Dialogové okno Vlastní hodnoty mezer

Upravte množství prostoru mezi některými nebo všemi obrazci v organizačním diagramu.

Poznámka : Určené nastavení mezer platí pouze pro rozložení vybrané v rozevíracím seznamu Typ rozložení.

Typ rozložení

Vyberte typ rozložení, který chcete upravit. Náhled označuje relevantní mezery mezi obrazci pro zvolené rozložení. Vybrané rozložení bude použito na vybrané obrazce.

Odsazení zarovnání do bloku

Pevná vzdálenost

Zadejte nebo vyberte požadované pevné odsazení. Zadané množství bude přidáno k odsazení určeného procentem odsazení šířky. Zadáte-li odsazení šířky 100 % a pevné odsazení 0,25 jednotek, bude levá strana obrazce podřízeného odsazena 0,25 jednotek doprava od pravé strany obrazce nadřízeného, bez ohledu na šířku obrazce nadřízeného.

% šířky

Zadejte nebo vyberte poměrné pevné odsazení. Jestliže změníte velikost pole, změní se poměrně vzdálenost odsazení. Zadáte-li 100 %, bude levá strana obrazců podřízených vždy přímo pod pravou stranou obrazce nadřízeného, bez ohledu na šířku obrazce nadřízeného.

Mezery mezi podřízenými

Svislé mezery

Zadejte nebo vyberte svislé mezery mezi podřízenými na stejné úrovni.

Vodorovné mezery

Zadejte nebo vyberte vodorovné mezery mezi podřízenými na stejné úrovni.

Mezera od nadřízeného

Mezery od podřízených

Zadejte nebo vyberte mezery mezi obrazcem nadřízeného a jeho obrazci podřízených.

Mezery od asistentů

Zadejte nebo vyberte mezery mezi obrazcem nadřízeného a jeho obrazci asistentů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×