Dialogové okno Vložit sloupec

Typ sloupce

Vyberte předdefinovaný nebo uživatelem definovaný typ sloupce. Typy sloupců jsou seřazeny v abecedním pořádku, uživatelem definované sloupce jsou proto uvedeny na konci seznamu.

Poznámka : Budete-li přidávat více než jeden uživatelem definovaný sloupec textu, vyberte pokaždé jiné číslo sloupce. Například při přidání prvního sloupce vyberte v seznamu Typ sloupce položku Uživatelem definovaný text 1. Při přidání druhého sloupce vyberte položku Uživatelem definovaný text 2.

Zadávání dat do sloupců Ganttova diagramu

V této tabulce jsou zobrazeny typy dat, které lze zadávat do jednotlivých typů sloupců, a vzorce, které se používají při zadávání dat.

Typ sloupce

Datový typ

Vzorec pro vstup

Hotovo (%)

Desetinné číslo

X[.X][%]

Skutečná doba trvání

Desetinné číslo

X[.X][j]

Jako jednotky použijte d (dny), m (minuty), h (hodiny) nebo t (týdny).

Skutečné dokončení

Datum

XX/XX/XXXX

Skutečné zahájení

Datum

XX/XX/XXXX

Trvání

Desetinné číslo

X[.X][j]

Jako jednotky použijte d (dny), m (minuty), h (hodiny) nebo t (týdny).

Dokončení

Datum

XX/XX/XXXX

ID

Celé číslo

Nepřijme vstup.

Úroveň osnovy

Celé číslo (větší než 0)

X

Názvy prostředků

Text

A*

Zahájení

Datum

XX/XX/XXXX

Název úkolu

Text

A*

Poznámky k úkolu

Text

A*

Uživatelem definované desetinné číslo

Desetinné číslo

X[.X][%]

Uživatelem definované trvání

Desetinné číslo

X[.X][j]

Uživatelem definované číslo

Celé číslo

X

Uživatelem definovaný text 1-5

Text

A*

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×