Dialogové okno Text (karta Blok textu)

Nastaví svislé zarovnání, okraje a barvu pozadí vybraného Blok textu.

Zarovnání

Poznámka Možnost Svislý text je k dispozici v případě, kdy je v dialogovém okně Možnosti na kartě Místní nastavení nastavena možnost Asijský text na hodnotu Zobrazit nebo kdy je možnost Asijský text nastavena na hodnotu Použít nastavení systému a systém je nastaven na asijské národní prostředí.

Svisle

Určuje svislou pozici textu ve vztahu k hornímu a dolnímu okraji textového bloku.

  • Nahoru: Zarovná horní řádek textu s horním okrajem.

  • Doprostřed: Umístí text doprostřed mezi horní a dolní okraj, aby se vzdálenost od horního řádku k hornímu okraji rovnala vzdálenosti od dolního řádku k dolnímu okraji.

  • Dolů: Zarovná dolní řádek textu s dolním okrajem.

Svislý text

Určuje, že ve vybraném textovém bloku bude východoasijský text nastaven shora dolů, zprava doleva a že budou budou použity svislé formy znaků.

Okraje

Nahoře

Určuje minimální vzdálenost mezi textem a horním okrajem textového bloku.

Dole

Určuje minimální vzdálenost mezi textem a dolním okrajem textového bloku.

Vlevo

Určuje minimální vzdálenost mezi textem a levým okrajem textového bloku.

Vpravo

Určuje minimální vzdálenost mezi textem a pravým okrajem textového bloku.

Pozadí textu

Žádné

Určuje neviditelné (průhledné) pozadí, které zobrazuje obrazce za textem.

Plná barva

Určuje barvu pozadí. Vybráním položky Další barvy můžete otevřít dialogové okno Barvy a zadat vlastní barvu pozadí.

Průhlednost

Určuje průhlednost barvy pozadí. Nula procent znamená zcela neprůhledná, 100 procent zcela průhledná.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×