Dialogové okno Vlastnosti třídy UML (kategorie Příjmy)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kategorie příjmy slouží k přidání, úprava nebo odstranění příjmy.

Příjmy

Zobrazuje seznam příjmů definovaných pro třídění.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení příjmu, klepněte do pole v seznamu Příjmy a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení příjmu lze získat přístup tak, že vyberete příjem v seznamu Příjmy a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Příjem:  Zadejte název TE000128863.

  • Signál:  Zvolte TE000128891, k jehož zpracování je TE000128619 připraveno.

  • Viditelnost:  Zvolte TE000128998 (veřejná, soukromá nebo chráněná), která se vztahuje k TE000128863. Veřejná viditelnost znamená, že operace je veřejně dostupná všem třídám. Při chráněné viditelnosti je operace dostupná pouze uvnitř třídy a v jejích podtřídách. Soukromá viditelnost znamená, že operaci je možné použít pouze uvnitř třídy.

  • Polymorfní:  Toto políčko zaškrtněte v případě, že odpověď na TE000128891 závisí na stavu TE000128619 a může být u podtříd přepsána. Pokud je odpověď na signál vždy stejná, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  • Obor:  Pokud lze TE000128863 použít u každého objektu vytvořeného TE000128619, vyberte položku instance. Jestliže lze příjem použít pouze u samotného třídění, vyberte položku třídění.

Nový

Klepnutím přidáte do seznamu příjmů pro třídění nedefinovaný příjem.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení příjmu, klepněte do pole v seznamu Příjmy a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení příjmu lze získat přístup tak, že vyberete příjem a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

Duplikovat

Klepnutím přidáte do seznamu nový příjem se stejnými hodnotami vlastností jako u vybraného příjmu.

Odstranit

Klepnutím odstraníte vybraný příjem ze seznamu.

Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů

Po výběru příjmu změníte klepnutím na tato tlačítka pořadí uložení příjmu. Pořadí lze měnit pouze v rámci stejného třídění.

Vlastnosti

Po výběru příjmu zobrazíte klepnutím na toto tlačítko kategorie, pomocí nichž můžete upravit hodnoty vlastností přidružených k danému příjmu: Příjem, Výjimky, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×