Dialogové okno Vzhled stránky (karta Velikost stránky)

Poznámka : Nastavení na této kartě platí pouze pro aktuálně zobrazenou Stránka výkresu, nikoli pro celý soubor ani pro stránky pozadí přiřazené ke stránce výkresu.

Shodná s velikostí papíru tiskárny

Přizpůsobí velikost stránky výkresu velikosti papíru tiskárny zadané na kartě Nastavení tisku.

Předdefinovaná velikost

Nastaví rozměry stránky výkresu na předdefinovaný typ a velikost papíru. Jestliže vyberete jiný předdefinovaný typ papíru (např. Standardní nebo Metrická), seznam se aktualizuje a zobrazí dostupné velikosti. Je-li Orientace stránky nastavena Na výšku, je nejprve uvedena šířka a potom výška, je-li Na šířku, je nejprve uvedena výška.

Standardní:  Obsahuje standardní formáty papíru v jednotkách běžných ve Spojených státech amerických.

Metrická (ISO):  Obsahuje standardní formáty papíru v metrických jednotkách, například 210 mm x 148 mm.

ANSI – inženýrství:  Obsahuje standardní formáty papíru typu ANSI pro inženýrství v amerických jednotkách, například 8,5 x 11 palců.

ANSI – architektura:  Obsahuje standardní formáty papíru typu ANSI pro architekturu v amerických jednotkách, například 9 x 12 palců.

Vlastní velikost

Nastaví stránku výkresu na vlastní velikost. Výchozí jednotky pro šířku a výšku (například palce a milimetry) jsou založeny na měrných jednotkách zvolených na kartě Vlastnosti stránky.

Přizpůsobit velikost obsahu výkresu

Nastaví stránku výkresu právě na takovou velikost, aby obsahovala obrazce na aktuální stránce.

Orientace stránky

Určuje orientaci stránky výkresu na výšku Tall page nebo na šířku Wide page . Pokud je vybrán přepínač Shodná s velikostí papíru tiskárny, není tato možnost k dispozici.

Změna orientace stránky výkresu neznamená změnu orientace papíru při tisku. Zda je stránka výkresu a papír tiskárny nastaven požadovaným způsobem, lze zkontrolovat v náhledu.

Náhled

Zobrazuje miniaturu aktuálního vzájemného nastavení papíru tiskárny a stránky výkresu.

Chcete-li, aby se papír tiskárny přesně shodoval se stránkou výkresu, vyberte přepínač Shodná s velikostí papíru tiskárny nebo Přizpůsobit velikost obsahu výkresu.

Papír tiskárny

Uvádí aktuální nastavení papíru tiskárny nastavené na kartě Nastavení tisku.

Stránka výkresu

Uvádí nastavení stránky výkresu nastavené na kartě Velikost stránky.

Zvětšení tisku

Uvádí všechna zmenšení nebo zvětšení nastavená na kartě Nastavení tisku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×