Dialogové okno Vlastnosti

Pomocí tohoto dialogového okna přidružíte aktuální vlastnosti vybraného obrazce k předdefinovaným vlastnostem prostorového plánu.

Vlastnosti

Obsahuje seznam aktuálních vlastností vybraného obrazce nebo obrazců. Klepnutím na vlastnost v seznamu přidružíte tuto vlastnost k předdefinované vlastnosti prostorového plánu.

Vlastnosti kategorie

Obsahuje seznam předdefinovaných vlastností pro kategorii vybranou v dialogovém okně Přiřadit kategorii. Klepnutím na vlastnost v seznamu tuto vlastnost přidružíte k vlastnosti vybraného obrazce nebo obrazců.

Přidat

Klepnutím přiřadíte vlastnosti vybrané v seznamu Vlastnosti a v seznamu Vlastnosti kategorie.

Odebrat

Klepnutím odeberete přidružení, které bylo vybráno v seznamu Výsledky.

Výsledky

Obsahuje seznam vlastností, které byly přidruženy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×