Dialogové okno Vlastnosti složeného stavu UML (kategorie Složený stav)

Název

Zadejte název Složený stav ve formě řetězce.

Stereotyp

V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný Složený stavStereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

IsConcurrent

Toto políčko zaškrtněte v případě, že lze Složený stav rozložit na komponenty, které mohou být spuštěny souběžně.

IsRegion

Toto políčko zaškrtněte v případě, že je Složený stav dílčím stavem souběžného stavu.

Dokumentace

Zadejte dokumentaci, kterou chcete k prvku přidat jako Složený stavStereotypyHodnota s příznakem. Vyberete-li obrazec nebo ikonu představující prvek, zobrazí se zde zadaná dokumentace také v okně Dokumentace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×