Dialogové okno Vybrat podle typu

Zvolte jeden nebo více typů položek, které mají být vybrány.

Typ obrazce

Uvádí typy položek, které můžete současně vybrat. Vyberte libovolnou kombinaci těchto typů: Obrazec, ObrazecSkupina, ObrazecSkupinaVodítko, vodicí bod, ObrazecSkupinaVodítko, vodicí bodObjektOLE, Metasoubor, Rastrový obrázek a Rukopisné objekty.

Vrstva

Uvádí seznam vrstev, v nichž můžete vybrat položky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×