Dialogové okno Vlastnosti <prvku> UML (kategorie Atributy)

Kategorie Atributy slouží k přidání, úpravě nebo odstranění Atribut.

Atributy

Zobrazuje seznam atributů definovaných pro danou třídu.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení atributu, klepněte do pole v seznamu Atributy a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení atributu lze získat přístup tak, že vyberete atribut v seznamu Atributy a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Atribut:  Zadejte nebo upravte řetězec identifikátoru jako název AtributAtribut. Názvy atributů obvykle začínají malým písmenem, například maximální_velikost nebo barva.

  • Typ:  Zvolte pro atribut typ implementace. Není-li požadovaný AtributAtributDatový typ v seznamu uveden, klepněte pravým tlačítkem myši na balíček datových typů ve AtributAtributDatový typStromové zobrazení, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Datový typ, případně vytvořte novou třídu.

  • Viditelnost:  Zvolte AtributAtributDatový typStromové zobrazeníViditelnost (veřejná, soukromá nebo chráněná), která se vztahuje k atributu. Veřejná viditelnost znamená, že atribut je veřejně dostupný všem třídám. Při chráněné viditelnosti je atribut dostupný pouze uvnitř třídy a v jejích podtřídách. Soukromá viditelnost znamená, že atribut je možné použít pouze uvnitř třídy.

  • Násobnost:  Zvolte možný počet datových hodnot, které může instance obsahovat. Je-li AtributAtributDatový typStromové zobrazeníViditelnostNásobnost nastavena na hodnotu 1, může být k atributu přiřazena přesně jedna hodnota.

  • Počáteční hodnota:  Zadejte hodnotu AtributAtribut při inicializaci. Klepnutím na jinou kartu v dolní části seznamu můžete zobrazit nebo nastavit zděděné atributy.

Nový

Klepnutím přidáte do seznamu atributů nedefinovaný atribut.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení atributu, klepněte do pole v seznamu Atributy a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení atributu lze získat přístup tak, že vyberete atribut v seznamu Atributy a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

Duplikovat

Klepnutím přidáte do seznamu nový atribut se stejnými hodnotami vlastností jako u vybraného atributu.

Odstranit

Klepnutím odstraníte vybraný atribut ze seznamu.

Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů

Po výběru atributu v seznamu Atributy změníte klepnutím na tato tlačítka pořadí jeho uložení. Pořadí lze měnit pouze v rámci stejného třídění.

Vlastnosti

Po výběru atributu zobrazíte klepnutím na toto tlačítko tři kategorie, pomocí nichž je možné upravit hodnoty vlastností přidružených k danému atributu: Atribut, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×