.

Office

Druhé města

Řetězec

Město, kde se nachází na druhý koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data není uvedena koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo síť neobsahuje Město podle podsítě mapování data.

Redmond

PSČ druhé

Řetězec

PSČ kde se nachází na druhý koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data nejsou uvedeny koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo síť neobsahuje PSČ podle data podsítě mapování.

98052

Druhá země

Řetězec

Země, kde se nachází na druhý koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data nejsou uvedeny koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo síť neobsahuje země podle data podsítě mapování.

USA

Druhé stavu

Řetězec

Stav, kde se nachází na druhý koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data nejsou uvedeny koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo síti žádný stav podle data podsítě mapování.

WA

Druhá oblast

Řetězec

Oblast, kde se nachází na druhý koncový bod podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, všechna data není uvedena koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo síť neobsahuje oblast podle podsítě mapování data.

North America (Severní Amerika)

Druhá trasa Express

Boolean

True, pokud používá podsítě médií toku tak, že druhý koncový bod aktivované řešení Express směrovat podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál.

Prázdné hodnoty označuje, síťových dat není uvedena koncovým bodem, síť není v rámci podnikové sítě nebo síti není nastavený příznak express směrování adres podsítí mapování dat.

PRAVDA

Nejprve uvnitř Corp

Výčet

Označuje, pokud první koncový bod bývala na podsítě v rámci podnikové sítě podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál. Ve výchozím nastavení je považován za koncový bod mimo.

Možné hodnoty:

 • Vnitřní

 • Vnější

-

Vnitřní

Druhá Corp vnitřní

Výčet

Označuje, pokud druhý koncový bod bývala na podsítě v rámci podnikové sítě podle mapování podsítě dat stavební klienta nahráli na portál. Ve výchozím nastavení je považován za koncový bod mimo.

Možné hodnoty:

 • Vnitřní

 • Vnější

-

Vnitřní

První Id klienta

Řetězec

ID klienta Office 365 pro první koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje, že nelze určit id klienta pro první koncový bod. Může to znamenat, že koncový bod podepsání skypu místní nasazení serveru firmy.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Druhá Id klienta

Řetězec

ID klienta Office 365 pro druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje, že nelze určit id klienta pro druhý koncový bod. Může to znamenat, že koncový bod podepsání skypu místní nasazení serveru firmy.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

První fondu

Řetězec

Skype pro firmy Online fondu plně kvalifikovaný název domény přiřazené k první koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje, že Skypu pro firmy Online fondu nelze určit první koncového bodu. Může to znamenat, že koncový bod podepsání skypu místní nasazení serveru firmy.

pool1.Lync.com

Druhá fondu

Řetězec

Skype pro firmy Online fondu plně kvalifikovaný název domény přiřazená druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje, že Skypu pro firmy Online fondu nelze zjistit druhý koncový bod. Může to znamenat, že koncový bod podepsání skypu místní nasazení serveru firmy.

pool1.Lync.com

Je federované

Boolean

True, pokud datových proudů byly mezi dvěma federované klienti false.

Prázdné hodnoty označuje, zda že nebylo možné určit, jestli to byl federované toku, případně některé nebyl signalizační údaje.

False

Záznam QoE k dispozici

Boolean

True, pokud bylo k dispozici pro volání a relace alespoň jednu zprávu kvality prostředí. Mnoho dimenzí a měření jsou dostupná jenom v případě, že záznam QoE bylo k dispozici. Pokud nelze hovor úspěšně vytvořit, nebudou k dispozici QoE záznamu.

-

True

K dispozici záznam podrobných výpisů HOVORŮ

Boolean

True, pokud bylo k dispozici pro volání/relaci alespoň jeden volání záznamy.

-

True

Popisek řádku médií

Celé číslo

Popisek v SDP médií řádku. Umožňuje určit, pokud popisek se používá pro video, zvuk, sdílení aplikace nebo sdílení videa na základě obrazovky typů médií.

Prázdné hodnoty označuje, že tato data nebyla uvedena koncovým bodem.

0

Typ média

Řetězec

Typ médií (video, zvuk, sdílení aplikace nebo sdílení videa na základě obrazovky).

-

Audio

Nejprve je Server

Boolean

True, pokud první koncový bod serveru koncový bod například konference serveru (AVMCU, ASMCU) nebo jiné servery médií (zprostředkování Server), nebo je koncový bod klienta. Možné hodnoty: klient, serveru.

-

Klient

Druhé je Server

Boolean

True, pokud druhý koncový bod serveru koncový bod například konference serveru (AVMCU, ASMCU) nebo jiné servery médií (zprostředkování Server), nebo je koncový bod klienta. Možné hodnoty: klient, serveru.

-

Klient

Nejdřív se volající

Boolean

True, pokud byla první koncový bod volající (vytvoření relace, které iniciuje).

-

True

První podrobností připojení sítě

Řetězec

Typ síti používá první koncový bod. Možné hodnoty:

 • Pevné

 • Wi-Fi

 • MobileBB

 • Tunelem

 • Jiné

Prázdné hodnoty označuje, že tato data nebyla uvedena koncovým bodem.

Pevné

Druhá podrobností připojení sítě

Řetězec

Typ síti používá druhý koncový bod. Možné hodnoty:

 • Pevné

 • Wi-Fi

 • MobileBB

 • Tunelem

 • Jiné

Prázdné hodnoty označuje, že tato data nebyla uvedena koncovým bodem.

Pevné

Směr toku

Řetězec

Určuje směr toku mezi koncové body. Možné hodnoty:

 • První na druhý

 • Sekundy prvního

Prázdné hodnoty označuje, jestli že byla žádná data vykázaného označíte směru proudu.

První na druhý

Popis data

Řetězec

Název poslední kodek použitý v proudu.

Prázdné hodnoty označuje, že je k dispozici žádná data.

SILKWide

Audiovizuálního volání

Boolean

True, pokud volání měli datových proudů zvuku a videa, NEPRAVDA jinak

Prázdné hodnoty označuje, že žádná data byly oznámeny označují typy médií proudu.

True

Doba trvání 5 sekund nebo nižší

Boolean

True, pokud toku obsahoval doby trvání 5 sekund nebo nižší, NEPRAVDA jinak.

-

PRAVDA

Doba trvání 60 sekund nebo více

Boolean

True, pokud toku měli dobu 60 sekund, NEPRAVDA jinak.

-

PRAVDA

Doba trvání (sekundy)

Oblast (sekundy)

Doba trvání toku – v sekundách. Seskupené podle rozsahu hodnot.

-

062: [1 -2)

Doba trvání (v minutách)

Oblast (v minutách)

Doba trvání toku v minutách. Seskupené podle rozsahu hodnot.

-

065: [3-4)

Čas_ukončení

Datum a čas

Toku čas ukončení. Poznámka: Tento dimenze může mít moc řádků, který má být použit jako dimenze v sestavě. Může být použita filtru.

-

2017 02 01 T00:00:01

Rok

Celé číslo

Rok od začátku proudu.

-

2017

Měsíc

Celé číslo

Měsíc začátku proudu.

-

2

Den

Celé číslo

Den začátku proudu.

-

1

Hodina

Celé číslo

Hodiny od začátku proudu.

-

1

Minuta

Celé číslo

Minuta začátku proudu.

-

30

Sekunda

Celé číslo

Druhá ze začátku proudu.

-

12

Den roku

Celé číslo

Den roku od začátku proudu.

-

32

Den týdne

Řetězec

Den týdne začátku proudu.

-

Středa

Číslo den týdne

Celé číslo

Číslo den týdne začátku proudu.

-

3

Měsíc rok

Řetězec

Měsíc a rok od začátku proudu.

-

2017 02

Celý měsíc

Datum a čas

Úplné měsíce od začátku proudu.

-

2017 02 01 T00:00:00

První domény

Řetězec

Doména uživatele pomocí první koncový bod. Při první koncový bod konference serveru, je doména organizátor schůzky. Možná by vás domény použít v případě účtů služeb.

-

contoso.com

Druhá domény

Řetězec

Doména pomocí druhého koncového uživatele. Pokud druhý koncový bod se serverem konference, je doména organizátor schůzky. Možná by vás domény použít v případě účtů služeb.

-

contoso.com

První uživatelského agenta kategorie

Řetězec

Kategorie uživatelského agenta první koncový bod.

Prázdné hodnoty označují uživatelského agenta, ve kterém není aktuálně mapování například 3 uživatelského agenta stran.

OC

Druhé kategorie uživatelského agenta

Řetězec

Kategorie uživatelského agenta druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označují uživatelského agenta, ve kterém není aktuálně mapování například 3 uživatelského agenta stran.

OC

První uživatelského agenta

Řetězec

Identifikační řetězec první koncového bodu.

Prázdné hodnoty označují bez uživatelského agenta vykázaného první koncový bod.

UCCAPI/16.0.7766.5281 OC/16.0.7766.2047 (Skype pro firmy)

Druhá uživatelského agenta

Řetězec

Identifikační řetězec druhého koncového bodu.

Prázdné hodnoty označují bez uživatelského agenta vykázaného druhý koncový bod.

UCCAPI/16.0.7766.5281 OC/16.0.7766.2047 (Skype pro firmy)

Typ konference

Řetězec

Typ konference URI. Možné hodnoty:

 • conf:applicationsharing

 • conf:Audio-videa

 • conf:Focus

Prázdné hodnoty označují scénáři mimo konference.

conf:Audio-videa

Id konference

Řetězec

Spojené s datové proudy ID konference. Poznámka: Tento dimenze může mít moc řádků, který má být použit jako dimenze v sestavě. Může být použita filtru.

Prázdné hodnoty označují scénáři mimo konference.

0001P6GK

První verzi aplikace klienta

Řetězec

Verze aplikace použité pro první koncový bod. Data analyzovat z identifikačního řetězce.

Prázdné hodnoty označují řetězec verze nelze analyzovat nebo nebyla uvedena hodnotu.

16.0.7766.2047

Druhá verze aplikace klienta

Řetězec

Verze aplikace použité pro druhý koncový bod. Data analyzovat z identifikačního řetězce.

Prázdné hodnoty označují řetězec verze nelze analyzovat nebo nebyla uvedena hodnotu.

16.0.7766.2047

Přenosy

Řetězec

Typ přenosu sítě používaný proudu. Možné hodnoty:

 • UDP

 • TCP

 • Nebyl rozpoznán

 • Nerozpoznaný označuje, jestli chcete systém nelze zjistit, zda typ přenosu TCP a UDP.

Prázdné hodnoty označuje typ přenosu nebyla uvedena nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

UDP

První Ice připojení

Řetězec

Typ připojení ICE používaný první koncový bod. Možné hodnoty:

 • PŘÍMÉ - přímé síťové cesty

 • PŘEDÁVACÍ - prostřednictvím relay

 • HTTP – prostřednictvím protokolu HTTP proxy

 • NEÚSPĚŠNÉ - připojení se nezdařila.

Prázdné hodnoty označuje typ připojení nebyl vykázaného nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

PŘÍMÉ

Druhá Ice připojení

Řetězec

Typ připojení ICE používaný druhý koncový bod. Možné hodnoty:

 • PŘÍMÉ - přímé síťové cesty

 • PŘEDÁVACÍ - prostřednictvím relay

 • HTTP – prostřednictvím protokolu HTTP proxy

 • NEÚSPĚŠNÉ - připojení se nezdařila.

Prázdné hodnoty označuje typ připojení nebyl vykázaného nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

PŘÍMÉ

První IP adresa

Řetězec

IP adresy pro první koncový bod. Poznámka: Tento dimenze může mít moc řádků, který má být použit jako dimenze v sestavě. Ho můžete být použita jako filtr.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

10.0.0.10

Druhá IP adresa

Řetězec

IP adresa koncového bodu druhého.

