Dialogové okno Vlastnosti tříd UML (kategorie Třída)

Název

Zadejte název třídy. Názvy tříd ve stejném Balíček musí být jedinečné.

Úplná cesta

Šablona Diagram modelu UML poskytuje automaticky všechny informace o cestě prvku v hierarchii modelu systému. Tyto informace nelze upravovat, ale při přesunutí prvků je automaticky aktualizována i cesta.

Stereotyp

V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný BalíčekStereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

Viditelnost

Zvolte typ BalíčekStereotypyViditelnost (veřejná, soukromá nebo chráněná), který se vztahuje ke třídě.

IsRoot

Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že třída nemůže mít předchůdce.

IsLeaf

Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že třída nemůže mít následníky.

IsAbstract

Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že třída je abstraktní a nelze pro ni vytvořit žádné instance.

IsActive

Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že objekt dané třídy bude spravovat svůj vlastní podproces řízení.

Dokumentace

Zadejte dokumentaci, kterou chcete k prvku přidat jako BalíčekStereotypyViditelnostHodnota s příznakem. Vyberete-li obrazec nebo ikonu představující prvek, zobrazí se zde zadaná dokumentace také v okně Dokumentace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×