Dialogové okno Vlastnosti zpráv UML (kategorie Zpráva)

Název

Název zprávy, který zadáte, závisí na způsobu implementace výsledné události. Pokud je událost implementována voláním operace, zadejte název události volané v cílovém objektu. Jestliže je událost implementována jako volání procedury, zadejte název operace.

Stereotyp

V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný Stereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

Výraz sekvence

Zadejte výraz sekvence pro zprávu. V sekvenčních diagramech není třeba zadávat čísla sekvence. V diagramech spolupráce jsou čísla sekvence zpráv zpravidla vnořená, aby byly zřejmé jednotlivé úrovně. Například zpráva 3.1.4 následuje po zprávě 3.1.3 v aktivaci 3.1.

Směr

Vyberte směr tak, aby šipka zprávy ukazovala na cílový objekt.

Druh toku

Vyberte požadovaný druh toku zprávy. Použitá šipka se bude lišit v závislosti na zvoleném druhu.

  • Položka volání procedury označuje vnořený tok řízení, ve kterém je celá vnořená sekvence dokončena před pokračováním sekvence vnější úrovně.

  • Položka plochý označuje plochý tok řízení, ve kterém šipka zobrazuje postup k dalšímu kroku v sekvenci. Zprávy jsou obvykle asynchronní.

  • Položka asynchronní označuje explicitně asynchronní zprávu mezi dvěma objekty v procedurální sekvenci.

Operace

Tento rozevírací seznam je zobrazen v případě, že je v rozevíracím seznamu Druh toku vybrána položka plochý nebo volání procedury. Zvolte operaci, která bude provedena v případě, že zpráva dojde k cílovému objektu. Není-li požadovaná operace v rozevíracím seznamu k dispozici, klepněte na tlačítko Nová a přidejte operaci do třídění, na kterém je cílový objekt založen.

Signál

Tento rozevírací seznam je zobrazen v případě, že je v rozevíracím seznamu Druh toku vybrána položka asynchronní. Zvolte signál, který bude aktivován v případě, že zpráva dojde k cílovému objektu. Nemůže-li třídění, na kterém je cílový objekt založen, signál přijmout, klepněte na tlačítko Nová a přidejte do třídění příjem.

Nová

Klepnutím vytvoříte v třídění, na kterém je založen cílový objekt, novou operaci nebo příjem.

Dokumentace

Zadejte dokumentaci, kterou chcete k prvku přidat jako StereotypyHodnota s příznakem. Vyberete-li obrazec nebo ikonu představující prvek, zobrazí se zde zadaná dokumentace také v okně Dokumentace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×