Poznámka : Tuto dimenzi pravděpodobně příliš mnoho řádků, který má být použit jako dimenze v sestavě. Ho můžete být použita jako filtr.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

10.0.0.10

První rychlosti připojení

Bitů za sekundu

Odkaz rychlost v bitů sekundu vykázaného síťový adaptér používaný první koncový bod.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

10000000

Druhá rychlosti připojení

Bitů za sekundu

Odkaz rychlost v bitů sekundu vykázaného síťový adaptér používaný druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

10000000

První Port

Číslo portu

Číslo portu sítě používaný první koncový bod pro média.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

50018

Druhý Port

Číslo portu

Číslo portu sítě používaný druhý koncový bod pro média.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

50018

První reflexivní místní IP

Řetězec

IP adresa první koncový bod, jak je vidět relay serverem média. Je to obvykle veřejné internet IP adresu přidruženou k první koncový bod pro proudu.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

104.43.195.251

Druhá reflexivní místní IP

Řetězec

IP adresu druhý koncový bod zobrazené relay serverem média. Je to obvykle veřejné internet IP adresu přidruženou druhý koncový bod pro proudu.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

104.43.195.251

Nejdřív Relay IP

Řetězec

IP adresu médií přenášet serveru přidělené první koncový bod.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

104.43.195.251

Druhé Relay IP

Řetězec

IP adresu médií přenášet serveru přidělené druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

104.43.195.251

První Relay Port

Celé číslo

Média port serveru relay médií přidělené první koncový bod.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

3478

Druhý Relay Port

Celé číslo

Port multimédia na serveru relay media přidělené druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

3478

První podsítě

Řetězec

Podsítě umožňují médií toku první koncový bod s pomlčky oddělení každý osmičkové.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

104.43.195.0

Druhá podsítě

Řetězec

Podsítě umožňují médií toku druhý koncový bod s pomlčky oddělení každý osmičkové.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

104.43.195.0

První VPN

Boolean

True, pokud síťový adaptér používaný první koncový bod ho bylo připojení VPN, NEPRAVDA jinak. Některé VPN není zprávu správně tato data správně.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

True

Druhá VPN

Boolean

True, pokud síťový adaptér používaný druhý koncový bod ho bylo připojení VPN, NEPRAVDA jinak. Některé VPN není zprávu správně tato data správně.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

True

Použité šířky pásma zdroje

Řetězec

Určuje zdroji šířky pásma použité u proudu. Možné hodnoty:

 • Statická Max

 • Rozhraní API způsob

 • Rozhraní API Modality_All

 • Rozhraní API SendSide BWLimit

 • Hodnota předvolby

 • ZAPNUTÍ

 • ReceiveSide zapnout

 • Rozhraní API SDP způsob vzdálené RecvSide BWLimit

 • Rozhraní API ServiceQuality

 • ROZHRANÍ API SDP

 • Příjem SidePDP

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

StaticMax

Est šířky pásma

Oblast (bitů sekundu)

Průměrná Odhadovaná šířka pásma mezi prvním a druhým koncového bodu v bitů sekundu k dispozici.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

026: [260000-270000)

Příznak přemostění zprostředkování serveru

Boolean

True, pokud proudu médií obejít zprostředkování Server a je přímo mezi klientem a ve veřejné telefonní síti brány pobočkové Ústředny, NEPRAVDA jinak.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

True

První typ připojení podrobných výpisů hovorů

Řetězec

Určuje cestu připojení ICE zvolí první koncový bod pro používání na tomto proudu. Možné hodnoty:

 • OPERAČNÍ SYSTÉM

 • PeerDerived

 • Ochromujících

 • Zapnutí

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

OPERAČNÍ SYSTÉM

Druhý typ připojení podrobných výpisů hovorů

Řetězec

Určuje cestu připojení ICE vybrané ve druhém koncový bod pro používání na tomto proudu. Možné hodnoty:

 • OPERAČNÍ SYSTÉM

 • PeerDerived

 • Ochromujících

 • Zapnutí

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod nebo aby nebyla zřídit cestu médií.

OPERAČNÍ SYSTÉM

Nejdřív zachytit zařízením

Řetězec

Název snímku zařízení používané první koncový bod. Pro:

 • Zvukových datových proudů - zařízení používané pro mikrofon

 • Datových proudů videa - zařízení používané pro fotoaparátu

 • Video: na základě – sdílení obrazovky Odřezávací datových proudů – obrazovky

 • Sdílení datových proudů - prázdné aplikace

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncovým bodem, aby nebyla zřídit cestu médií nebo že datové proudy byly sdílení obrazovky určených pro video nebo sdílení aplikací.

Mikrofonem (Microsoft LifeChat LX-6 000)

Druhé zachytit zařízením

Řetězec

Název snímku zařízení používané druhý koncový bod. Pro:

 • Zvukových datových proudů - zařízení používané pro mikrofon

 • Datových proudů videa - zařízení používané pro fotoaparátu

 • Video: na základě – sdílení obrazovky Odřezávací datových proudů – obrazovky

 • Sdílení datových proudů - prázdné aplikace

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncovým bodem, aby nebyla zřídit cestu médií nebo že datové proudy byly sdílení obrazovky určených pro video nebo sdílení aplikací.

Mikrofonem (Microsoft LifeChat LX-6 000)

Nejdřív zachytit ovladač zařízením

Řetězec

Název ovladače zachycení zařízení používané první koncový bod ve formě "výrobce: verze". Pro:

 • Zvukových datových proudů - ovladače slouží pro mikrofon

 • Datových proudů videa - ovladače slouží pro fotoaparátu

 • Videa-na základě – sdílení obrazovky a sdílení datových proudů - prázdné aplikace

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncovým bodem, aby nebyla zřídit cestu médií nebo že datové proudy byly sdílení obrazovky určených pro video nebo sdílení aplikací.

Microsoft: 10.0.14393.0

Druhé zachytit ovladač zařízením

Řetězec

Název ovladače zachycení zařízení používané druhý koncový bod ve formě "výrobce: verze". Pro:

 • Zvukových datových proudů - ovladače slouží pro mikrofon

 • Datových proudů videa - ovladače slouží pro fotoaparátu

 • Videa-na základě – sdílení obrazovky a sdílení datových proudů - prázdné aplikace

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncovým bodem, aby nebyla zřídit cestu médií nebo že datové proudy byly sdílení obrazovky určených pro video nebo sdílení aplikací.

Microsoft: 10.0.14393.0

Nejdřív vykreslování zařízením

Řetězec

Název vykreslení zařízení používané první koncový bod. Pro:

 • Zvukových datových proudů - ovladače slouží pro mikrofon

 • Datových proudů videa - ovladače slouží pro fotoaparátu

 • Videa-na základě – sdílení obrazovky a sdílení datových proudů - prázdné aplikace

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncovým bodem, aby nebyla zřídit cestu médií nebo že datové proudy byly sdílení obrazovky určených pro video nebo sdílení aplikací.

Mikrofonem (Microsoft LifeChat LX-6 000)

Druhé vykreslování zařízením

Řetězec

Název vykreslení zařízení používané druhý koncový bod. Pro:

 • Zvukových datových proudů - ovladače slouží pro mikrofon

 • Datových proudů videa - ovladače slouží pro fotoaparátu

 • Videa-na základě – sdílení obrazovky a sdílení datových proudů - prázdné aplikace

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncovým bodem, aby nebyla zřídit cestu médií nebo že datové proudy byly sdílení obrazovky určených pro video nebo sdílení aplikací.

Mikrofonem (Microsoft LifeChat LX-6 000)

Nejdřív vykreslování ovladač zařízením

Řetězec

Název vykreslení ovladač používaný první koncový bod. Pro:

 • Zvukových datových proudů - ovladače slouží pro mikrofon

 • Datových proudů videa - ovladače slouží pro fotoaparátu

 • Videa-na základě – sdílení obrazovky a sdílení datových proudů - prázdné aplikace

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncovým bodem, aby nebyla zřídit cestu médií nebo že datové proudy byly sdílení obrazovky určených pro video nebo sdílení aplikací.

Microsoft: 10.0.14393.0

Druhé vykreslování ovladač zařízením

Řetězec

Název vykreslení ovladač používaný druhý koncový bod. Pro:

 • Zvukových datových proudů - ovladače slouží pro mikrofon

 • Datových proudů videa - ovladače slouží pro fotoaparátu

 • Videa-na základě – sdílení obrazovky a sdílení datových proudů - prázdné aplikace

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncovým bodem, aby nebyla zřídit cestu médií nebo že datové proudy byly sdílení obrazovky určených pro video nebo sdílení aplikací.

Microsoft: 10.0.14393.0

Procesor jméno

Řetězec

Název využití procesoru první koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje, že tato data nebyla uvedena koncovým bodem.

Contoso procesoru X11 @ 1.80 GHz

Název druhého procesoru

Řetězec

Název využití procesoru druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje, že tato data nebyla uvedena koncovým bodem.

Contoso procesoru X11 @ 1.80 GHz

První procesoru počet vzorky

Počet vzorky

Počet procesoru jádra k dispozici na první koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje, že tato data nebyla uvedena koncovým bodem.

8

Druhá procesoru počet vzorky

Počet vzorky

Počet procesoru jádra k dispozici na druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje, že tato data nebyla uvedena koncovým bodem.

8

První rychlosti procesoru

Rychlosti procesoru v MHz

Rychlost v MHz využití procesoru první koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje, že tato data nebyla uvedena koncovým bodem.

1800

Druhá rychlosti procesoru

Rychlosti procesoru v MHz

Rychlost v MHz využití procesoru druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje, že tato data nebyla uvedena koncovým bodem.

1800

První koncový bod

Řetězec

Název počítače nahlášené první koncový bod koncový bod při serveru nebo klient služby cloudu.

Prázdné hodnoty označuje, že tato data nebyla uvedena koncovým bodem.

NAZEV_POCITACE

Druhý koncový bod

Řetězec

Název počítače nahlášené druhý koncový bod koncový bod při serveru nebo klient služby cloudu.

Prázdné hodnoty označuje, že tato data nebyla uvedena koncovým bodem.

NAZEV_POCITACE

První OS

Řetězec

Úplné operačního systému a architekturu řetězec vykázaného první koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje, že tato data nebyla uvedena koncovým bodem.

Windows 10.0.14996 SP: 0.0 typ: 1(Workstation) sadu: 256 Arch: x64 WOW64: PRAVDA

Druhá OS

Řetězec

Úplné operačního systému a architekturu řetězec vykázaného druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje, že tato data nebyla uvedena koncovým bodem.

Windows 10.0.14996 SP: 0.0 typ: 1(Workstation) sadu: 256 Arch: x64 WOW64: PRAVDA

První OS filtrované

Řetězec

Operační systém název a hlavní verze a podverze nahlášené první koncový bod. Někdy může být místo, kam tento řetězec obsahuje více než název OS a verze.

Prázdné hodnoty označuje, že některý z koncového bodu není sestava že tyto informace nebo zprávy z tohoto koncového bodu nepřišla.

Windows 10

Druhá OS filtrované

Řetězec

Operační systém název a hlavní verze a podverze nahlášené druhý koncový bod. Někdy může být místo, kam tento řetězec obsahuje více než název OS a verze.

Prázdné hodnoty označuje, že některý z koncového bodu není sestava že tyto informace nebo zprávy z tohoto koncového bodu nepřišla.

Windows 10

První architektura OS

Řetězec

Hardwarová architektura vykázaného první koncový bod.

Prázdné hodnoty označují zahrnuty buď koncový bod nejsou tyto informace nepřišla zprávy z tohoto koncový bod nebo formát architektura nebyl rozpoznán.

x64

Druhá architektura OS

Řetězec

Hardwarová architektura vykázaného druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označují zahrnuty buď koncový bod nejsou tyto informace nepřišla zprávy z tohoto koncový bod nebo formát architektura nebyl rozpoznán.

x64

První virtualizace příznak

Řetězec

Označení typ prostředí virtualizace vykázaného první koncový bod. Možné hodnoty:

 • "0x00" - žádná "

 • "0x01" - technologií HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - virtual PC

 • "0x08" - Xen PC

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod.

