Dialogové okno Vlastnosti parametru UML (kategorie Parametr)

Název

Zadejte nebo upravte řetězec identifikátoru jako název Parametr. V rámci seznamu parametrů, jehož je tento parametr součástí, musí být tento název jedinečný.

Stereotyp

V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný ParametrStereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

Předpona

Do tohoto pole zadejte text poznámky pro konkrétní jazyk, který chcete použít k další identifikaci Parametr.

Přípona

Do tohoto pole zadejte text poznámky pro konkrétní jazyk, který chcete použít k další identifikaci Parametr.

Typ

Zvolte typ implementace pro hodnotu vrácenou parametrem. Není-li požadovaný ParametrStereotypyDatový typ zobrazen, klepněte ve stromovém zobrazení pravým tlačítkem myši na balíček datových typů, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Datový typ, případně vytvořte novou třídu.

Výraz

Zobrazuje výsledek dat zadaných v poli Předpona, rozevíracím seznamu Návratový typ a poli Přípona.

Druh

Zvolte požadovaný druh Parametr.

  • Položka vstup označuje vstupní parametr, který nelze změnit.

  • Položka výstup označuje výstupní parametr, který je možné změnit tak, aby mohly být informace sděleny volajícímu.

  • Položka vstup a výstup označuje vstupní parametr, který lze změnit.

Výchozí hodnota

Zadejte výraz, jehož vyhodnocením je získána hodnota, která bude použita v případě, že pro Parametr nebude zadán žádný argument.

Dokumentace

Zadejte dokumentaci, kterou chcete k prvku přidat jako ParametrStereotypyDatový typHodnota s příznakem. Vyberete-li obrazec nebo ikonu představující prvek, zobrazí se zde zadaná dokumentace také v okně Dokumentace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×