Dialogové okno Vzhled stránky, karta Okraje

Karta Okraje v dialogovém okně Vzhled stránky slouží k zadání okrajů stránky pro aktuální zobrazení nebo sestavu. Můžete:

  • nastavit horní a dolní okraj,

  • nastavit levý a pravý okraj,

  • přidat ohraničení okolo stránky.

Zobrazení dialogového okna

Zobrazte zobrazení nebo sestavu, pro kterou chcete nastavit okraje. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky a potom na kartu Okraje.

Podrobnosti

Část Okraje

Nahoře:    Určuje vzdálenost v centimetrech mezi horním okrajem stránky a začátkem oblasti tisku.

Dole:    Určuje vzdálenost v centimetrech mezi dolním okrajem stránky a začátkem oblasti tisku.

Vlevo:    Určuje vzdálenost v centimetrech mezi levým okrajem stránky a začátkem oblasti tisku.

Vpravo:    Určuje vzdálenost v centimetrech mezi pravým okrajem stránky a začátkem oblasti tisku.

Náhled:    Zobrazuje výsledky aktuálního nastavení okrajů.

Část Okraje okolo

Každé stránky:    Okraje budou vytištěny okolo každé stránky zobrazení nebo sestavy. Ve výchozím nastavení je tento přepínač vybrán.

Vnější stránky:    Okraje budou vytištěny okolo vnějších stránek vytištěného zobrazení. Tato možnost je k dispozici pouze pro síťový diagram.

Žádné:    Okolo zobrazení nebo sestavy nebudou vytištěny žádné okraje.

Příkazová tlačítka

Náhled před tiskem:    Zobrazí okno náhledu před tiskem, ve kterém si lze prohlédnout, jak bude vypadat vytištěné aktivní zobrazení nebo sestava. Do aktuálního zobrazení se vrátíte klepnutím na tlačítko Zavřít.

Možnosti:    Otevře dialogové okno s vlastnostmi tiskárny, ve kterém můžete vybrat zásobník papíru, řazení stránek a další možnosti určené tiskárnou. Tyto možnosti jsou specifické pro vybranou tiskárnu. Další informace naleznete v dokumentaci k tiskárně.

Tisk:    Otevře dialogové okno Tisk, pomocí kterého můžete aktivní zobrazení nebo sestavu vytisknout. Můžete zadat počet kopií a určit, které stránky mají být vytištěny. Pokud jste v zobrazení formuláře nebo v zobrazení Diagram závislostí, je nutné před tiskem vybrat v nabídce Zobrazit jiné zobrazení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×