Dialogové okno Vlastnosti přidružení UML (kategorie Přidružení)

Kategorie Přidružení slouží k výběru zakončení přidružení, u kterého chcete upravit vylepšení.

Název

Zadejte název Přidružení.

Úplná cesta

Šablona Diagram modelu UML poskytuje automaticky všechny informace o cestě prvku v hierarchii modelu systému. Tyto informace nelze upravovat, ale při přesunutí prvků je automaticky aktualizována i cesta.

Směr čtení názvu

Zvolte směr čtení (vpřed či zpět) nebo zvolte položku neurčeno.

Stereotyp

V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný PřidruženíStereotypy. Pokud stereotyp, který chcete použít, není v seznamu uveden, můžete klepnutím na příkaz Stereotypy v nabídce UML přidat nový stereotyp nebo upravit existující stereotyp.

Počet zakončení

Binární přidružení má pouze dvě zakončení. Proto zde není možné změnit počet zakončení. U n-kového přidružení můžete zvolit požadovaný počet zakončení přidružení.

Zakončení přidružení

Zobrazuje seznam zakončení přidružení.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení zakončení přidružení, klepněte do pole v seznamu Zakončení přidružení a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení zakončení přidružení můžete získat přístup tak, že vyberete zakončení přidružení v seznamu a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

  • Název zakončení:  Zadejte název zakončení přidružení. Název označuje roli, kterou hraje třída připojená k zakončení.

  • Agregace:  Zvolte požadovanou agregaci. Agregací může být pouze jedno zakončení přidružení.

  • Položka žádné označuje, že zakončení není agregované.

  • Položka sdílené označuje, že zakončení je agregované, druhé zakončení tvoří část a jeho agregaci je třeba nastavit na hodnotu žádné. Část může být obsažena v jiných agregátech. Vyberete-li tuto položku, bude k zakončení přidán kosočtverec bez výplně.

  • Položka složené označuje, že zakončení je složené, druhé zakončení tvoří část a jeho agregaci je třeba nastavit na hodnotu žádné. Část nemůže být obsažena v jiném složení. Vyberete-li tuto položku, bude k zakončení přidán kosočtverec s výplní.

  • Viditelnost:  Zvolte typ PřidruženíStereotypyViditelnost (veřejná, soukromá nebo chráněná), který se vztahuje k zakončení přidružení.

  • Násobnost:  Zvolte možnost zadání počtu cílových instancí, které mohou být přidruženy k jedné zdrojové instanci v rámci přidružení.

  • IsNavigable:  Zaškrtnutím tohoto políčka označíte podporu navigace směrem k cílové instanci. Po zaškrtnutí tohoto políčka bude k zakončení přidružení přidána šipka. Zrušením zaškrtnutí políčka označíte, že navigace není podporována. Za účelem zjednodušení diagramů se navigace často zobrazuje pouze ve výjimečných situacích.

Vlastnosti

Po výběru zakončení zobrazíte klepnutím na toto tlačítko dialogové okno Vlastnosti zakončení přidružení UML, které obsahuje čtyři kategorie, pomocí nichž můžete přidat hodnoty vlastností za účelem definování zakončení přidružení: Zakončení přidružení, Atributy kvalifikátoru, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×