Digitální podepsání dokumentu sady Office

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Toto téma vysvětluje, co je digitální podpis (neboli digitální ID), co se dá použít pro a jak můžete používat digitální podpisy v Microsoft Office Word 2007Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office PowerPoint 2007. Další informace najdete v tématu dokument white paper Digitálního podpisu z 2007 dokumenty Microsoft Office systém.

Blog k systému Office

V tomto článku:

Co je digitální podpis?

Jak lze používat digitální podpisy v dokumentech sady Office

Přidání jednoho nebo více řádků podpisu do dokumentu

Podepsání řádku podpisu v dokumentu

Přidání neviditelného digitálního podpisu do dokumentu

Digitální podpis s razítkem

Odebrání digitálního podpisu z dokumentu sady Office

Co je digitální podpis?

Digitální podpisy slouží k Ověřování digitálních informací – například dokumentů, e-mailové zprávy a makra – pomocí kryptografický počítače. Digitální podpisy pomáhají ověřit následující:

 • Pravost     Digitální podpis pomáhá zaručit, že podepsaný je tím, za koho se vydává.

 • Integrita:     Digitální podpis napomáhá k tomu, abychom se ujistili, zda daný obsah nebyl od podpisu změněn.

 • Nepopiratelnost odpovědnosti     Digitální podpis pomáhá dokázat všem stranám původ podepsaného obsahu. Termín popiratelnost odpovědnosti označuje čin, kdy podepsaný popírá jakoukoli spojitost s podepsaným obsahem.

Autor obsahu, který chce poskytnout tyto záruky, musí obsah digitálně podepsat podpisem, který splňuje následující kritéria:

 • Digitální podpis je Platný.

 • Certifikát spojený s digitálním podpisem je aktuální (není prošlý).

 • Podepisující osoba nebo organizace, označovaná jako vydavatel, je důvěryhodná.

 • Certifikát přidružený k digitálnímu podpisu je podepisujícímu vydavateli vydán renomovanou certifikační autoritou.

Aplikace Microsoft Office 2007 tato kritéria zjišťovat a v případě upozornění došlo k potížím s digitálním podpisem. Další informace naleznete v článku Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný. Získání nebo vytvoření vlastního digitálního ID, můžete také nebo Další informace o digitálních podpisech v projekty maker.

Začátek stránky

Jak lze používat digitální podpisy v dokumentech sady Office

Existují dva různé způsoby, kterými lze používat digitální podpisy k podepisování dokumentů sady Office. Můžete:

 • Přidat do dokumentu viditelné řádky podpisu k zaznamenání jednoho nebo více digitálních podpisů.

 • Přidat do dokumentu neviditelný digitální podpis.

Rozdíly mezi těmito dvěma metodami a podrobnosti o způsobu digitálního podepsání dokumentu kterýmkoli z těchto způsobů jsou popsány v následujících oddílech.

Začátek stránky

Přidání jednoho nebo více řádků podpisu do dokumentu

Sada Microsoft Office 2007 nyní nabízí možnost vložit do dokumentu řádek podpisu. Řádky podpisu je možné vkládat jen do dokumentů aplikace Word a sešitů aplikace Excel.

Řádek podpisu vypadá podobně jako tradiční místo pro podpis, které může být uvedeno v tištěném dokumentu, ale funguje jinak. Při vložení řádku podpisu do dokumentu sady Office může autor zadat informace o zamýšlené podepisující osobě a může zadat i pokyny pro tuto osobu. Po odeslání elektronické kopie dokumentu zamýšlené podepisující osobě tato osoba uvidí řádek podpisu a oznámení, že je vyžadován její podpis. Podepisující pak může buď zadat podpis, vybrat digitální obrázek svého podpisu, nebo napsat podpis pomocí funkce rukopisu počítače Tablet PC. Jakmile podepisující osoba přidá do dokumentu viditelnou reprezentaci svého podpisu, bude současně přidán digitální podpis k ověření identity podepisující osoby. Digitálně podepsaný dokument bude určen pouze pro čtení, aby nebylo možné změnit jeho obsah.