0x00

Druhá virtualizace příznaku

Řetězec

Označení typ prostředí virtualizace vykázaného druhý koncový bod. Možné hodnoty:

 • "0x00" - žádná "

 • "0x01" - technologií HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - virtual PC

 • "0x08" - Xen PC

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod.

0x00

První ovladač Microsoft Wi-Fi

Řetězec

Název použitý ovladač Microsoft WiFi nahlášené první koncový bod. Hodnota může být lokalizované podle jazyk používaný službou koncového bodu.

Prázdné hodnoty označují Wi-Fi nebyl používat koncový bod nebo nebyla uvedena potřebných informací.

Microsoft hostovanou virtuální adaptér

Druhá ovladač Microsoft Wi-Fi

Řetězec

Název použitý ovladač Microsoft WiFi nahlášené druhý koncový bod. Hodnota může být lokalizované podle jazyk používaný službou koncového bodu.

Prázdné hodnoty označují Wi-Fi nebyl používat koncový bod nebo nebyla uvedena potřebných informací.

Microsoft hostovanou virtuální adaptér

První ovladač dodavatele Wi-Fi

Řetězec

Dodavatele a název ovladač Wi-Fi vykázaného první koncový bod.

Prázdné hodnoty označují Wi-Fi nebyl používat koncový bod nebo nebyla uvedena potřebných informací.

Ovladač Wireless AC pásma dvou contoso

Druhá ovladač dodavatele Wi-Fi

Řetězec

Dodavatele a název ovladač Wi-Fi vykázaného druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označují Wi-Fi nebyl používat koncový bod nebo nebyla uvedena potřebných informací.

Ovladač Wireless AC pásma dvou contoso

První verze ovladače Microsoft Wi-Fi

Řetězec

Verze Microsoft WiFi ovladač vykázaného první koncový bod.

Prázdné hodnoty označují Wi-Fi nebyl používat koncový bod nebo nebyla uvedena potřebných informací.

Microsoft: 10.0.14393.0

Druhá ovladač verze Microsoft Wi-Fi

Řetězec

Verze Microsoft WiFi ovladač vykázaného druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označují Wi-Fi nebyl používat koncový bod nebo nebyla uvedena potřebných informací.

Microsoft: 10.0.14393.0

První verze ovladače dodavatele Wi-Fi

Řetězec

Dodavatele a verzi ovladač Wi-Fi vykázaného první koncový bod.

Prázdné hodnoty označují Wi-Fi nebyl používat koncový bod nebo nebyla uvedena potřebných informací.

Contoso:15.1.1.0

Druhou Wi-Fi dodavatele ovladač verzi

Řetězec

Dodavatele a verzi ovladač Wi-Fi vykázaného druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označují Wi-Fi nebyl používat koncový bod nebo nebyla uvedena potřebných informací.

Contoso:15.1.1.0

První Wi-Fi kanálu

Řetězec

Wi-Fi kanál používaný první koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje nebyla používaná Wi-Fi nebo nebyla uvedena kanál.

10

Druhé Wi-Fi kanálu

Řetězec

Wi-Fi kanál používaný druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje nebyla používaná Wi-Fi nebo nebyla uvedena kanál.

10

První typ přepínače Wi-Fi

Řetězec

Typ Wi-Fi přepínače používá první koncový bod. HRDSSS odpovídá 802.11b.

Prázdné hodnoty označují nebyla používaná Wi-Fi nebo nebyla uvedena typ Wi-Fi.

802.11ac

Druhý typ přepínače Wi-Fi

Řetězec

Typ Wi-Fi přepínače používá druhý koncový bod. HRDSSS odpovídá 802.11b.

Prázdné hodnoty označují nebyla používaná Wi-Fi nebo nebyla uvedena typ Wi-Fi.

802.11ac

První přípona DNS

Řetězec

Přípona DNS přidružené síťový adaptér vykázaného první koncový bod. Poznámka: tuto hodnotu může vykázaného za jakýkoli typ síťový adaptér.

Prázdné hodnoty označuje, že tuto hodnotu nebyla uvedena koncovým bodem.

Corp.contoso.com

Druhá přípona DNS

Řetězec

Přípona DNS přidružené síťový adaptér vykázaného druhý koncový bod. Poznámka: tuto hodnotu může vykázaného za jakýkoli typ síťový adaptér.

Prázdné hodnoty označuje, že tuto hodnotu nebyla uvedena koncovým bodem.

Corp.contoso.com

První pásma Wi-Fi

Řetězec

Použít vykázání první koncový bod pásma Wi-Fi.

Prázdné hodnoty označuje, nikoli vypočítané koncový bod nebo není uvedena buď hodnotu.

5.0 Ghz

Druhá pásma Wi-Fi

Řetězec

Použít vykázání druhý koncový bod pásma Wi-Fi.

Prázdné hodnoty označuje, nikoli vypočítané koncový bod nebo není uvedena buď hodnotu.

5.0 Ghz

První signálem Wi-Fi

Řetězec

Wi-Fi signálem v procentech [0-99] vykázaného první koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje, nikoli vypočítané koncový bod nebo není uvedena buď hodnotu.

081: [90-100)

Druhá signálem Wi-Fi

Řetězec

Wi-Fi signálem v procentech [0-99] vykázaného druhý koncový bod.

Prázdné hodnoty označuje, nikoli vypočítané koncový bod nebo není uvedena buď hodnotu.

081: [90-100)

První Wi-Fi Battery poplatků

Rozsah (procent)

Pole Předpokládaná zbývající battery nákladů v procentech [0-99] vykázaného první koncový bod. Seskupené podle rozsahu hodnot. 0 označuje, že zařízení připojené.

Prázdné hodnoty označuje nebyla používaná Wi-Fi nebo nebyla uvedena hodnotu nákladů.

081: [90-100)

Druhá Wi-Fi Battery poplatků

Rozsah (procent)

Pole Předpokládaná zbývající battery nákladů v procentech [0-99] vykázaného druhý koncový bod. Seskupené podle rozsahu hodnot. 0 označuje, že zařízení připojené.

Prázdné hodnoty označuje nebyla používaná Wi-Fi nebo nebyla uvedena hodnotu nákladů.

081: [90-100)

Snížení úrovně zvuku Avg

Oblast (nechtěli názoru skóre 0-5)

Průměrná sítě nechtěli názoru skóre snížení úrovně pro proudu. Představuje, kolik ztráty sítě a kolísání má vliv na kvalitu přijatý zvukový soubor. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují žádné snížení MOS sítě vykázaného koncovým bodem příjem proudu nebo proudu není-li zvuku proudu.

015: [0.01-0.02)

Kolísání

Oblast (milisekund)

Průměrná kolísání tok v milisekundách. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují žádné kolísání údajích, které koncový bod příjem proudu.

065: [2-3)

Kolísání Max

Oblast (milisekund)

Maximální kolísání tok v milisekundách. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují žádné kolísání údajích, které koncový bod příjem proudu.

065: [2-3)

Kurz ztráty paketu

Rozsah (procent)

Střední paket ztráty sazbu proudu. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označuje žádné paketu ztráty údajích, které koncový bod příjem proudu.

050: [1.8-1.9)

Max sazba ztráty paketu

Rozsah (procent)

Maximální velikost paketu ztráty sazbu proudu. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označuje žádné paketu ztráty údajích, které koncový bod příjem proudu.

041: [0.95-1)

Celkové Avg sítě MOS

Oblast (MOS)

Průměrná MOS sítě pro proudu. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují žádné snížení MOS sítě vykázaného koncovým bodem příjem proudu nebo proudu není-li zvuku proudu.

076: [4.4-4.5)

Poměr skryty Avg vzorky

Oblast (poměr)

Poměr počet zvuku rámců ukázek generovaných zakrývacího ztráty paketu celkový počet zvuku snímky. Seskupené podle rozsahu hodnot. 0,1 označuje vzorky 10 % snímky obsažené skryty.

Prázdné hodnoty označují tuto hodnotu nebyla uvedena příjemce proudu nebo proudu nebyl zvuku proudu.

015: [0.01-0.02)

Poměr roztažen Avg vzorky

Oblast (poměr)

Poměr počet zvuku snímků s ukázky, které byly roztažen kompenzace kolísání nebo ztráty celkový počet zvuku snímky. Seskupené podle rozsahu hodnot. 0,1 označuje, že zvukové snímky 10 % obsaženy natažené vzorky.

Prázdné hodnoty označují tuto hodnotu nebyla uvedena příjemce proudu nebo proudu nebyl zvuku proudu.

017: [0.03-0.04)

Doby odezvy

Oblast (milisekundy)

Doba přenosu šíření průměr sítě vypočítává podle RFC3550 v milisekundách. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označuje, nikoli vypočítané koncový bod nebo není uvedena buď hodnotu.

070: [15-20)

Max doby odezvy

Oblast (milisekundy)

Doba přenosu šíření maximální sítě vypočítává podle RFC3550 v milisekundách. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označuje, nikoli vypočítané koncový bod nebo není uvedena buď hodnotu.

098: [350-375)

Avg kolísání sítě

Oblast (milisekundy)

Průměr kolísání sítě v milisekundách vypočítanou víc než 20 druhé windows během relace. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označuje proudu byl zvukový toku nebo data nebyla vykázaného koncovým bodem příjem proudu.

066: [3-4)

Videa příspěvek FECPLR

Oblast (poměr)

Rychlost ztráty paketu po FEC pro agregované ve všech datových proudů videa a kodeky. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují proudu byl toku videa nebo video – na základě – sdílení obrazovky nebo data nebyla uvedena koncovým bodem příjem proudu.

014: [0-0.01)

Místní rámeček videa ztráty procento Avg

Rozsah (procent)

Průměrné procento snímky videa ztratilo zobrazená uživateli. Seskupené podle rozsahu hodnot. Jedná se o obnovit ze sítě ztráty rámečky.

Prázdné hodnoty označují proudu byl toku videa nebo video – na základě – sdílení obrazovky nebo data nebyla uvedena koncovým bodem příjem proudu.

160: [80-85)

Průměr sazba přijmout snímku

Oblast (snímků za sekundu)

Průměrný počet rámců sekundu dostali pro datových proudů videa vyhodnocované za celou dobu relace. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují proudu byl toku videa nebo video – na základě – sdílení obrazovky nebo data nebyla uvedena koncovým bodem příjem proudu.

101: [14.5-15)

Nízké rámeček sazba volání procent

Rozsah (procent)

Procento čas volání, kde snímků je menší než 7.5 snímků za sekundu. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují proudu byl toku videa nebo video – na základě – sdílení obrazovky nebo data nebyla uvedena koncovým bodem příjem proudu.

099: [13.5-14)

Procento volání nízkém rozlišení

Rozsah (procent)

Procento času volání, kde je nízké rozlišení. Seskupené podle rozsahu hodnot. Mezní hodnota je 120 pixelů pro menší dimenzi.

Prázdné hodnoty označují proudu byl toku videa nebo video – na základě – sdílení obrazovky nebo data nebyla uvedena koncovým bodem příjem proudu.

Sazba ztráty paketu videa

Oblast (poměr)

Průměrná část ztracených jako v souladu s RFC3550 paketů vypočítanou za celou dobu relace. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují proudu byl toku videa nebo video – na základě – sdílení obrazovky nebo data nebyla uvedena koncovým bodem příjem proudu.

037: [0.75-0.8)

Průměrná rychlost rámeček videa

Oblast (snímků za sekundu)

Průměrný počet rámců sekundu dostali videa tok vyhodnocované za celou dobu relace. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují proudu byl toku videa nebo video – na základě – sdílení obrazovky nebo data nebyla uvedena koncovým bodem příjem proudu.

