Dialogové okno Vazby mezi projekty

Dialogové okno Vazby mezi projekty se používá k prohlížení informací o úkolech Vnější závislostna jiné projekty a od jiných projektů. Toto dialogové okno lze použít i k aktualizaci nebo odstranění vazeb. V dialogovém okně jsou dvě karty: Vnější předchůdciVnější následníci.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Vazby mezi projekty.

Podrobnosti

Karta Vnější předchůdci

Dále jsou uvedeny podrobnosti o kartě Vnější předchůdci. Informace o vnější vazbě zaujímá nejméně dva řádky. První řádek obsahuje informace o úkolu v aktuálním projektu. Následující řádky obsahují informace o úkolech typu Externí předchůdci pocházejících ze souboru vnějšího projektu.

Sloupec ID:     Identifikační číslo úkolu v aktuálním projektu, který je propojen vazbou s vnějším předchůdcem. Identifikační číslo se zobrazuje jen v prvním řádku.

Sloupec Úkol:     V prvním řádku je název úkolu v aktuálním projektu, který je propojen vazbou s vnějším předchůdcem. V následujících řádcích jsou názvy předchůdců v souboru vnějšího projektu.

Sloupec Typ:     Zkratky pro Typ vazby popisující závislosti mezi dvěma úkoly.

Typy vazeb

Dokončení-Zahájení (FS):     Úkol typu Následník nemůže začít, dokud předchůdce neskončí. To je výchozí Závislosti mezi úkoly.

Zahájení-Zahájení (SS):     Následník nemůže začít, dokud předchůdce nezačne.

Dokončení-Dokončení (FF):     Následník nemůže skončit, dokud předchůdce neskončí.

Zahájení-Dokončení (SF):     Následník nemůže skončit, dokud předchůdce nezačne.

Sloupec Datum:     Datum plánu platné pro následníka.

Sloupec Dokončeno %:     Dokončeno % úkolu vnějšího předchůdce.

Sloupec Rozdíly:     Informace o změnách informací úkolu předchůdce, které v aktuálním projektu ještě nebyly aktualizovány. Mohou zahrnovat nová data zahájení nebo ukončení vnějšího předchůdce. Je možné nastavit, zda má aplikace Microsoft Office Project automaticky aktualizovat propojené informace mezi projekty. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak na kartu Zobrazení. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Zobrazit vazby mezi objekty při otevřeníAutomaticky přijímat vnější data, podle toho, jak chcete aktualizovat informace externí vazby. Zrušíte-li zaškrtnutí políčka Automaticky přijímat vnější data, uvidíte v tomto poli, zda existují nějaké rozdíly, a potom můžete provést aktualizaci klepnutím na tlačítko Přijmout nebo Vše.

Karta Vnější následníci

Dále jsou uvedeny podrobnosti o kartě Vnější následníci. Informace o vnější vazbě zaujímá nejméně dva řádky. První řádek obsahuje informace o úkolu v aktuálním projektu. Následující řádky obsahují informace o úkolech typu Následník pocházejících ze souboru vnějšího projektu.

Sloupec ID     Identifikační číslo úkolu v aktuálním projektu, který je propojen vazbou s vnějším následníkem. Identifikační číslo se zobrazuje jen v prvním řádku.

Sloupec Úkol:     V prvním řádku je název úkolu v aktuálním projektu, který je propojen vazbou s Externí následníci. V následujících řádcích jsou názvy následníků v souboru vnějšího projektu.

Sloupec Typ:     Zkratky pro typy vazeb popisující závislosti mezi dvěma úkoly.

Typy vazeb

Dokončení - Zahájení (FS):     Následník nemůže začít, dokud předchůdce neskončí. To je výchozí nastavení Závislosti mezi úkoly.

Zahájení-Zahájení (SS):     Následník nemůže začít, dokud předchůdce nezačne.

Dokončení-Dokončení (FF):     Následník nemůže skončit, dokud předchůdce neskončí.

Zahájení-Dokončení (SF):     Následník nemůže skončit, dokud předchůdce nezačne.

Sloupec Datum:     Datum plánu platné pro předchůdce.

Sloupec Dokončeno %:     Procentuální hodnota dokončení úkolu vnějšího následníka.

Sloupec Rozdíly:     Informace o změnách informací úkolu následníka, které ještě nebyly v aktuálním projektu aktualizovány. Mohou zahrnovat nová data zahájení nebo ukončení vnějšího následníka. Je možné nastavit, zda má aplikace Microsoft Office Project automaticky aktualizovat propojené informace mezi projekty. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak na kartu Zobrazení. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Zobrazit vazby mezi objekty při otevřeníAutomaticky přijímat vnější data, podle toho, jak chcete aktualizovat informace externí vazby. Zrušíte-li zaškrtnutí políčka Automaticky přijímat vnější data, uvidíte v tomto poli, zda existují nějaké rozdíly, a potom můžete provést aktualizaci klepnutím na tlačítko Přijmout.

Cesta

Zobrazuje cestu ke zdrojovému projektu.

Příkazová tlačítka

Tlačítko Přijmout     Přijme změny do vybraných vazeb. Toto tlačítko je dostupné, jen když je vybrán řádek obsahující informace vazby.

Tlačítko Vše:     Přijme všechny změny vazeb mezi aktivním projektem a jinými projekty.

Tlačítko Odstranit vazbu:     Odstraní vazbu na externí projekt pro vybraný externí úkol.

Tlačítko Procházet:     Otevře dialogové okno Procházet, které lze použít k vyhledání zdrojového projektu vybraného externího úkolu. Tlačítko Procházet používejte, jen když se umístění vnějšího projektu změnilo a potřebujete opravit odkazy ve vazbě. Použijete-li tlačítko Procházet k vyhledání nového projektu, existující vazby se mohou odstranit nebo vést na chybné umístění. Toto tlačítko je dostupné, jen když je vybrán řádek obsahující informace vazby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×