Dokumenty s podepsanými řádky podpisu

Možnost záznamu digitálních podpisů pomocí řádků podpisu v dokumentech sady Office umožňuje organizacím v případě dokumentů (například smluv) používat procesy podepisování bez použití papíru. Digitální podpisy umožňují na rozdíl od podpisů na papíře zaznamenat, co přesně bylo podepsáno, a podpis lze v budoucnu ověřit.

Přidání řádku podpisu do dokumentu

 1. Umístěte ukazatel na místo v dokumentu, kam chcete přidat řádek podpisu.

 2. Na kartě Vložit ve skupině Text přejděte na šipku vedle položky Řádek podpisu a pak klepněte na položku Řádek podpisu sady Microsoft Office.

 3. V dialogovém okně Nastavení podpisu zadejte informace o osobě, která zadá podpis do tohoto řádku. Tyto informace budou v dokumentu zobrazeny přímo pod řádkem podpisu. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Do pole Navrhovaná podepisující osoba zadejte jméno osoby, která bude dokument podepisovat.

  • Do pole Funkce navrhované podepisující osoby zadejte funkci osoby v rámci organizace.

  • Zadejte e-mailovou adresu podepisující osoby (pokud existuje) do pole E-mailová adresa navrhované podepisující osoby.

 4. Chcete-li podepisující osobě poskytnout pokyny, zadejte je do pole Pokyny pro podepisující osobu. Tyto pokyny se zobrazí v dialogovém okně Podpis, které podepisující osoba použije k podepsání dokumentu.

 5. Chcete-li podepisující osobě umožnit přidat k podpisu komentáře, zaškrtněte políčko Povolit podepisující osobě přidat komentáře v dialogovém okně Podepsat.

 6. Pokud chcete zobrazit datum, kdy byl podpis přidán na řádek podpisu, zaškrtněte políčko Zobrazit datum podpisu v řádku podpisu.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 8. Chcete-li přidat další řádky podpisu, opakujte kroky 1 až 7.

Začátek stránky

Podepsání řádku podpisu v dokumentu

Podepsáním řádku podpisu v dokumentu sady Office přidáte viditelnou podobu svého podpisu i digitální podpis.

 1. V dokumentu poklepejte na řádek podpisu, kde je vyžadován váš podpis.

 2. V dialogovém okně Podepsat proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat tištěnou verzi podpisu, zadejte své jméno do pole vedle symbolu X.

  • Chcete-li vybrat obrázek psaného podpisu, klepněte na možnost Obrázek. V dialogovém okně Vybrat obrázek podpisu vyhledejte umístění souboru obrázku podpisu, vyberte požadovaný soubor a klepněte na tlačítko Vybrat.

  • Chcete-li přidat ručně psaný podpis (pouze uživatelé počítače Tablet PC), podepište se pomocí funkce rukopisu do pole vedle symbolu X.

  • Klepněte na tlačítko Podepsat.

Začátek stránky

Přidání neviditelného digitálního podpisu do dokumentu

Pokud do dokumentu nepotřebujete přidat viditelné řádky podpisu, ale stále chcete poskytnout záruku pravosti, integrity a původu dokumentu, můžete do dokumentu přidat neviditelný digitální podpis. Neviditelné digitální podpisy lze přidat do dokumentů aplikace Word, sešitů aplikace Excel a prezentací aplikace PowerPoint.

Neviditelný digitální podpis na rozdíl od řádku podpisu sady Office není viditelný v obsahu samotného dokumentu, ale příjemci dokumentu mohou zjistit, zda byl dokument digitálně podepsán, zobrazením digitálního podpisu dokumentu nebo vyhledáním tlačítka Podpisy na stavovém řádku v dolní části obrazovky.

Tlačítko Podpisy na stavovém řádku

Digitálně podepsaný dokument bude určen pouze pro čtení, aby jej nebylo možné změnit.