135: [31.5-32)

Funkce dynamické procent

Rozsah (procent)

Procento doba, po kterou klient používá funkce < 70 % očekávané zpracování videa pro tento typ procesoru seskupené podle rozsahu

Prázdné hodnoty označují proudu byl toku videa nebo video – na základě – sdílení obrazovky nebo data nebyla uvedena koncovým bodem příjem proudu.

122: [25-25.5)

Znečištěné dlaždice procenta součtu

Rozsah (procent)

Procento dlaždic, které jsou ztraceny místo odesílaná do vzdálené mezi dvěma účastníky (například z MCU jako prohlížeč). Seskupené podle rozsahu hodnot. Vyřazené dlaždice může být způsobeno omezení šířky pásma mezi klienta a serveru.

Prázdné hodnoty označuje proudu byl sdílení toku aplikace nebo data nebyla uvedena koncovým bodem odesílání proudu.

140: [34-34.5)

AppSharing relativní OneWay průměr

Oblast (milisekundy)

Průměrná vztažné jedním ze způsobů zpoždění mezi koncové body v milisekundách pro sdílení datových proudů aplikací. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označuje proudu byl sdílení toku aplikace nebo data nebyla uvedena koncovým bodem odesílání proudu.

126: [27-27.5)

Dlaždice AppSharing RDP zpracování průměrnou latenci

Oblast (milisekundy)

Průměr zpoždění v milisekundách zpracování dlaždic ve vrstvě RDP na serveru konference. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují proudu byl sdílení aplikace toku konferenční hovor nebo data nebyla uvedena koncovým bodem odesílání proudu.

103: [15.5-16)

Zvukové FEC používá

Boolean

TRUE označuje zvuku dopředu chyb (FEC) byla použití nastane okamžik během hovoru. NEPRAVDA jinak

Prázdné hodnoty označují proudu byl zvukový toku, nebo data nebyla uvedena koncovým bodem odesílání proudu.

True

ClassifiedPoorCall

Boolean

True, pokud byla proudu klasifikované jako špatné metrice uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Prázdné hodnoty označuje, že proudu nemáte dostatečný metriky nahlášený klasifikované jako dobré nebo nízké.

True

Videa špatné kvůli VideoPostFecplr

Boolean

True, pokud byla proudu klasifikované jako špatné podle je Video příspěvek FEC PLR metrických mezní hodnota uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy jiné video.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl videa proudu.

PRAVDA

Videa špatné kvůli videa místní snímek ztráty procento Avg

Boolean

True, pokud byla videa proudu klasifikované jako špatné podle videa místní rámeček ztráty procento Avg metrických mezní uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy jiné video.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl videa proudu.

PRAVDA

Videa špatné kvůli přijmout rámeček ohodnocení průměr

Boolean

True, pokud byla videa proudu klasifikované jako špatné podle přijmout rámeček sazba průměr metrických mezní uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy jiné video.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl videa proudu.

PRAVDA

Videa špatné kvůli zhoršeným snímků volání procent

Boolean

True, pokud byla videa proudu klasifikované jako špatné podle frekvence snímků minimum volání procentuálně metrických prahová hodnota uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy jiné video.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl videa proudu.

PRAVDA

Videa špatné kvůli nízkém rozlišení volání procent

Boolean

True, pokud byla videa proudu klasifikované jako špatné podle nízkým rozlišením volání procentuálně metrických prahové hodnoty uvedené v tomto seznamu: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy jiné video.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl videa proudu.

PRAVDA

Videa špatné kvůli sazba ztráty paketu videa

Boolean

True, pokud byla videa proudu klasifikované jako špatné podle videa sazby ztráty paketu metrických mezní uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE? Bude vždy false pro datové proudy jiné video.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl videa proudu.

PRAVDA

Videa špatné kvůli rámeček videa ohodnocení Avg

Boolean

True, pokud byla videa proudu klasifikované jako špatné podle videa Avg sazba rámeček metrických mezní uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy jiné video.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl videa proudu.

PRAVDA

Videa špatné kvůli dynamické funkce procent

Boolean

True, pokud byla videa proudu klasifikované jako špatné podle funkci dynamické procentuálně metrických mezní uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy jiné video.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl videa proudu.

PRAVDA

VBSS špatné termín do videa příspěvek Fec plr

Boolean

True, pokud byla na základě – sdílení obrazovky datového proudu videa klasifikované jako špatné podle videa Fec příspěvek metrických mezní plr uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy na základě – sdílení obrazovky jiné video.

Prázdné hodnoty označují koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyla na základě obrazovka sdílení toku.

PRAVDA

VBSS špatné kvůli videa místní snímek ztráty procento Avg

Boolean

True, pokud byla na základě – sdílení obrazovky datového proudu videa klasifikované jako špatné podle videa místní rámeček ztráty procento Avg metrických mezní uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy na základě – sdílení obrazovky jiné video.

Prázdné hodnoty označují koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyla na základě obrazovka sdílení toku.

PRAVDA

VBSS špatné kvůli přijmout rámeček ohodnocení průměr

Boolean

True, pokud byla na základě – sdílení obrazovky datového proudu videa klasifikované jako špatné podle přijmout rámeček sazba průměr metrických mezní uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy na základě – sdílení obrazovky jiné video.

Prázdné hodnoty označují koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyla na základě obrazovka sdílení toku.

PRAVDA

VBSS špatné kvůli zhoršeným snímků volání procent

Boolean

True, pokud byla na základě – sdílení obrazovky datového proudu videa klasifikované jako špatné podle frekvence snímků minimum volání procentuálně metrických prahová hodnota uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy na základě – sdílení obrazovky jiné video.

Prázdné hodnoty označují koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyla na základě obrazovka sdílení toku.

PRAVDA

VBSS špatné kvůli LowResolutionCallPercent

Boolean

True, pokud byla proudu VBSS klasifikované jako špatné podle nízkým rozlišením volání procentuálně metrických prahové hodnoty uvedené v tomto seznamu: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy na základě – sdílení obrazovky jiné video.

Prázdné hodnoty označují koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyla na základě obrazovka sdílení toku.

PRAVDA

AppSharing špatné kvůli znečištěné dlaždice procenta součtu

Boolean

True, pokud byla sdílení toku aplikací klasifikované jako špatné podle Spoiled dlaždice procent celková metrických mezní uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro sdílení datových proudů mimo aplikaci.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl aplikace sdílení proudu.

PRAVDA

AppSharing špatné kvůli relativní OneWay průměr

Boolean

True, pokud sdílení toku aplikací byl označujících špatné podle relativní jeden Wa metrických mezní yAverage uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro sdílení datových proudů mimo aplikaci.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl aplikace sdílení proudu.

PRAVDA

AppSharing špatné kvůli RDP dlaždice zpracování průměrnou latenci

Boolean

True, pokud byla sdílení toku aplikací klasifikované jako špatné podle RDP dlaždice zpracování latence průměr metrických mezní uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro sdílení datových proudů mimo aplikaci.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl aplikace sdílení proudu.

PRAVDA

Špatné zvukové kvůli kolísání

Boolean

True, pokud byla zvuk klasifikované jako špatné podle kolísání metrických mezní uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy bez zvuku.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl zvukové sdílení proudu.

PRAVDA

Špatné zvukové kvůli RTT

Boolean

True, pokud byla zvuk klasifikované jako špatné podle doby odezvy metrických mezní uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy bez zvuku.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl zvukové sdílení proudu.

PRAVDA

Špatné zvukové kvůli ztráty paketu

Boolean

True, pokud byla zvuk klasifikované jako špatné podle ztráty paketu metrických mezní uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy bez zvuku.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl zvukové sdílení proudu.

PRAVDA

Špatné zvukové kvůli snížení úrovně

Boolean

True, pokud byla zvuk klasifikované jako špatné podle snížení úrovně metrických mezní uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy bez zvuku.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl zvukové sdílení proudu.

PRAVDA

Špatné zvukové kvůli skryté poměr

Boolean

True, pokud byla zvuk klasifikované jako špatné podle skryty poměr metrických mezní uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?. Bude vždy false pro datové proudy bez zvuku.

Prázdné hodnoty označuje koncový bod not vykázaného tato data nebo proudu nebyl zvukové sdílení proudu.

PRAVDA

Nezařazené

Boolean

0, jestli jsou proudu dostatečné data zařadit jako dobré nebo špatné. 1 jinak.

-

1

OnePercent PacketLoss

Boolean

1 v případě ztráty paketu překročení 1 %, 0 jinak.

-

1

Příčiny špatné

Příznaky

Seznam příznaky, které identifikují důvod, proč nebyla označená jako špatné proudu. Doména může obsahovat více příznaků nastavit, protože může být několik důvodů, proč nebyla proudu označená jako špatnou. Podívejte se do Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE? Další informace.

 • Možné hodnoty:

 • Skryté poměr

 • Snížení úrovně

 • Kolísání

 • Ztráty paketu

 • Doby odezvy

 • Funkce dynamické procent

 • Nízké rámeček sazba volání procent

 • Průměr sazba přijmout snímku

 • Průměrná rychlost rámeček videa

 • Místní rámeček videa ztráty procento Avg

 • Sazba ztráty paketu videa

 • Videa plr Fec příspěvku

 • Průměrnou latenci RDP dlaždice zpracování

 • Relativní průměr OneWay jak zamezit dlaždice procenta součtu

Prázdné hodnoty označuje, že proudu nebyl klasifikované jako nízké.

ConcealedRatio | Snížení úrovně

Nízká

Boolean

1, pokud proudu má dostatečné údaje možné rozdělit následujícím dobré nebo špatné a můžete vysílat datovými proudy označujících špatné 0 jinak.

-

1

Dobré

Boolean

Co je dobré označujících 1, pokud proudu neobsahuje dostatečný data možné rozdělit následujícím dobré nebo špatné a vysílat. 0 jinak.

-

1

První hodnocení zpětné vazby

Hodnocení uživatele (1-5)

Hodnocení hovoru spojené se proudu první koncový bod v měřítku 1-5 (5 = pracovníků). 0 označuje uživatel bylo vidět průzkumu hodnocení hovoru, ale ne ohodnotit možnosti uživatelů.

Prázdné hodnoty označuje, že žádný průzkumu bylo vidět na první koncový bod.

5

Druhá hodnocení zpětné vazby

Hodnocení uživatele (1-5)

Hodnocení hovoru spojené se proudu druhého koncového bodu v měřítku 1-5 (5 = pracovníků). 0 označuje uživatel bylo vidět průzkumu hodnocení hovoru, ale ne ohodnotit možnosti uživatelů.

Prázdné hodnoty označuje, že žádný průzkumu bylo vidět druhý koncový bod.

5

První tokeny zpětné vazby

Řetězec

Řetězec obsahující seznam názory tokenů příznakem boolean označující, zda token byla nastavena uživatelem poskytování zpětné vazby z první koncového bodu.

Prázdné hodnoty označuje, že zpětná vazba poskytnul uživatele první koncový bod.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Ozvěnu: {1;}

Tokeny názory druhého

Řetězec

Řetězec obsahující seznam názory tokenů příznakem boolean označující, zda token byla nastavena uživatelem poskytování zpětné vazby z druhé koncového bodu.

Prázdné hodnoty označuje, že zpětná vazba poskytnul uživatele druhý koncový bod.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Ozvěnu: {1;}

První názory obsahuje zvukové problém

Boolean

Vrátí hodnotu True pokud klíčová slova zpětné vazby z první koncový bod ukazují toku měli zvuku problém, NEPRAVDA jinak.

-

false

Názory druhého obsahuje zvukové problém

Boolean

Vrátí hodnotu True pokud klíčová slova zpětné vazby z druhé koncového bodu ukazují toku měli zvuku problém, NEPRAVDA jinak.

-

false

První názory má videa problém

Boolean

Vrátí hodnotu True pokud klíčová slova zpětné vazby z první koncový bod ukazují toku vám to problém s videem false jinak.

