Dialogové okno Upravit protokoly

Upravte typ protokolu pro seznam Protokoly na kartě Protokoly, zadejte informace o tom, které protokoly jsou zahrnuty v tomto typu a vyberte obrazec, který má představovat příslušný typ na generované mapě webu.

Název

Upravte název zvoleného typu protokolu. Můžete například zadat text Diskusní skupina v případě, že upravujete protokoly NEWS a NNTP.

Obrazec

Vyberte obrazec, který má představovat tento protokol v generované mapě webu. Seznam obsahuje všechny obrazce ve vzorníku Obrazce pro mapu webu, které nebyly vybrány pro jinou příponu nebo typ protokolu. Vybraný obrazec se zobrazí napravo.

Protokol

Zadejte názvy protokolů, které chcete zahrnout do typu protokolu, který jste zadali do pole Název.

Nový

Zadejte protokol, který má být přidán k tomuto typu protokolu. Když klepnete na tlačítko Nový, zobrazí se v poli Protokol zástupný text. Nahraďte jej názvem protokolu, který chcete přidat k tomuto typu protokolů.

Odstranit

Odebere vybraný protokol ze seznamu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×