Dialogové okno Vlastnosti vrstvy

Název

Označuje názvy vrstev ve výkresu. Vyberte vrstvu a klepnutím na tlačítko Přejmenovat otevřete dialogové okno Přejmenovat vrstvu. Vybranou vrstvu přejmenujte.

#

Klepnutím zobrazíte počet obrazců přiřazených k jednotlivým vrstvám.

Viditelné

Označuje, zda jsou obrazce ve vrstvě viditelné nebo skryté. Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka zobrazíte nebo skryjete vrstvu.

Tisk

Označuje, zda se budou obrazce ve vrstvě tisknout. Zaškrtnutím políčka zvolíte tisk vrstvy.

Aktivní

Označuje vrstvu, ke které jsou přiřazeny obrazce, které nebyly předem přiřazeny k žádné vrstvě. Zaškrtnutím políčka vrstvu aktivujete, zrušením zaškrtnutí ji dezaktivujete. Aktivní vrstvu nelze zamknout.

Zámek

Chrání obrazce ve vrstvě před výběrem nebo úpravou. Zaškrtnutím políčka vrstvu zamknete, zrušením zaškrtnutí ji odemknete. Zamknutá vrstva nemůže být současně aktivní a její vlastnosti Viditelné, Tisk, Přichytit, Připevnit a Barva nelze změnit, dokud vrstvu neodemknete.

Přichytit

Označuje, zda je možné ostatní obrazce přichytit k obrazcům přiřazeným k vrstvě. Obrazec ve vrstvě bez zaškrtnutého políčka Přichytit je možné přichytit k obrazcům v jiné vrstvě, u nichž je políčko Přichytit zaškrtnuto.

Připevnit

Označuje, zda je možné ostatní obrazce připevnit k obrazcům přiřazeným k vrstvě. Obrazec ve vrstvě bez zaškrtnutého políčka Připevnit je možné připevnit k obrazcům v jiné vrstvě, u nichž je políčko Připevnit zaškrtnuto.

Barva

Označuje, že se všechny obrazce přiřazené k vrstvě zobrazují v zadané barvě. Toto políčko zaškrtněte, chcete-li přepsat původní barvu obrazce barvou vrstvy. Zrušením zaškrtnutí obnovíte u obrazců jejich původní barvy.

Nový

Přidá novou vrstvu a otevře dialogové okno Nová vrstva, kde můžete zadat název nové vrstvy.

Odebrat

Odstraní vybranou vrstvu. Obrazce přiřazené k vybrané vrstvě jsou také odstraněny.

Přejmenovat

Otevře dialogové okno Přejmenovat vrstvu, ve kterém můžete změnit název vybrané vrstvy.

Odebrat vrstvy, na které neexistuje odkaz

Odebere všechny vrstvy, u nichž neexistují obrazce.

Barva vrstvy

Označuje barvu vrstvy.

Průhlednost

Označuje, zda je barva vrstvy průhledná. Hodnota 100 % odpovídá neviditelné barvě. Při nastavení hodnoty 0 % bude barva neprůhledná.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×