Dialogové okno Vytvořit index

Název nejedinečného indexu

Zadejte název indexu. Název musí být platný pro systém DBMS, který implementuje tuto strukturu databáze.

Ve výchozím nastavení následuje za názvem tabulky přípona _IDX (nebo jakákoli přípona nastavená v okně Předvolby modelování databáze), aby mohl být vytvořen název indexu, který bude odrážet změny názvu tabulky.

Jestliže zadáte jiný název, nebude jej aplikace Microsoft Office Visio při změně názvu tabulky automaticky aktualizovat.

Chcete-li obnovit výchozí chování názvu indexu, zadejte dvě jednoduché uvozovky ('').

Název jedinečného omezení

Jestliže je u indexu nastaveno Omezení jedinečnosti, zadejte jeho název.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×