Dialogové okno Vlastnosti <prvku> UML (kategorie Omezení)

Kategorie Omezení slouží k přidání, úpravě nebo odstranění Omezení.

Omezení

Zobrazuje seznam definovaných omezení.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení omezení, klepněte do pole v seznamu Omezení a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení omezení lze získat přístup tak, že vyberete omezení v seznamu Omezení a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Omezení:  Zadejte nebo upravte název Omezení.

  • Stereotyp:  V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný OmezeníStereotypy. Není-li stereotyp, který chcete použít, v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

  • Jazyk:  Zvolte jazyk, ve kterém chcete vytvořit omezení.

Nové

Klepnutím přidáte do seznamu omezení nedefinované omezení.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení omezení, klepněte do pole v seznamu Omezení a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení omezení lze získat přístup tak, že vyberete omezení v seznamu Omezení a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

Duplikovat

Klepnutím přidáte do seznamu nové omezení se stejnými hodnotami vlastností jako u vybraného omezení.

Odstranit

Klepnutím odstraníte vybrané omezení ze seznamu.

Vlastnosti

Po výběru omezení v seznamu Omezení zobrazíte klepnutím na toto tlačítko dvě kategorie, pomocí nichž můžete upravit hodnoty vlastností přidružených k omezení: Omezení a Hodnoty s příznakem.

Základní text omezení

Pomocí přirozeného jazyka nebo předdefinovaného jazyka omezení vytvořte logický výraz, který musí mít při vyhodnocení systému hodnotu True, jinak bude systém neplatný.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×