Digitální podepsání šablony formuláře

Digitální podpis šablony formuláře vás ověří jako návrháře šablony formuláře stejným způsobem, jakým digitální podpis formuláře ověřuje uživatele, který formulář vyplnil. Připojení digitálního podpisu k šabloně formuláře také umožňuje fungování šablony formuláře na úrovni zabezpečení Úplný vztah důvěryhodnosti. Aby bylo například možné používat šablonu formuláře obsahující spravovaný kód používající úroveň zabezpečení Úplný vztah důvěryhodnosti, musí být tato šablona formuláře nainstalována v počítači uživatele nebo digitálně podepsána návrhářem šablony formuláře.

Poznámka : Pokud uživatelé aplikace Microsoft Office Outlook 2007 odešlou kopii formuláře aplikace InfoPath jako e-mailovou zprávu jiným uživatelům aplikace Office Outlook 2007 a tento formulář je nastaven pro spuštění na úrovni zabezpečení Úplný vztah důvěryhodnosti, musí být příslušná šablona formuláře digitálně podepsána, aby fungovala správně.

Chcete-li do formuláře nebo šablony formuláře přidat digitální podpis, je požadován digitální certifikát. Digitální certifikát je možné získat od komerční certifikační autority nebo od interního správce zabezpečení. Rozhodnutí o zakoupení digitálního certifikátu závistí na tom, v jaké šíři plánuje vaše organizace nasazování šablon formulářů.

Jestliže při vytváření návrhu Šablona formuláře tuto šablonu digitálně podepíšete důvěryhodným kořenovým certifikátem, zajistíte tak její integritu a pravost. Úroveň zabezpečení u této šablony můžete rovněž nastavit na hodnotu Úplná důvěryhodnost. To znamená, že formulář má přístup k souborům a možnostem nastavení v počítači uživatele nebo jiné doméně, a tak je možné v šabloně formuláře využít větší počet funkcí. Pokud šablonu formuláře digitálně podepíšete, můžete ji dále instalovat nebo aktualizovat tak, že šablonu formuláře, nebo její aktualizované verze, odešlete ostatním uživatelům e-mailem.

  1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti formuláře.

  2. Klepněte na možnost Zabezpečení a důvěryhodnost a potom zaškrtněte políčko Podepsat tuto šablonu formuláře.

  3. Klepněte na tlačítko Vybrat certifikát.

  4. V dialogovém okně Vybrat certifikát klepněte na certifikát, který chcete použít k digitálnímu podepsání šablony formuláře.

    Poznámka : Jestliže se v počítači uživatele nejedná o důvěryhodný certifikát, zobrazí aplikace InfoPath zprávu zabezpečení s požadavkem, aby uživatel ještě před otevřením formuláře založeného na vaší šabloně formuláře nastavil vystavitele certifikátu jako důvěryhodného.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×