-

false

Názory druhého má videa problém

Boolean

Vrátí hodnotu True pokud klíčová slova zpětné vazby z druhé koncového bodu ukazují toku vám to problém s videem false jinak.

-

false

První příčiny ozvěnu události

Příznaky

Příznaky, které označují důvodů, které DeviceEchoEvent aktivované na první koncový bod. Doména může obsahovat více příznaků pro jednoho datového proudu. Příznaky, patří:

 • BAD_TIMESTAMP – zvukový vzorek časová razítka z zachycení nebo vykreslování zařízení používané byly nízké kvality

 • POSTAEC_ECHO - vysoké úrovně ozvěnu zůstala po zrušení zpětné vazby

 • MIC_CLIPPING - úroveň signálu ze zařízení pro záznam měli významné výskyty úroveň signálu maximální

 • EVENT_ANLP - zvuku vzorky zachycení obsahují vysoké šum.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo žádné zvláštní událost příčiny vykázaného tak, že první koncový bod.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

Druhé způsobí ozvěnu události

Příznaky

Příznaky, které označují důvodů, které DeviceEchoEvent aktivované na druhý koncový bod. Doména může obsahovat více příznaků pro jednoho datového proudu. Příznaky, patří:

 • BAD_TIMESTAMP – zvukový vzorek časová razítka z zachycení nebo vykreslování zařízení používané byly nízké kvality

 • POSTAEC_ECHO - vysoké úrovně ozvěnu zůstala po zrušení zpětné vazby

 • MIC_CLIPPING - úroveň signálu ze zařízení pro záznam měli významné výskyty úroveň signálu maximální

 • EVENT_ANLP - zvuku vzorky zachycení obsahují vysoké šum.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo žádné zvláštní událost příčiny vykázaného tak, že první koncový bod.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

První ozvěnu procentuálně mikrofonu v

Rozsah (procent)

Procento dobu, kdy ozvěnu je zjištěnou zvuk z snímku nebo mikrofon zařízení před zrušení zpětné vazby tak, že první koncový bod. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

068: [5-10)

Druhá ozvěnu procentuálně mikrofonu v

Rozsah (procent)

Procento času při ozvěnu je zjištěnou zvuk z snímku nebo mikrofon zařízení před zrušení zpětné vazby tak, že druhý koncový bod. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

068: [5-10)

Odeslat první ozvěnu procent

Rozsah (procent)

Procento dobu, kdy ozvěnu je zjištěnou zvuk z zařízení snímku nebo mikrofon po zrušení zpětné vazby tak, že první koncový bod. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

068: [5-10)

Odeslání druhý ozvěnu procent

Rozsah (procent)

Procento dobu, kdy ozvěnu je zjištěnou zvuk z zařízení snímku nebo mikrofon po zrušení zpětné vazby tak, že druhý koncový bod. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

068: [5-10)

Nejdřív odeslat signál úrovně

Oblast (dB decibelů)

Průměrná úroveň energie odeslaný zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono řeči nebo levého kanálu stereofonní řeči tak, že první koncový bod. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

055: [-10 – 15)

Druhý odeslání úroveň signálu

Oblast (dB decibelů)

Průměrná úroveň energie odeslaný zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono řeči nebo levého kanálu stereofonní rozpoznávání řeči ve druhém koncového bodu. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

055: [-10 – 15)

První úroveň signálu přijmout

Oblast (dB decibelů)

Průměrná energie úroveň přijatý zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono řeči nebo levého kanálu stereofonní řeči tak, že první koncový bod. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

056: [-5 -10)

Druhá úroveň signálu přijmout

Oblast (dB decibelů)

Průměrná energie úroveň přijatý zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono řeči nebo levého kanálu stereofonní rozpoznávání řeči ve druhém koncového bodu. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

056: [-5 -10)

Nejdřív odeslat šum na úrovni

Oblast (dB decibelů)

Průměrná úroveň energie odeslaný zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono šum nebo levého kanálu stereofonní hluku první koncový bod. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

048: [-50 -45)

Druhé odeslat úroveň šumu

Oblast (dB decibelů)

Průměrná úroveň energie odeslaný zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono šum nebo levého kanálu stereofonní hluku druhý koncový bod. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

048: [-50 -45)

První úroveň šumu přijmout

Oblast (dB decibelů)

Průměrná energie úroveň přijatý zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono šum nebo levého kanálu stereofonní hluku první koncový bod. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

048: [-50 -45)

Druhá úroveň šumu přijmout

Oblast (dB decibelů)

Průměrná energie úroveň přijatý zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono šum nebo levého kanálu stereofonní hluku druhý koncový bod. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

048: [-50 -45)

První síť odeslat poměr události kvality

Oblast (poměr)

Část volání rozpoznání sítě první koncový bod byl příčinou nízké kvality zvuku odeslané. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

015: [0.01-0.02)

Druhý poměr události kvality sítě odeslat

Oblast (poměr)

Část volání rozpoznání sítě druhý koncový bod byl příčinou nízké kvality zvuku odeslané. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

015: [0.01-0.02)

První síť přijímání poměr události kvality

Oblast (poměr)

Část volání rozpoznání sítě první koncový bod byl příčinou nízké kvality zvuku dostali. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

015: [0.01-0.02)

Druhá síť přijímání poměr události kvality

Oblast (poměr)

Část volání rozpoznání sítě druhý koncový bod byl příčinou nízké kvality zvuku dostali. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

015: [0.01-0.02)

První poměr události zpoždění sítě

Oblast (poměr)

Část volání rozpoznání zpoždění sítě první koncový bod byl významnou dostatečně mít vliv na možnost, aby v reálném čase obousměrnou komunikaci. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhá poměr události zpoždění sítě

Oblast (poměr)

Část volání rozpoznání zpoždění sítě druhý koncový bod byl významnou dostatečně mít vliv na možnost, aby v reálném čase obousměrnou komunikaci. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

První poměr zhoršeným události šířku pásma sítě

Oblast (poměr)

Část volání první koncový bod rozpoznání dostupná šířka pásma nebo šířku pásma zásady byl dostatečně vysoké, způsobují špatnou kvalitu zvuku odeslané. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhý poměr zhoršeným události šířku pásma sítě

Oblast (poměr)

Část volání druhý koncový bod rozpoznání dostupná šířka pásma nebo šířku pásma zásady byl dostatečně vysoké, způsobují špatnou kvalitu zvuku odeslané. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

První poměr procesoru nedostatečná události

Oblast (poměr)

Část volání rozpoznání první koncový bod prostředky k dispozici nebyly dostatečné a poškození špatnou kvalitu zvuku odesílání a přijímání. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhá poměr procesoru nedostatečná události

Oblast (poměr)

Část volání rozpoznání prostředky k dispozici druhý koncový bod nebyly dostatečné a poškození špatnou kvalitu zvuku odesílání a přijímání. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

První události poměru polovinu oboustranný AEC zařízení

Oblast (poměr)

Část volání, že první koncový bod zjištěny problémy a spravovaný canceller zvukové zpětné vazby v režimu polovina duplexní vliv na možnost, aby v reálném čase obousměrnou komunikaci. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhá události poměru polovinu oboustranný AEC zařízení

Oblast (poměr)

Část volání, druhý koncový bod zjištěny problémy a spravovaný canceller zvukové zpětné vazby v režimu polovina duplexní vliv na možnost, aby v reálném čase obousměrnou komunikaci. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

První zařízení vykreslování nejsou funkční poměr události

Oblast (poměr)

Část volání rozpoznání zařízení vykreslení první koncový bod nebyl funguje správně. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhé zařízení vykreslování nejsou funkční poměr události

Oblast (poměr)

Část volání rozpoznání zařízení vykreslování na druhý koncový bod nebyl funguje správně. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

První zařízení zachytit nejsou funkční poměr události

Oblast (poměr)

Část volání rozpoznání zařízení pro záznam první koncový bod nebyl funguje správně. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhé zařízení zachytit nejsou funkční poměr události

Oblast (poměr)

Část rozpoznání zařízení snímku na druhý koncový bod volání nebyl funguje správně. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

První poměru události poruch zařízení

Oblast (poměr)

Část volání první koncový bod rozpoznání poruch mezery v zvuku přehrávaného nebo zaznamenávání, která způsobila špatnou kvalitu zvuku, kterým odeslaná nebo přijatá. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhá poměru události poruch zařízení

Oblast (poměr)

Část volání druhý koncový bod rozpoznání poruch mezery v zvuku přehrávaného nebo zaznamenávání, která způsobila špatnou kvalitu zvuku, kterým odeslaná nebo přijatá. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

První poměru události zhoršeným SNR zařízení

Oblast (poměr)

Část rozpoznání zhoršeným speech úroveň šumu, který způsobil špatnou kvalitu zvuku odesílaného první koncový bod volání. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhá poměru události zhoršeným SNR zařízení

Oblast (poměr)

Část rozpoznání druhý koncový bod zhoršeným speech úroveň šumu, který způsobil špatnou kvalitu zvuku odesílaného volání. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

První poměru události na úrovni zhoršeným řeči zařízení

Oblast (poměr)

Část rozpoznání úroveň zhoršeným řeči, která způsobila špatnou kvalitu zvuku odesílaného první koncový bod volání. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhá poměru události na úrovni zhoršeným řeči zařízení

Oblast (poměr)

Část rozpoznání druhý koncový bod úroveň zhoršeným řeči, která způsobila špatnou kvalitu zvuku odesílaného volání. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

První poměru události výřez zařízení

Oblast (poměr)

Část volání, které se odešlou výřez detekovaného první zachycený zvuk, který způsobil špatnou kvalitu zvuku. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhá poměru události výřez zařízení

oblast (poměr)

Část volání, které se odešlou výřez detekovaného druhý zachycený zvuk, který způsobil špatnou kvalitu zvuku. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

První poměru události ozvěnu zařízení

Oblast (poměr)

Část volání, které se odešlou první ozvěnu detekovaného, která způsobila špatnou kvalitu zvuku. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhá poměru události ozvěnu zařízení

Oblast (poměr)

Část volání, které se odešlou druhý ozvěnu detekovaného, která způsobila špatnou kvalitu zvuku. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

První zařízení blízko End ozvěnu poměr události poměr

Oblast (poměr)

Část rozpoznání poměr blízké úroveň signálu konce na úroveň ozvěn tím, který způsobil špatnou kvalitu zvuku odesílaného první koncový bod volání. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhé zařízení blízko End ozvěnu poměr události poměr

Oblast (poměr)

Část rozpoznání druhý koncový bod poměr blízké úroveň signálu konce na úroveň ozvěn tím, který způsobil špatnou kvalitu zvuku odesílaného volání. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

První zařízení vykreslování nulové poměr události hlasitosti

Oblast (poměr)

Část volání první Hlasitost zařízení vykreslení detekovaného nastavena na hodnotu 0. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhé zařízení vykreslování nulové poměr události hlasitosti

Oblast (poměr)

Část volání, které druhý koncový bod zjištěné hlasitost vykreslování na zařízení je nastavena na hodnotu 0. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

První zařízení vykreslování poměr Ztlumit události

Oblast (poměr)

Část hovor tohoto prvního koncového bodu detekovaný zařízení vykreslení ztlumený. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhá poměru Ztlumit události vykreslování na zařízení

Oblast (poměr)

Část volání, které druhý koncový bod zjištěná zařízení vykreslení ztlumený. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Určení počtu více koncové body události první zařízení

Oblast (poměr)

Počet během hovoru první koncový bod rozpoznání více koncové body ve stejné místnosti nebo akustické prostředí. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhá zařízení více počet událostí koncové body

Oblast (poměr)

Počet během hovoru druhý koncový bod rozpoznání více koncové body ve stejné místnosti nebo akustické prostředí. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

První zařízení Howling počet událostí

Oblast (poměr)

Počet během hovoru první koncový bod rozpoznání dva nebo více koncové body ve stejné místnosti nebo akustické prostředí, které příčinou nízké kvality zvuku ve formě howling nebo screeching zvuk. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že první koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Druhý zařízení Howling počet události

Oblast (poměr)

Počet během hovoru druhý koncový bod rozpoznání dva nebo více koncové body ve stejné místnosti nebo akustické prostředí, které příčinou nízké kvality zvuku ve formě howling nebo screeching zvuk. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Prázdné hodnoty označují Streaming bez zvuku nebo údajích, není tak, že druhý koncový bod.

