Dialogové okno Vložit jinak při kopírování z aplikace Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dialogové okno Vložit jinak umožňuje zkopírovat pomocí pouze konkrétních atributů kopírovaných dat, nebo matematické operace, kterou chcete použít u kopírovaných dat, složité položky z určitého listu aplikace Microsoft Office Excel a vložit je na stejný nebo jiný list aplikace Excel.

V tomto článku

Vložit

Operace

Vložit

Vše     Vloží veškerý obsah buněk včetně formátování kopírovaných dat.

Vzorce     Vloží pouze vzorce kopírovaných dat zadané do řádku vzorců.

Hodnoty     Vloží pouze hodnoty kopírovaných dat zobrazené v buňkách.

Formáty     Vloží pouze formátování buněk kopírovaných dat.

Komentáře     Vloží pouze komentáře připojené ke kopírované buňce.

Ověření     Vloží do oblasti vložení pravidla ověření dat pro kopírované buňky.

Použít zdrojový motiv u všech     Vloží veškerý obsah buněk do formátování motivu dokumentu, které se použije pro veškerá kopírována data.

Vše kromě ohraničení     Vloží veškerý obsah buněk včetně formátování (s výjimkou ohraničení) použitého u kopírovaných buněk.

Šířky sloupců     Vloží šířku jednoho kopírovaného sloupce nebo oblasti sloupců do jiného sloupce nebo oblasti sloupců.

Vzorce a formáty čísla     Vloží pouze vzorce a všechny možnosti formátování čísel z kopírovaných buněk.

Hodnoty a formáty čísla     Vloží pouze hodnoty a všechny možnosti formátování čísel z kopírovaných buněk.

Začátek stránky

Operace

Určete, zda chcete u kopírovaných dat použít matematickou operaci.

Žádná    Určuje, že u kopírovaných dat nebude použita matematická operace.

Přičíst    Určuje, že kopírovaná data budou přičtena k datům v cílové buňce nebo oblasti buněk.

Odečíst    Určuje, že kopírovaná data budou odečtena od dat v cílové buňce nebo oblasti buněk.

Násobit    Určuje, že kopírovaná data budou násobena daty v cílové buňce nebo oblasti buněk.

Dělit    Určuje, že kopírovaná data budou dělena daty v cílové buňce nebo oblasti buněk.

Vynechat prázdné     Zaškrtnutím tohoto políčka zabráníte nahrazení hodnot v oblasti vložení v případě, že kopírovaná oblast obsahuje prázdné buňky.

Transponovat     Zaškrtnutím tohoto políčka změníte sloupce kopírovaných dat na řádky a naopak.

Vložit propojení     Propojí vložená data na aktivnímu listu s kopírovanými daty.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×