Dialogové okno Vlastnosti stavu akce UML (kategorie Akce volání)

Zobrazuje kategorii Akce volání, pomocí níž je možné definovat akci volání pro určitou operaci.

Režim

Zvolte, zda bude Operace vyvolaná akcí volání synchronní nebo asynchronní. Při synchronní operaci čeká volající na dokončení operace. Při asynchronní operaci volající pokračuje, aniž by čekal na úplné provedení operace.

Operace

Zvolte Operace, která má být akcí volání vyvolána.

Argumenty

V tomto seznamu jsou uvedeny argumenty operace vybrané v rozevíracím seznamu Operace. Vyberte argument a klepnutím na tlačítko Vlastnosti otevřete následující kategorie, pomocí nichž je možné upravit hodnoty vlastností přidružených k danému argumentu: Argument, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×