Dialogové okno Vlastnosti objektů UML (kategorie Hodnoty atributů)

Kategorie Hodnoty atributů slouží k úpravě atributu přidruženého ke třídě, jejíž je daný objekt instancí.

Hodnoty atributů

Zobrazuje seznam atributů přidružených ke třídě, jejíž je daný objekt instancí.

Chcete-li rychle upravit nejčastěji používaná nastavení atributu, klepněte do pole v seznamu Hodnoty atributů a vyberte nebo zadejte požadovanou hodnotu.

Ke všem možnostem nastavení atributu lze získat přístup tak, že vyberete atribut v seznamu Hodnoty atributů a klepnete na tlačítko Vlastnosti.

Vlastnosti

Po výběru atributu zobrazíte klepnutím na toto tlačítko tři kategorie, pomocí nichž můžete přidat hodnoty vlastností sloužících k definování propojení atributu: Propojení atributu, Omezení a Hodnoty s příznakem.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×