 1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Připravit a klepněte na položku Přidat digitální podpis.

 2. Chcete-li uvést účel podepsání dokumentu, zadejte tyto informace do pole Účel podepsání tohoto dokumentu v dialogovém okně Podepsat.

 3. Klepněte na tlačítko Podepsat.

Digitální podpis s razítkem

Toto téma vysvětluje, jak lze digitálně podepsat dokument Microsoft Office pomocí razítka v dokumentech aplikace Word a Excel. Pokud je podepsaném dojde ke změně dokumentu, je podpis ukončena jejich platnost.

Podepsání dokumentu sady Office pomocí obrázku

Podepsáním řádku podpisu s razítkem v dokumentu sady Office přidáte viditelné razítko i digitální podpis.

 1. V dokumentu poklikejte na místo, kam je vyžadován váš podpis řádek podpisu s razítkem a potom klikněte na OK.

 2. V dialogovém okně Podepsat klepněte na tlačítko Obrázek.

 3. V dialogovém okně Vybrat obrázek podpisu vyberte umístění souboru s obrázkem podpisu, vyberte požadovaný soubor a pak klepněte na tlačítko Vybrat.

 4. Klepněte na tlačítko Podepsat.

Vložení řádku podpisu s razítkem do dokumentu sady Office

Tato funkce je dostupná jenom Pokud je:

 • Používáte čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), japonštinu a Korejské jazyková verze systému Microsoft Office, nebo

 • Instalaci systému Microsoft Office 2007 více jazyková sada pro jednu z těchto jazycích nebo

 • Povolili podporu pro jednu z těchto jazycích prostřednictvím jazykové nastavení sady Microsoft Office.

Poznámka : Řádky podpisu s razítkem jsou dostupné jenom pro dokumenty aplikace Word a sešitů aplikace Excel.

 1. Umístěte ukazatel na místo v dokumentu, kam chcete přidat řádek podpisu.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Text přejděte na šipku vedle Řádek podpisu, klikněte na Řádek podpisu s razítkem a potom klikněte na OK.

 3. V dialogovém okně Nastavení podpisu zadejte informace o osobě, která dokument podepisuje. Tyto informace budou zobrazeny v řádku podpisu s razítkem. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Zadejte jméno podepisující osoby do pole Navrhovaná podepisující osoba.

  • Do pole Funkce navrhované podepisující osoby zadejte funkci osoby v rámci organizace.

  • Zadejte e-mailovou adresu podepisující osoby (pokud existuje) do pole E-mailová adresa navrhované podepisující osoby.

 4. Chcete-li podepisující osobě poskytnout pokyny, zadejte je do pole Pokyny pro podepisující osobu. Tyto pokyny se zobrazí v dialogovém okně Podpis, které podepisující osoba použije k podepsání dokumentu.

 5. Chcete-li podepisující osobě umožnit přidat k podpisu komentáře, zaškrtněte políčko Povolit podepisující osobě přidat komentáře v dialogovém okně Podepsat.

 6. Pokud chcete zobrazit datum, kdy byl podpis přidán na řádek podpisu, zaškrtněte políčko Zobrazit datum podpisu v řádku podpisu.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 8. Chcete-li přidat další řádky podpisu s razítkem, opakujte kroky 1 až 7.

Začátek stránky

Odebrání digitálního podpisu z dokumentu sady Office

Z digitálně podepsaného dokumentu sady Microsoft Office můžete digitální podpis odebrat.

 1. Otevřete dokument obsahující podpis, který chcete odebrat.

 2. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Připravit a klepněte na položku Zobrazit podpisy.

 3. V podokně úloh Podpisy přejděte na podpis, který chcete odebrat, klepněte na šipku, která se zobrazí napravo, a pak klepněte na položku Odebrat podpis.

 4. Po zobrazení dotazu, zda chcete podpis trvale odebrat, klepněte na tlačítko Ano.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×