Dialogové okno Vzhled stránky, karty Záhlaví a Zápatí

Karty Záhlaví a Zápatí v dialogovém okně Vzhled stránky slouží k zadání informací, které budou zobrazeny v horní nebo dolní části každé stránky aktuálního zobrazení nebo sestavy. Můžete:

  • zadat záhlaví nebo zápatí umístěné na stránce vlevo, uprostřed a vpravo,

  • přidat do záhlaví nebo zápatí automaticky generovaná čísla stránek, data a časy,

  • přidat do záhlaví nebo zápatí pole s určitými informacemi.

Zobrazení dialogového okna

Zobrazte zobrazení nebo sestavu, pro kterou chcete nastavit záhlaví nebo zápatí. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky a potom klepněte na kartu Záhlaví nebo Zápatí.

Podrobnosti

Část Náhled

Zobrazuje, jak bude záhlaví nebo zápatí vypadat s vybranými možnostmi.

Část Zarovnání

Doleva:    Zobrazí text nebo obrázek v levé části záhlaví nebo zápatí. Zadejte text, klepněte na tlačítko pro formátování nebo vyberte pole, které vložíte do dané části záhlaví nebo zápatí.

Na střed:    Zobrazí text nebo obrázek ve střední části záhlaví nebo zápatí. Zadejte text, klepněte na tlačítko pro formátování nebo vyberte pole, které vložíte do dané části záhlaví nebo zápatí.

Doprava:    Zobrazí text nebo obrázek v pravé části záhlaví nebo zápatí. Zadejte text, klepněte na tlačítko pro formátování nebo vyberte pole, které vložíte do dané části záhlaví nebo zápatí.

Tlačítka panelů nástrojů

Písmo:     Button image Otevře dialogové okno Písmo, ve kterém můžete změnit písmo, velikost písma, barvu a styl vybraného textu v záhlaví nebo zápatí.

Vložit číslo stránky:     Button image Vloží při tisku zobrazení nebo sestavy do záhlaví či zápatí čísla stránek.

Vložit celkový počet stránek:     Button image Vloží celkový počet stránek v tištěném zobrazení nebo sestavě a při tisku zobrazení nebo sestavy automaticky upraví čísla stránek. Pokud například chcete použít formát „Stránka 1 z 12“, „Stránka 2 z 12“ atd., zadejte do pole text Stránka, klepněte na tlačítko Vložit číslo stránky, zadejte text z a klepněte na tlačítko Vložit celkový počet stránek.

Vložit dnešní datum:     Button image Vloží do záhlaví nebo zápatí aktuální datum.

Vložit aktuální čas:     Button image Vloží do záhlaví nebo zápatí aktuální čas.

Vložit název souboru:     Button image Vloží do záhlaví nebo zápatí název souboru aktivního projektu.

Vložit obrázek:     Button image Otevře dialogové okno Vložit obrázek, ve kterém můžete vybrat obrázek, který chcete vložit do záhlaví nebo zápatí.

Pole

Obecné:    Slouží k určení pole, které bude přidáno do záhlaví nebo zápatí. Vyberte pole z rozevíracího seznamu a klepněte na tlačítko Přidat. Hodnoty Název projektu, Název společnosti, Jméno nadřízeného, Předmět, Autor a Klíčové slovo jsou získávány z karty Souhrnné informace v dialogovém okně Vlastnosti projektu.

Přidat:    Vloží pole vybrané v seznamu Obecné do vybrané oblasti pole záhlaví nebo zápatí.

Pole projektu:    Slouží k určení pole na úrovni projektu (například Dokončeno % nebo Dokončení), které bude přidáno do záhlaví nebo zápatí. Vyberte pole z rozevíracího seznamu a klepněte na tlačítko Přidat.

Přidat:    Vloží pole vybrané v seznamu Pole projektu do vybrané oblasti pole záhlaví nebo zápatí.

Příkazová tlačítka

Náhled před tiskem:    Zobrazí okno náhledu před tiskem, ve kterém si lze prohlédnout, jak bude vypadat vytištěné aktivní zobrazení nebo sestava. Do aktuálního zobrazení se vrátíte klepnutím na tlačítko Zavřít.

Možnosti:    Otevře dialogové okno Vlastnosti dokumentu, ve kterém můžete vybrat zásobník papíru, řazení stránek a další možnosti určené tiskárnou. Tyto možnosti jsou specifické pro vybranou tiskárnu. Další informace naleznete v dokumentaci k tiskárně.

Tisk:    Otevře dialogové okno Tisk, pomocí kterého můžete aktivní zobrazení nebo sestavu vytisknout. Můžete zadat počet kopií a určit, které stránky mají být vytištěny. Pokud jste v zobrazení formuláře nebo v zobrazení Diagram závislostí, je nutné před tiskem vybrat v nabídce Zobrazit jiné zobrazení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×