Dialogové okno Vlastnosti stereotypu UML (kategorie Stereotyp)

Název

Zadejte název Stereotypy.

Úplná cesta

Šablona Diagram modelu UML poskytuje automaticky všechny informace o cestě prvku v hierarchii modelu systému. Tyto informace nelze upravovat, ale při přesunutí prvků je automaticky aktualizována i cesta.

Základní třída

Zvolte název prvku modelování UML, ke kterému se stereotyp vztahuje.

Stereotyp

V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný Stereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

Viditelnost

Zvolte typ StereotypyViditelnost (veřejná, soukromá nebo chráněná), který se vztahuje ke stereotypu.

IsRoot

Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že stereotyp nemůže mít předchůdce.

IsLeaf

Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že stereotyp nemůže mít následníky.

IsAbstract

Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že stereotyp je abstraktní a pro danou třídu nelze vytvořit žádné instance.

Dokumentace

Zadejte dokumentaci, kterou chcete k prvku přidat jako StereotypyViditelnostHodnota s příznakem. Vyberete-li obrazec nebo ikonu představující prvek, zobrazí se zde zadaná dokumentace také v okně Dokumentace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×