016: [0.02-0.03)

Chybovou zprávu odesílatele

Řetězec

Označuje, který koncový bod zprávu o chybách volání pro proudu. Tato zpráva obsahuje další telemetrie a mohou poukazovat volání nastavení volání rozevírací potíže nebo volání.

Prázdné hodnoty označuje, jestli že byla odeslána bez zprávu o chybách volání.

Jméno

Je chyba médií

Řetězec

Označuje, pokud byla zprávu o chybách volání na tok úrovně chybu média nebo ne. Tato zpráva obsahuje další telemetrie a mohou poukazovat volání nastavení volání rozevírací potíže nebo volání.

Prázdné hodnoty označuje, jestli že byla odeslána bez zprávu o chybách volání.

True

Chyba při typů médií

Řetězec

Typ selhání média přidružené proudu. Možné hodnoty jsou:

 • Midcall

 • Nastavení hovorů

 • NotMediaFailure.

Prázdné hodnoty označuje, jestli že byla odeslána bez zprávu o chybách volání.

Midcall

RTP Rtcp Mux

Boolean

TRUE označuje, že jste na stejné porty multiplexního RTP a RTCP. NEPRAVDA jinak.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod.

True

Omračování verze

Celé číslo

Verze OCHROMUJÍCÍCH protokol používaný k vytvoření hovor.

Prázdné hodnoty označují tento údajích není koncový bod.

2

Předávání zpráv médií

Řetězec

IP adresa relay(s) médií pro relace. Může zobrazit zprávu dvojice relay odděleni "+" když proudu.

Prázdné hodnoty označuje, že tato data nebyla uvedena tak, že koncové body.

"13.107.8.2 + 13.107.8.2"

Volání důvod, proč se chyba při instalaci

Výčet

Proč nelze vytvořit médií připojení pro hovory klasifikace. Možné hodnoty:

 • Chybějící Přesměrování hloubkové paketu kontroly osvobození od daně pravidlo – označuje, že síťové vybavení v cestě pravděpodobně zabráněno cestu médií vytvořeno kvůli pravidel kontroly hloubkové paketů. Může být příčinou proxy nebo brány firewall pravidla, není správně nakonfigurované.

 • Chybějící Přesměrování IP blok osvobození od daně pravidlo – označuje, že síťové vybavení v cestě pravděpodobně zabráněno cestu médií vytvořeno do sítě Office 365. Může být příčinou proxy nebo brány firewall pravidla není správně nastavená přístupu k IP adres a porty použité pro Skype pro firmy přenosy.

 • Jiné – hovor nelze vytvořit, ale příčinou nebylo možné rozdělit označuje cestu média.

 • Není selhání média - označuje, že žádný problém byl zjištěn s zřízení cestu média.

Prázdné hodnoty označuje, jestli nedošlo k hovoru nastavení selhání kvůli problém známá média.

Chybějící Přesměrování IP blok výjimky pravidla

Je anonymní připojit se k relaci

Boolean

True, pokud byl uživatel připojování ke konferenčním anonymní, False, jinak.

Prázdné hodnoty označují žádná data a zjistit, pokud uživatel byl připojen anonymně nebo ne.

True

Má Blob Diag médií

Boolean

True, pokud relace měli multimediální data diagnostiky, NEPRAVDA jinak.

Prázdné hodnoty označuje, že některé signalizační nebyl údaje pro tomto proudu.

True

Použité vyřešení Dns mezipaměti

Boolean

True, pokud koncový bod k řešení médií relay adresu, NEPRAVDA jinak použita mezipaměť DNS.

Prázdné hodnoty označuje, že tato data nebyla uvedena koncovým bodem.

False

Pár podrobností připojení sítě

Výčtová pár

Pár podrobností síťové připojení koncového bodu prvním a druhým. Možné hodnoty:

 • Wi-Fi: Wi-Fi

 • Wi-Fi: drátové

 • Pevné: Wi-Fi

 • Pevné: drátové

 • MobileBB: MobileBB

 • MobileBB: ostatní

 • MobileBB: tunelem

 • MobileBB: Wi-Fi

 • MobileBB: drátové

 • Jiné: Další

 • Jiné: Wi-Fi

 • Jiné: drátové

 • Tunelem: tunelem

 • Tunelem: Wi-Fi

 • Tunelem: drátové

 • : MobileBB

 • : Ostatní

 • : Tunelem

 • : Wi-Fi

 • : Drátové

 • :

Prázdné hodnoty v výčet označuje typ koncového bodu síťové připojení neznámý. To může dojít, pokud hovor nelze vytvořit.

Pevné: drátové

Pár kategorie uživatelského agenta

Výčtová pár

Pár uživatelského agenta kategorie prvním a druhým koncového bodu.

Prázdné hodnoty v výčet označují koncový bod uživatelského agenta nebyl známé typem.

AV MCU: OC

Je pár serveru

Výčtová pár

Pár označení prvním a druhým koncové body jako klienta nebo serveru. Možné hodnoty jsou: klient: klient, klienta: Server, Server: Server.

neobsahuje žádnou prázdnou hodnotu

Klient: Server

Pár Ice připojení

Výčtová pár

Pár typu ICE připojení používané každý koncový bod. Možné hodnoty:

 • PŘÍMÉ: PŘÍMÉ

 • PŘÍMÉ: SE NEZDAŘILA.

 • PŘÍMÉ: HTTP

 • SE NEZDAŘILO: SE NEZDAŘILA.

 • SE NEZDAŘILO: RELAY

 • NASTAVIT INFORMACE HTTP: RELAY

 • :

 • : PŘÍMO

 • : SE NEZDAŘILA.

 • : NASTAVIT INFORMACE HTTP

 • : PŘEDÁVACÍ

Prázdné hodnoty v výčet označují ICE připojení používané koncový bod nebyl známé nebo vykázaného.

PŘÍMÉ: RELAY

Pár OS

Výčtová pár

Pár název operačního systému a verze prvním a druhým koncového bodu.

Prázdné hodnoty v výčet označují název OS nelze analyzovat nebo nebyla uvedena koncového bodu.

Windows 10: Windows 10

Pár Id klienta

Výčtová pár

Pár ID klienta prvním a druhým koncového bodu.

Prázdné hodnoty v výčet označuje, že nelze určit identifikátor klienta. Tomu může dojít, pokud koncový bod přihlášení k místním Skypu pro firmy serveru nasazení.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000: 00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Pár název stavebního

Výčtová pár

Pár stavební název koncového bodu prvním a druhým.

Prázdné hodnoty v výčet označuje, že název budovy koncový bod nelze určit. Možné příčiny koncový bod se nachází mimo podnikovou síť nebo z webu bez mapování podsítě přístup k síti.

Hlavní stavební: Větev webu budovy

Vnitřní Corp pár

Výčtová pár

Pokud koncové body nebyly nalezeny uvnitř a mimo podnikovou síť podle mapování podsítě pár zobrazující. Možné hodnoty:

 • Uvnitř: uvnitř

 • Uvnitř: vnější

 • Vnější: vnější

-

Uvnitř: uvnitř

Scénář pár

Výčtová pár

Pokud koncové body nebyly nalezeny uvnitř a mimo podnikovou síť podle podsítě mapování a k podrobnostem připojení sítě pár zobrazující.

Poznámka : Dvojice odděleny "-".

Prázdné hodnoty v výčet označuje, že neznámý pro jeden nebo oba koncové body typu připojení k síti.

Klient vnitřní – klient vnitřní-Wi-Fi

IsTeams

Boolean

TRUE označuje, že uživatelských agentů prvním a druhým pro proudu Microsoft Team koncové body.

NEPRAVDA znamená, že uživatelských agentů jsou Skypu pro firmy koncové body.

True

Poznámky k jednotky typu dat dimenze:

Oblast:

Rozměry, které jsou k dispozici jako oblast nebo skupinu hodnoty se zobrazí v následujícím formátu:

<sort order string> [<lower bound inclusive> - <upper bound exclusive)

Například dimenzi doba trvání (v minutách) představuje doby trvání volání v sekundách s hodnotou hlášené jako rozsahu hodnot.

Doba trvání (v minutách)

Jak interpretovat

062: [0-0)

Můžete vysílat datovými proudy doba trvání = 0 minut

064: [1-2)

1 minuta < = doba trvání toku < 2 minuty

065: [2-3)

2 minuty < = doba trvání toku < 3 minuty

066: [3-4)

3 minuty < = doba trvání toku < 4 minut

< Řetězec o pořadí řazení > je slouží k určení pořadí řazení při prezentování dat a můžete použít k filtrování. Například filtru u doba trvání (v minutách) < "065", bude zobrazení datových proudů s dobou trvání menší než 2 minuty (0 na začátku"" je potřeba pro filtr tak, aby fungovaly očekávaným).

Poznámka : Skutečná hodnota řetězec pořadí řazení není významný.

Výčet pár

Rozměry, které jsou k dispozici jako pár výčtu jsou uvedeny pomocí v tomto formátu:

<enumeration value from one end point> : < enumeration value from the other endpoint>

Řazení hodnot výčtu odpovídá ale neodráží řazení koncové body první a druhé.

Například pár podrobností připojení sítě zobrazuje síťové připojení podrobných hodnot pro dva koncové body:

Pár podrobností připojení sítě

Jak interpretovat

Pevné: drátové

První a druhé koncové body obou používá drátové připojení ethernet.

Pevné: Wi-Fi

První koncový bod používá drátové připojení ethernet a druhý koncový bod používat připojení Wi-Fi, nebo na druhý koncový bod používá kabelové připojení ethernet a první koncový bod používat připojení Wi-Fi.

: Wi-Fi

První koncový bod používat připojení Wi-Fi připojení k síti používat druhý koncový bod neznámý, nebo druhý koncový bod používat připojení Wi-Fi a síťové připojení používají první koncový bod neznámý.

Prázdné hodnoty

V tabulce nahoře jsou možné důvody, proč může být celé prázdné. Mnoho dimenzí a měření bude prázdná, je-li k dispozici záznam QoE dimenze false. Obvykle k tomu dojde při volání nebyl úspěšně.

Míry

V následující tabulce jsou uvedeny míru aktuálně dostupné ve volání řídicího panelu kvality (CQD):

Název měřítka

Jednotky

Popis

Počet celkové toku

Počet datových proudů

Číselné datové proudy médií bez ohledu na typ média.

Počet zvuk

Počet datových proudů

Počet datových proudů zvuku.

Počet AppSharing toku

Počet datových proudů

Počet RDP základě sdílení datových proudů aplikace.

Počet Stream videa

Počet datových proudů

Počet datových proudů videa.

VBSS můžete vysílat datovými proudy počet

Počet datových proudů

Počet sdílení datových proudů videa založený obrazovky.

Počet zvuku špatné toku

Počet datových proudů

Počet zvukových datových proudů klasifikované jako špatné sítě metrice uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Počet zvuku dobré toku

Počet datových proudů

Počet zvukových datových proudů klasifikované jako dobré sítě metrice uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Počet zvuku nezařazené toku

Počet datových proudů

Počet zvukových datových proudů, které nemá dostatečné údaje zařadit jako dobré nebo špatné sítě metrice uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Zvukové špatné procento

Procenta

Procento všechny zvukových datových proudů, které jsou klasifikované jako špatné na základě sítě metriky uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Počet PacketLoss zvuku OnePercent

Počet datových proudů

Počet zvukových datových proudů ztráty paketu větší než 1 %.

Zvukové OnePercent PacketLoss procento

Procenta

Procento zvukových datových proudů ztráty paketu větší než 1 %.

