Dialogové okno Vložit název

Toto dialogové okno slouží k zadání názvu buňky, který má být vložen do vzorce pro buňku tabulky ShapeSheet. Název buňky je vložen v místě kurzoru na řádku vzorce. (Chcete-li povolit příkaz Název v nabídce Vložit, je třeba klepnutím umístit kurzor na řádek vzorce.)

Vybrat název

Obsahuje seznam názvů buněk v otevřené tabulce ShapeSheet.

Vložit

Vloží vybraný název buňky do vzorce. V místě kurzoru můžete vkládat názvy buněk za sebou.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×