Dialogové okno Spustit sestavu

Vybrat formát sestavy

Obsahuje seznam dostupných výstupních formátů generované sestavy:

  • Aplikace Excel:  Vytvoří sestavu v tabulce aplikace Microsoft Office Excel.

  • HTML:  Uloží sestavu jako webovou stránku (soubor HTML).

  • Obrazec aplikace Visio:  Uloží sestavu jako tabulku aplikace Excel vloženou do obrazce na výkresu.

  • XML:  Uloží sestavu jako soubor XML.

Poznámka : Formáty Aplikace Excel a Obrazec aplikace Visio jsou k dispozici pouze v případě, že máte nainstalovanou aplikaci Excel.

Uložit sestavu jako

Cesta a název souboru, do kterého se má uložit generovaná sestava. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud jste vybrali formát HTML nebo XML.

Poznámka : Pokud vyberete formát sestavy Aplikace Excel, spustí se aplikace Excel a sestava bude přidána na nový list.

Uložit sestavu s

Určuje umístění, kam se uloží definice sestavy. Pole je k dispozici pouze tehdy, pokud vyberete formát Obrazec aplikace Visio.

Kopie definice sestavy  Uloží kopii definice sestavy s obrazcem, který obsahuje generovanou sestavu. Změny provedené v původní definici sestavy nebudou mít vliv na obrazec sestavy. Je však možné upravit definici sestavy uloženou s obrazcem.

Odkaz na definici sestavy  Propojuje obrazec, který obsahuje generovanou sestavu, a definici sestavy. Změny provedené v definici sestavy budou mít při příští aktualizaci sestavy vliv na sestavu uloženou v obrazci.

Tip : Chcete-li sdílet výkres s ostatními a chcete-li, aby se jim zobrazila sestava, použijte možnost Kopie definice sestavy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×