Špatné zvukové kvůli kolísání počet

Počet datových proudů

Počet zvukových datových proudů kde míru kolísání větší než mezní hodnoty uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Špatné zvukové kvůli PacketLoss počet

Počet datových proudů

Počet zvukových datových proudů kde míru ztráty paketu větší než mezní hodnoty uvedený tady:Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Špatné zvukové kvůli počet snížení úrovně

Počet datových proudů

Počet zvukových datových proudů kde míru snížení úrovně větší než mezní hodnoty uvedený tady https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Špatné zvukové kvůli počet RTT

Počet datových proudů

Počet zvukových datových proudů přesahuje mezní hodnoty doby odezvy uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Špatné zvukové kvůli ConcealedRatio počet

Počet datových proudů

Počet zvukových datových proudů kde skryté poměr větší než mezní hodnoty uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

AppSharing špatné kvůli SpoiledTilePercentTotal počet

Počet datových proudů

Počet sdílení datových proudů přesahuje mezní hodnoty procentuálně celkovou míru znečištěné dlaždic aplikací uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

AppSharing špatné kvůli RelativeOneWayAverage počet

Počet datových proudů

Počet sdílení datových proudů přesahuje mezní hodnoty procentuálně celkovou míru znečištěné dlaždic aplikací uvedený tady: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

AppSharing špatné kvůli RDPTileProcessingLatencyAverage počet

Počet datových proudů

Počet sdílení datových proudů kde dlaždici RDP zpracování průměrnou latenci větší než mezní hodnoty aplikací uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Videa špatné kvůli VideoPostFecplr počet

Počet datových proudů

Počet datových proudů videa kde plr videa Fec příspěvek větší než mezní hodnoty uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Videa špatné kvůli VideoLocalFrameLossPercentageAvg počet

Počet datových proudů

Počet datových proudů videa kde Avg videa procento místní ztráty rámeček větší než mezní hodnoty uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Videa špatné kvůli RecvFrameRateAverage počet

Počet datových proudů

Počet datových proudů videa průměr přijmout rámeček sazba přesahuje mezní hodnoty uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Videa špatné kvůli LowFrameRateCallPercent počet

Počet datových proudů

Počet datových proudů videa, kde procentuální hodnoty minimum snímků volání větší než mezní hodnoty uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Videa špatné kvůli LowResolutionCallPercent počet

Počet datových proudů

Počet datových proudů videa, kde procent volání nízkým rozlišením větší než mezní hodnoty uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Videa špatné kvůli VideoPacketLossRate počet

Počet datových proudů

Počet datových proudů videa, kde sazba ztráty paketu Video větší než mezní hodnoty uvedené v tomto poli https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Videa špatné kvůli VideoFrameRateAvg počet

Počet datových proudů

Počet datových proudů videa, kde Avg sazba rámeček videa větší než mezní hodnoty uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Videa špatné kvůli DynamicCapabilityPercent počet

Počet datových proudů

Počet datových proudů videa kde dynamické procent funkce větší než mezní hodnoty uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

VBSS špatné kvůli VideoPostFecplr počet

Počet datových proudů

Počet video – na základě – sdílení obrazovky datových proudů kde plr videa Fec příspěvek větší než mezní hodnoty uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

VBSS špatné kvůli VideoLocalFrameLossPercentageAvg počet

Počet datových proudů

Počet video – na základě – sdílení obrazovky datových proudů kde Avg videa procento místní ztráty rámeček větší než mezní hodnoty uvedený tady: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

VBSS špatné kvůli RecvFrameRateAverage počet

Počet datových proudů

Počet video – na základě – sdílení obrazovky datových proudů průměr přijmout rámeček sazba přesahuje mezní hodnoty uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

VBSS špatné kvůli LowFrameRateCallPercent počet

Počet datových proudů

Počet video – na základě – sdílení obrazovky datových proudů kde procentuální hodnoty minimum snímků volání větší než mezní hodnoty uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE? .

VBSS špatné kvůli LowResolutionCallPercent počet

Počet datových proudů

Počet video – na základě – sdílení obrazovky datových proudů kde procent volání nízkým rozlišením větší než mezní hodnoty uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE? .

Počet video nízké toku

Počet datových proudů

Počet datových proudů videa dál rozdělit na špatné sítě metrice uvedený tady https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Co je dobré videa můžete vysílat datovými proudy počet

Počet datových proudů

Počet datových proudů videa klasifikované jako dobré sítě metrice uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Počet videa nezařazené toku

Počet datových proudů

Počet datových proudů videa, které nemá dostatečné údaje zařadit jako dobré nebo špatné sítě metrice uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Video nízké procento

Procenta

Procento celkové datových proudů videa, které jsou klasifikované jako metriky špatné na základě síť v seznamu uvedený tady https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Počet AppSharing špatné toku

Počet datových proudů

Počet sdílení datových proudů klasifikované jako špatné sítě metrice aplikací uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Co je dobré AppSharing můžete vysílat datovými proudy počet

Počet datových proudů

Počet sdílení datových proudů klasifikované jako dobré sítě metrice aplikací uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

AppSharing nezařazené můžete vysílat datovými proudy počet

Počet datových proudů

Počet sdílení datových proudů, které nemá dostatečné údaje zařadit jako dobré nebo špatné aplikací na základě sítě metriky uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Nízké procento AppSharing

Procenta

Procento celkové sdílení datových proudů, které jsou klasifikované jako špatné sítě metrice aplikací uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

VBSS špatné můžete vysílat datovými proudy počet

Počet datových proudů

Počet video – na základě – sdílení obrazovky datových proudů klasifikované jako špatné sítě metrice uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Co je dobré VBSS můžete vysílat datovými proudy počet

Počet datových proudů

Počet video – na základě – sdílení obrazovky datových proudů klasifikované jako dobré sítě metrice uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

VBSS nezařazené můžete vysílat datovými proudy počet

Počet datových proudů

Počet datových proudů videa-na základě – sdílení obrazovky, které nemá dostatečné údaje zařadit jako dobré nebo špatné sítě metrice uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Nízké procento VBSS

Procenta

Datové proudy procento celkového video – na základě – sdílení obrazovky, které klasifikované jako špatné sítě metrice uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Doba trvání AVG volání

Sekundy

Průměrná doba trvání toky v sekundách.

První Průměrná hodnocení zpětné vazby

Hodnocení uživatele (1-5)

Průměrná hodnocení datových proudů vykázaného uživatelem přes první koncový bod. Volání jsou hodnocení od 1-5 a hodnocení se použije na všechny datové proudy hovoru.

Druhá Průměrná hodnocení zpětné vazby

Hodnocení uživatele (1-5)

Průměrná hodnocení datových proudů vykázaného uživatelem přes druhý koncový bod. Volání jsou hodnocení od 1-5 a hodnocení se použije na všechny datové proudy hovoru.

První počet hodnocení zpětné vazby

Počet datových proudů hodnocení

Počet datových proudů hodnocení uživatelem přes první koncový bod. Volání jsou hodnocení od 1-5 a hodnocení se použije na všechny datové proudy hovoru.

Druhý počet hodnocení zpětné vazby

Počet datových proudů hodnocení

Počet datových proudů hodnocení uživatelem přes druhý koncový bod. Volání jsou hodnocení od 1-5 a hodnocení se použije na všechny datové proudy hovoru.

První počet špatné hodnocení zpětné vazby

Počet datových proudů hodnocení

Počet datových proudů hodnocení uživatelem přes první koncový bod jako 1 a 2. Volání jsou hodnocení od 1-5 a hodnocení se použije na všechny datové proudy hovoru.

Druhý počet špatné hodnocení zpětné vazby

Počet datových proudů hodnocení

Počet datových proudů hodnocení uživatelem přes druhý koncový bod jako 1 a 2. Volání jsou hodnocení od 1-5 a hodnocení se použije na všechny datové proudy hovoru.

První názory hodnocení špatné procentuální hodnoty

Počet datových proudů hodnocení

Procento všechny hodnocení datových proudů, které byly hodnocení uživatelem přes první koncový bod jako 1 a 2. Volání jsou hodnocení od 1-5 a hodnocení se použije na všechny datové proudy hovoru.

Druhá názory hodnocení špatné procentuální hodnoty

Počet datových proudů hodnocení

Procento všechny hodnocení datových proudů, které byly hodnocení uživatelem přes druhý koncový bod jako 1 a 2. Volání jsou hodnocení od 1-5 a hodnocení se použije na všechny datové proudy hovoru.

První názory tokenu počet problémů zvuku

Číslo hodnocení datových proudů

Počet datových proudů kde uživatelem, který používá první koncový bod označené problému se zvukem.

Druhý problém počet tokenu zvuk zpětné vazby

Číslo hodnocení datových proudů

Počet datových proudů kde uživatelem, který používá druhý koncový bod označené problému se zvukem.

První názory tokenu počet problémů Video

Počet datových proudů hodnocení

Počet datových proudů kde uživatelem, který používá první koncový bod označené problém s video.

Druhý problém počet tokenu Video zpětné vazby

Počet datových proudů hodnocení

Počet datových proudů kde uživatelem, který používá druhý koncový bod označené problém s video.

Počet zvuku SLA dobré volání

Počet volání

Počet hlasových volání v rozsahu Skypu pro firmy hlasové kvality SLA (Multilicenční programy pro produkty Microsoftu a Online služby) klasifikované jako schůzky cílů výkonu sítě.

Počet zvuku SLA špatné volání

Počet volání

Počet hlasových volání v rozsahu Skypu pro firmy SLA kvality hlasu (Multilicenční programy pro produkty Microsoftu a Online služby) klasifikované jako nesplňuje cílů výkonu sítě.

Počet SLA zvukového volání

Počet volání

Počet hlasových volání v rozsahu Skypu pro firmy hlasové kvality SLA (Multilicenční programy pro produkty Microsoftu a Online služby).

Procento dobré hovoru zvukových SLA

Procenta

Procento hlasových volání v rozsahu Skypu pro firmy hlasové kvality SLA (Multilicenční programy pro produkty Microsoftu a Online služby), které jsou klasifikované jako schůzky cílů výkonu sítě.

Počet toku dobré hlasový hovor

Počet datových proudů

Počet zvukových datových proudů kde nejsou i zvukových datových proudů v rámci hovoru (volání nohy) označujících špatné sítě metrice uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Počet toku špatné hlasový hovor

Počet datových proudů

Počet zvukových datových proudů místo, kam bylo alespoň jeden zvuku toku v rámci hovoru (volání nohy) označujících špatné sítě metrice uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

Počet toku nezařazené hlasový hovor

Počet datových proudů

Počet zvukových datových proudů kde i zvukových datových proudů v rámci hovoru (volání nohy) nelze zařazují kvůli chybějící metriky sítě.

Hlasový hovor špatné procento

Procenta

Procento všechny zvukových datových proudů místo, kam bylo alespoň jeden zvuku toku v rámci hovoru (volání nohy) označujících špatné sítě metrice uvedený tady: Co je základ pro klasifikaci hovoru jako špatné v Lyncu 2013 QoE?.

První AVG ozvěnu procentuálně mikrofonu v

Procenta

Průměrné procento během toku, že první koncové body zjištěnou ozvěnu zvuk z snímku nebo mikrofon zařízení před zrušení zpětné vazby

Druhé AVG ozvěnu procentuálně mikrofonu v

Procenta

Průměrné procento během proudu druhý koncové body rozpoznání ozvěnu v zvuk z snímku nebo mikrofon zařízení před zrušení zpětné vazby

Odeslat první AVG ozvěnu procent

Procenta

Průměrné procento během proudu první koncové body rozpoznání ozvěnu v zvuk z zařízení snímku nebo mikrofon po zrušení zpětné vazby

Odeslání AVG druhé ozvěnu procent

Procenta

Průměrné procento během proudu druhý koncové body rozpoznání ozvěnu v zvuk z zařízení snímku nebo mikrofon po zrušení zpětné vazby

Úroveň signálu zvuku odeslat první AVG

Decibelů

Průměrná úroveň energie odeslaný zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono řeči nebo levého kanálu stereofonní řeči odeslaný první koncové body.

