Dialogové okno Upravit přípony

Upravte typ souboru v seznamu Přípony na kartě Přípony, zadejte informace o tom, které přípony souborů jsou zahrnuty v tomto typu souboru a vyberte obrazec, který má představovat příslušný typ na generované mapě webu.

Název

Upravte název typu souboru. Můžete například zadat text Multimédia v případě, že upravujete typ souboru s příponami zvukových a obrazových souborů.

Obrazec

Vyberte obrazec, který má představovat tento typ souboru v generované mapě webu. Seznam obsahuje všechny obrazce ve vzorníku Mapa webu, které nebyly vybrány pro jinou příponu nebo typ protokolu. Vybraný obrazec se zobrazí napravo.

Může obsahovat další odkazy

Po zaškrtnutí tohoto políčka prohledá šablona Všechny odkazy mapy webu další odkazy v souborech tohoto typu. Další odkazy jsou obvykle hledány v souborech ASP a HTML, zatímco v souborech, jako například JPEG, nikoli.

Přípona

Upravte přípony formátů souborů, které chcete připojit k názvu zadanému do pole Název. Nepište před jednotlivé přípony tečku.

Nová

Přidá příponu souboru, která má být spojena s tímto typem souboru. Když klepnete na tlačítko Nová, zobrazí se v poli Přípona zástupný název. Nahraďte jej příponou formátu souborů, kterou chcete přidat k tomuto typu souborů.

Odstranit

Odebere vybranou příponu ze seznamu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×