Dialogové okno Ukazatele průběhu

Chcete-li vytvořit vizuální reprezentaci průběhu projektu, můžete v grafické části Ganttova diagramu zobrazit Ukazatele průběhu. Aplikace Microsoft Office Project vykreslí pro dané datum ukazatel průběhu propojující probíhající úkoly a tím v grafické části vytvoří graf s vrcholy směřujícími vlevo pro Práce, která se opožďuje za plánem, a s vrcholy směřujícími vpravo pro práci, která je oproti plánu v předstihu. Vzdálenost vrcholu od svislé čáry ukazuje, do jaké míry se práce k danému datu opožďuje za plánem nebo plán přebíhá. Tyto ukazatele jsou založeny na kumulativní Dokončeno %.

Chcete-li vidět přesné ukazatele průběhu, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti a potom na kartu Výpočty. Zaškrtněte políčko Úpravy položky Dokončeno % budou rozloženy k datu stavu.

Dialogové okno Ukazatele průběhu se používá k nastavení předvoleb pro způsob, jakým chcete mít ukazatele průběhu zobrazeny. Je možné nastavit možnosti pro kalendářní data, intervaly a styly ukazatelů průběhu.

O které kartě okna Ukazatelů průběhu chcete získat informace?

Dialogové okno Ukazatele průběhu, karta Data a intervaly

Dialogové okno Ukazatele průběhu, karta Styly čar

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×