Úroveň signálu zvuku odeslat druhé AVG

Decibelů

Průměrná úroveň energie odeslaný zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono řeči nebo levého kanálu stereofonní řeči odeslaný druhý koncové body.

Úroveň signálu zvuku přijmout první AVG

Decibelů

Průměrná energie úroveň přijatý zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono řeči nebo levého kanálu stereofonní řeči první koncových bodů.

Úroveň signálu zvuku přijmout druhé AVG

Decibelů

Průměrná energie úroveň přijatý zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono řeči nebo levého kanálu stereofonní řeči druhý koncových bodů.

Úroveň šumu zvuku odeslat první AVG

Decibelů

Průměrná úroveň energie odeslaný zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono šum nebo levého kanálu stereofonní hluku první koncových bodů.

Úroveň šumu zvuku odeslat druhé AVG

Decibelů

Průměrná úroveň energie odeslaný zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono šum nebo levého kanálu stereofonní hluku druhý koncových bodů.

Úroveň šumu zvuku přijmout první AVG

Decibelů

Průměrná energie úroveň přijatý zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono šum nebo levého kanálu stereofonní hluku první koncových bodů.

Úroveň šumu zvuku přijmout druhé AVG

Decibelů

Průměrná energie úroveň přijatý zvukový soubor pro zvuk klasifikované jako mono šum nebo levého kanálu stereofonní hluku druhý koncových bodů.

První počet BAD_TIMESTAMP zvuku ozvěnu

Počet datových proudů

Počet datových proudů kde ozvěnu způsobil časová razítka chybná zařízení z první koncové body odeslání zrušení omezené zpětné vazby v zvuk.

První počet POSTAEC_ECHO zvuku ozvěnu

Počet datových proudů

Počet datových proudů kdy byl zjištěn vysoké ozvěnu po zrušení zpětné vazby k pobočkové odeslaný první koncové body.

První počet EVENT_ANLP zvuku ozvěnu

Počet datových proudů

Počet datových proudů kde první koncové body zjištěnou šum zachycený zvuku, který omezený zrušení zpětné vazby v zvuk odesílaný.

První počet EVENT_DNLP zvuku ozvěnu

Počet datových proudů

Počet datových proudů kde první koncové body zjištěnou šum zachycený zvuku, který omezený zrušení zpětné vazby v zvuk odesílaný.

První počet MIC_CLIPPING zvuku ozvěnu

Počet datových proudů

Počet datových proudů kde první koncové body zjištěnou výřez zachycený zvuku, který omezený zrušení zpětné vazby v zvuk odesílaný.

První počet BAD_STATE zvuku ozvěnu

Počet datových proudů

Počet datových proudů kde první koncové body zjištěny problémy s vnitřní uvedeno, že omezený zrušení zpětné vazby v zvuk odesílaný.

Druhý počet BAD_TIMESTAMP zvuku ozvěnu

Počet datových proudů

Počet datových proudů kde ozvěnu způsobil časová razítka chybná zařízení z druhé koncové body odeslání zrušení omezené zpětné vazby v zvuk.

Druhý počet POSTAEC_ECHO zvuku ozvěnu

Počet datových proudů

Počet datových proudů kdy byl zjištěn vysoké ozvěnu po zrušení zpětné vazby k pobočkové odeslaný druhý koncové body.

Druhý počet EVENT_ANLP zvuku ozvěnu

Počet datových proudů

Počet datových proudů kde druhý koncové body zjištěnou šum zachycený zvuku, který omezený zrušení zpětné vazby v zvuk odesílaný.

Druhý počet EVENT_DNLP zvuku ozvěnu

Počet datových proudů

Počet datových proudů kde druhý koncové body zjištěnou šum zachycený zvuku, který omezený zrušení zpětné vazby v zvuk odesílaný.

Druhý počet MIC_CLIPPING zvuku ozvěnu

Počet datových proudů

Počet datových proudů kde druhý koncové body zjištěnou výřez zachycený zvuku, který omezený zrušení zpětné vazby v zvuk odesílaný.

Druhý počet BAD_STATE zvuku ozvěnu

Počet datových proudů

Počet datových proudů Pokud druhá koncové body zjištěny problémy s vnitřní uvedeno, že omezený zrušení zpětné vazby v zvuk odesílaný.

Celková volání instalace selhala počet toku

Počet datových proudů

Počet datových proudů místo, kam se nezdařilo médií cestu mezi koncové body při zahájení hovoru.

Celková hovor přeruší počet toku

Počet datových proudů

Počet datových proudů kde médií cestu není ukončit normálně.

Počet toku nepodařilo celkové médium

Počet datových proudů

Počet datových proudů kde buď médií cestu nelze vytvořit nebo obvykle ukončit.

Celková médií úspěšně počet toku

Počet datových proudů

Počet datových proudů místo, kam bylo médií cestu zřídit a skončila normálně.

Nastavení celkové volání úspěšně počet toku

počet datových proudů

Počet datových proudů kde médií cestu možné stanovit mezi koncové body při zahájení hovoru.

Celková volání nastavení selhání procento

Procenta

Procento všech datových proudů místo, kam se nezdařilo médií cestu mezi koncové body při zahájení hovoru.

Celková hovor přeruší selhání procento

Procenta

Procento všech datových proudů kde médií cestu není ukončit normálně.

Poměr převzetí celkové odpovědí

Poměr

Poměr hovorů s dobou trvání menší než 5 sekund přes celkový počet volání.

Procento celkové krátké volání

Procenta

Procento z celku hovorů menší než 1 minut dlouhé.

Selhání procento celkové médií

Procenta

Procento všech datových proudů kde buď médií cestu nelze vytvořit nebo obvykle ukončit.

Snížení úrovně AVG zvuku

Nechtěli názoru skóre (0 až 5)

Průměrná snížení úrovně sítě nechtěli názoru skóre pro datové proudy. Představuje, kolik ztráty sítě a kolísání má vliv na kvalitu přijatý zvukový soubor.

Kolísání AVG

Milisekund

Výpočet průměru kolísání sítě pro toky v milisekundách.

Max kolísání AVG

Milisekund

Maximální sítě kolísání pro toky v milisekundách.

Kurz ztráty paketu AVG

Procenta

Průměr průměrnou Procento ztracených paketů spočítat pomocí 5 druhý interval pro datové proudy.

Max sazba ztráty paketu AVG

Procenta

Průměr maximální procento ztracených během libovolný 5 druhý interval pro datové proudy paketů.

Celková AVG Avg sítě MOS

Nechtěli názoru skóre (0 až 5)

Průměrem nebo průměrem síť nechtěli názoru skóre pro datové proudy. Představuje průměr předpovídané kvalitu přijaté zvuku řešení v síti ztráty, kolísání a kodek.

Poměr AVG skryty vzorky

Poměr

Průměr průměrnou poměr počet zvuku snímků s ukázkami generovaných zakrývacího ztráty paketu celkový počet zvuku rámců u datových proudů. 0,1 označuje vzorky 10 % snímky obsažené skryty.

Poměr AVG roztažen vzorky

Poměr

Průměr průměrnou poměr počet zvuku snímků s ukázky, které byly roztažen kompenzace kolísání nebo ztráty celkový počet zvuku rámců u datových proudů. 0,1 označuje, že zvukové snímky 10 % obsaženy natažené vzorky.

AVG doby odezvy

Milisekund

Průměr průměrnou sítě šíření času vyhodnocované podle RFC3550 v milisekundách pro datové proudy.

Zaokrouhlit AVG ze služební cesty Max

Milisekund

Průměr maximální sítě šíření času vyhodnocované podle RFC3550 v milisekundách pro datové proudy.

Kolísání sítě AVG

Milisekund

Průměr kolísání sítě průměr v milisekundách vypočítanou víc než 20 druhé windows během relace pro datové proudy.

Příspěvek AVG Video FECPLR

Poměr

Průměr sazby ztráty paketu po FEC pro agregované ve všech datových proudů videa a kodeky pro datové proudy.

AVG Video místní rámeček ztráty procento

Procenta

Průměrné procento snímky videa ztratilo zobrazená uživateli pro datové proudy. Jedná se o obnovit ze sítě ztráty rámečky.

AVG Video přijmout rámeček sazba průměr

Snímků za sekundu

Průměr průměrnou snímků za sekundu dostali pro datových proudů videa vyhodnocované za celou dobu relace pro datové proudy.

AVG Video nízké rámeček sazba volání procent

Procenta

Průměr procento času volání, kde snímků je menší než 7.5 snímků za sekundu pro datové proudy.

AVG Video nízkém rozlišení volání procent

Procenta

Průměrné procento času volání, kde je řešení nízké pro datové proudy. Mezní hodnota je 120 pixelů pro menší dimenzi.

Kurz ztráty paketu AVG Video

Poměr

Průměr průměrnou část ztracených jako v souladu s RFC3550 paketů vypočítanou za celou dobu relace pro datové proudy.

AVG Video snímků

Snímků za sekundu

Průměrný počet rámců sekundu dostali videa tok vyhodnocované za celou dobu relace. Seskupené podle rozsahu hodnot.

Procento dynamické funkce AVG Video

Milisekund

Průměr procento doba, po kterou klient používá funkce < 70 % očekávané zpracování videa pro tento typ procesoru pro datové proudy.

Jak AVG AppSharing zamezit dlaždice procenta součtu

Milisekund

Průměr procento dlaždic, které jsou ztraceny místo odesílaná do vzdálené mezi dvěma účastníky (například z MCU jako prohlížeč) pro datové proudy. Vyřazené dlaždice může být způsobeno omezení šířky pásma mezi klienta a serveru.

Relativní OneWay AVG AppSharing

Milisekund

Průměr průměrnou relativní jedním ze způsobů zpoždění mezi koncové body v milisekundách pro sdílení datových proudů aplikací.

Latence RDP dlaždice zpracování AVG AppSharing

Milisekund

Průměr průměrnou latenci v milisekundách zpracování dlaždic ve vrstvě RDP konference serveru pro datové proudy.

Nepodařilo médium kvůli brány Firewall IP blokované počet toku

Počet datových proudů

Počet datových proudů, které stanoví kvůli zablokování přístupu ke Skypu pro firmy servery síťových zařízení se nepodařilo. Tyto chyby obvykle označují na proxy server, bránu firewall nebo jiné síťové zabezpečení zařízení není správně nakonfigurované pro přístup k IP adres a porty používat Skype pro firmy v Office 365.

Brána firewall IP blokované procento selhání média

Procenta

Procento datových proudů, které se nepodařilo stanoví kvůli zablokování přístupu ke Skypu pro firmy servery síťové vybavení. Tyto chyby obvykle označují na proxy server, bránu firewall nebo jiné síťové zabezpečení zařízení není správně nakonfigurované pro přístup k IP adres a porty používat Skype pro firmy v Office 365.

Média selhalo brány Firewall DPI toku počet

Počet datových proudů

Počet datových proudů, které stanoví kvůli síťové vybavení blokuje přístup z důvodu hloubkovou inspekci paketů nepovolení Skypu pro firmy přenosy se nepodařilo. Tyto chyby obvykle označuje na proxy server a bránu firewall nebo jiné síťové zabezpečení zařízení není správně nakonfigurované pro přístup k IP adres a porty používat Skype pro firmy v Office 365.

Brána firewall DPI médií selhání procento

Procenta

Procento datových proudů, které se nepodařilo stanoví kvůli síťové vybavení blokuje přístup z důvodu hloubkovou inspekci paketů nepovolení Skypu pro firmy přenos. Tyto chyby obvykle označuje na proxy server a bránu firewall nebo jiné síťové zabezpečení zařízení není správně nakonfigurované pro přístup k IP adres a porty používat Skype pro firmy v Office 365.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×