Dialogové okno Vložit oddíl

Toto dialogové okno slouží k přidání oddílů do tabulky ShapeSheet. U vybraného obrazce jsou v tomto dialogovém okně oddíly ShapeSheet, které nejsou aktuálně k dispozici, zobrazeny šedě.

User-defined cells (Uživatelem definované buňky)

Vloží oblast pojmenovatelných buněk k zadání vzorců a konstant, na které odkazují jiné buňky a nástroje doplňků. Na rozdíl od vzorců pracovní tabulky jsou uživatelem definované buňky přenosné – například pokud je obrazec, který odkazuje na uživatelem definovanou buňku na stránce, zkopírován na jinou stránku, která neobsahuje stejnou uživatelem definovanou buňku, je tato buňka přidána ke stránce. Jestliže již stránka takovou uživatelem definovanou buňku obsahuje, obrazec jednoduše odkazuje na příslušnou buňku za účelem získání její hodnoty.

Data obrazce

Vloží část umožňující přiřadit uživatelem definovaná data k obrazci, skupině, stránce nebo dokumentu.

Hyperlinks (Hypertextové odkazy)

Vloží oddíl, který obsahuje buňky k vytvoření odkazu mezi obrazcem nebo stránkou výkresu a jinou stránkou výkresu, jiným souborem nebo webovou stránkou.

Connection points (Spojovací body)

Vloží oddíl, který obsahuje řádek a buňky pro jednotlivé spojovací body definované pro obrazec nebo skupinu.

Actions (Akce)

Vloží oddíl, který obsahuje řádky popisující názvy vlastních příkazů, které se zobrazí v místní nabídce obrazce nebo stránky (po klepnutí pravým tlačítkem) nebo v místní nabídce inteligentní značky, a určuje akce, které příkazy provedou.

Controls (Ovládací prvky)

Vloží oddíl, který obsahuje řádek a buňky pro souřadnice X a Y a chování jednotlivých ovládacích úchytů pro obrazec nebo skupinu.

Reviewer (Recenzent)

Vloží oddíl pro informace recenzenta, jako je například jméno, iniciály a barva přiřazená recenzentovi.

Annotation (Poznámka)

Vloží oddíl pro informace značky poznámky, například pro řetězec umístění, data a poznámky.

Geometry (Geometrie)

Vloží oddíl pro souřadnice vrcholů čar a oblouků, ze kterých se skládá příslušný obrazec. Jestliže má obrazec více cest, může mít pro každou cestu oddíl Geometry, nebo může být popsáno více cest pomocí řádků MoveTo (Přesunout) ve stejném oddíle Geometry.

Ellipse (Elipsa)

Vloží řádek Ellipse (Elipsa) do oddílu Geometry (Geometrie), který obsahuje souřadnice X a Y středového bodu elipsy a dva body na elipse. Buňky X a Y představují souřadnice x a y středového bodu. Buňky A a B představují souřadnice x,y jednoho bodu elipsy a buňky C a D představují souřadnice x,y druhého bodu.

Oddíl Geometry, který obsahuje řádek Ellipse nebo InfiniteLine (Nekonečná čára), by neměl obsahovat žádné jiné řádky.

Infinite line (Nekonečná čára)

Vloží řádek InfiniteLine (Nekonečná čára) do oddílu Geometry (Geometrie), který obsahuje souřadnice X a Y dvou bodů na nekonečné čáře, které představují buňky X, Y, A a B. Buňky X a Ypředstavují první bod a buňky A a B představují druhý bod.

Oddíl Geometry, který obsahuje řádek Ellipse nebo InfiniteLine, by neměl obsahovat žádné jiné řádky.

Scratch (Pracovní tabulka)

Vloží oddíl, který lze použít jako pracovní oblast pro zadání a testování vzorců, na které odkazují další buňky.

Text transform (Transformace textu)

Vloží oddíl pro umístění informací o textovém bloku obrazce.

Layer membership (Členství ve vrstvách)

Vloží oddíl pro vrstvy, ke kterým je přiřazen obrazec.

Layers (Vrstvy)

Vloží oddíl pro vrstvy definované ze stránky a sadu vlastností pro jednotlivé vrstvy.

Smart tags (Inteligentní značky)

Vloží oddíl pro inteligentní značky, které se mohou zobrazit v obrazci. Každá inteligentní značka vyžaduje nějakou akci.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×