Dialogové okno Ukazatele průběhu, karta Data a intervaly

Karta Data a intervaly v dialogovém okně Ukazatele průběhu se používá k nastavení předvoleb pro způsob, jakým chcete zobrazovat data a intervaly s Ukazatele průběhu. Můžete:

  • Zobrazovat ukazatele průběhu v pravidelných intervalech.

  • Zobrazit ukazatele průběhu na základě určitého Datum stavu.

  • Zobrazit ukazatele průběhu pro určitá vybraná kalendářní data.

  • Zobrazit ukazatele průběhu ve srovnání se Směrný plán nebo skutečným plánem.

Zobrazení dialogového okna

Zvolte zobrazení Ganttův diagram. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Sledování a klepněte na položku Ukazatele průběhu. Klepněte na kartu Data a intervaly.

Podrobnosti

Skupinový rámeček Vždy zobrazit aktuální ukazatel průběhu

Zaškrtávací políčko Vždy zobrazit aktuální ukazatel průběhu:     Toto políčko zaškrtněte, chcete-li vždy zobrazovat aktuální ukazatel průběhu.

Přepínač K datu stavu projektu:     Tento přepínač zvolte, chcete-li zobrazit aktuální ukazatel průběhu k datu stavu projektu. Pokud žádné datum stavu projektu nebylo nastaveno, ukazatel průběhu se zobrazí k aktuálnímu datu.

Přepínač K aktuálnímu datu:     Tento přepínač zvolte, chcete-li ukazatel průběhu zobrazit k aktuálnímu datu.

Skupinový rámeček Zobrazit ukazatele průběhu v opakovaných intervalech

Zaškrtávací políčko Zobrazit ukazatele průběhu v opakovaných intervalech:     Toto políčko zaškrtněte, chcete-li zobrazovat ukazatele průběhu ve vámi zvolených opakovaných intervalech. Můžete zvolit denní, týdenní nebo měsíční interval.

Denně

Přepínač Denně:     Tento přepínač zvolte, chcete-li ukazatele průběhu zobrazovat v denních intervalech. Ukazatele průběhu můžete zobrazovat každý den, každý pracovní den nebo v pravidelném intervalu, například každý třetí den. Potom ve skupinovém rámečku Denně klepněte na přepínač Den nebo Pracovní den a v rozevíracím seznamu vyberte klepnutím požadovaný interval pro ukazatele průběhu. Můžete zvolit frekvenci opakování od každý den nebo pracovní den až po každý dvanáctý den nebo pracovní den.

Týdně

Přepínač Týdně:     Tento přepínač zvolte, chcete-li ukazatele průběhu zobrazovat v týdenním intervalu (což je výchozí nastavení). Můžete ukazatele průběhu zobrazovat například každé druhé úterý. Potom ve skupinovém rámečku Týdně vyberte v rozevíracím seznamu týden v požadovaný interval opakování ukazatelů průběhu. Můžete zvolit frekvenci opakování od každý týden po každý dvanáctý týden. Zaškrtnutím příslušného políčka zvolte den v týdnu, ve kterém se mají ukazatele průběhu zobrazit.

Měsíčně

Přepínač Měsíčně:     Tento přepínač zvolte, chcete-li ukazatele průběhu zobrazovat v měsíčním intervalu. Ukazatele průběhu můžete zobrazovat například poslední den v měsíci. Potom v zobrazeném skupinovém rámečku Měsíčně zadejte svou volbu opakování ukazatelů průběhu. Chcete-li ukazatele průběhu zobrazovat k určitému dnu měsíce, klepněte na přepínač Dne a v rozevíracím seznamu zadejte pořadové číslo dne v měsíci. Chcete-li ukazatele průběhu zobrazovat k relativnímu dnu měsíce, klepněte na přepínač V a v rozevíracích seznamech zvolte příslušný den. V prvním seznamu se určí první nebo poslední den měsíce, ve kterém chcete ukazatele průběhu zobrazovat.

Zahájení:     Chcete-li zobrazit ukazatele průběhu od data zahájení projektu, klepněte na přepínač Zahájení projektu. Chcete-li zobrazit ukazatele průběhu od jiného vámi zadaného data, klepněte na přepínač u datového políčka a zvolte datum.

Skupinový rámeček Zobrazit vybrané ukazatele průběhu

Zaškrtávací políčko Zobrazit vybrané ukazatele průběhu:     Zaškrtněte toto políčko a pak v seznamu Data ukazatelů průběhu zadejte data, při kterých se mají zobrazit ukazatele průběhu.

Seznam Data ukazatelů průběhu:     Zadejte data, pro která chcete zobrazit ukazatele průběhu.

Tlačítko Odstranit:     Klepnutím na tlačítko odstraníte vybrané datum ze seznamu Data ukazatelů průběhu.

Skupinový rámeček Zobrazit ukazatele průběhu v souvislosti se

Přepínač Skutečným plánem:     Klepnutím na tento přepínač zobrazíte ukazatele průběhu v souvislosti se Skutečnost.

Přepínač Směrným plánem:     Klepnutím na tento přepínač zobrazíte ukazatele průběhu v souvislosti se směrným plánem.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×