Dialogové okno Vlastnosti <prvku> UML (kategorie Metody)

Kategorii Metody vyberte v případě, že mohou podtřídy přepsat implementaci Operace a lze jimi definovat metody. Pokud metodu, která operaci provádí, dědí nezměněnou všichni následníci, ponechejte volbu bez výběru.

Kategorie Metody slouží k zadání metod, které přepíší implementaci polymorfní Operace.

Metoda Has

Toto políčko zaškrtněte v případě, že implementace operace zahrnuje metodu, která ji provádí.

Jazyk

Zvolte jazyk, ve kterém chcete metodu vytvořit.

Základní text metody

Zadejte text metody (ve vybraném jazyce).

Základní text jednoduché metody v jazyce C++ může být například následující:

{
if (x == 0)
{
RunCommand();
ProcessResults();
}
}

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×