Dialogové okno Změnit typ řádku

Toto dialogové okno slouží ke změně typu vybraného řádku v oddíle Geometry (Geometrie) tabulky ShapeSheet. Při změně typu řádku se změní typ segmentu, na který řádek odkazuje.

Jestliže vyberete řádek Controls (Ovládací prvky), můžete klepnutím na příkaz Změnit typ řádku přepnout mezi zobrazením a skrytím popisu ovládacího úchytu.

MoveTo (Přesunout)

Pokud je řádek MoveTo (Přesunout) prvním řádkem v oddílu, obsahuje tento řádek SouřadniceX a Y prvního vrcholu obrazce. Obvykle je to první vrchol, který byl umístěn při nakreslení obrazce, a nemusí nezbytně odpovídat počátečnímu bodu SouřadniceJednorozměrný (1D) obrazec.

Také je možné použít řádek MoveTo k přesunutí do jiného bodu bez nutnosti nakreslení čáry mezi těmito dvěma body. Dojde tak k přerušení cesty obrazce. Provedete to tak, že vložíte řádek mezi dva řádky a změníte typ řádku na možnost Přesunout (MoveTo). Jestliže je řádek MoveTo mezi dvěma řádky, obsahuje souřadnice X a Y prvního vrcholu čáry po přerušení cesty obrazce.

Souřadnice X a Y v tomto řádku představují buňky X a Y.

LineTo (Čára)

Změní segment na čáru. Koncové body čáry jsou definovány buňkami X a Y na řádku v oddíle Geometry (Geometrie)

ArcTo (Oblouk)

Změní segment na kruhový oblouk. Koncové body oblouku jsou definovány buňkami X a Y a oblouk je definován buňkou A na řádku oddílu Geometry (Geometrie).

EllipticalArcTo (Eliptický oblouk)

Změní segment na eliptický oblouk. Buňky X a Y definují koncové body oblouku. Buňky A a B obsahují souřadnice řídicího bodu segmentu. Buňka C určuje úhel mezi 0 a 180 stupni pro orientaci a buňka D určuje poměr mezi hlavní a vedlejší osou, který má obvykle hodnotu 1 nebo vyšší (hodnota musí být vyšší než 0).

PolyLineTo (Polyčára)

Změní segment na polyčáru. Řádek PolyLineTo (Polyčára) obsahuje souřadnice X a Y pro polyčáru samostatně v buňkách X a Y a obsahuje vzorec polyčáry v buňce A.

NURBSTo (Křivka NURBS)

Změní segment na křivku NURBS (non-uniform rational B-spline). Křivka NURBSTo obsahuje souřadnice X a Y, umístění druhého až posledního uzlu, umístění poslední tloušťky, umístění prvního uzlu, umístění první tloušťky a vzorec pro křivku NURBS. Tyto informace obsahují jednotlivě buňky X, Y, A, B, C, D a E.

Křivku NURBS můžete vytvořit pomocí nástroje Volný tvar    Obrázek tlačítka .

SplineStart (Počátek křivky)

Změní segment na počátek křivky. Buňky X a Y definují druhý řídicí bod křivky. (První řídicí bod křivky je definován buňkami X a Y v řádku, který předchází řádku SplineStart (Počátek křivky).) Buňky A, B a C určují jednotlivě první, druhý a poslední uzel. Buňka D určuje stupeň křivky, který řídí zakřivení křivky s ohledem na její řídicí mnohoúhelník.

SplineKnot (Uzel křivky)

Změní segment na uzel křivky. Buňky X a Y definují řídicí bod řádku. Buňka A označuje uzel křivky.

InfiniteLine (Nekonečná čára)

Změní segment na nekonečnou čáru. Řádek InfiniteLine (Nekonečná čára) obsahuje souřadnice X a Y dvou bodů na nekonečné čáře.

Ellipse (Elipsa)

Změní segment na elipsu. Řádek Ellipse (Elipsa) obsahuje souřadnice X a Y středového bodu elipsy a dva další body na elipse. Buňky X a Y obsahují souřadnice X a Y středového bodu. Buňky A a B obsahují souřadnice prvního dalšího bodu a buňky C a D obsahují souřadnice druhého dalšího bodu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×