Dialogové okno Speciální

Toto dialogové okno určuje vybraný Obrazec a obsahuje několik textových polí, kam je možné zadat informace o obrazci.

ID

Určuje číslo ID přiřazené k vybranému obrazci.

Předloha

Pokud je obrazec ObrazecInstance předlohy, zobrazí se název ObrazecInstancePředloha.

Typ

Určuje typ obrazce nebo jiného ObrazecInstancePředlohaObjekt.

Název

Určuje obrazec podle výchozího názvu aplikace Microsoft Office Visio nebo na základě vámi přiřazeného názvu. Pro název je možné zadat až 31 znaků.

Poznámka : Jako první znak názvu obrazce nelze použít levou složenou závorku ( { ).

Nápověda

Umožní přístup k příkazu Nápověda v místní nabídce příslušného obrazce (pravým klepnutím) tím, že k vybranému obrazci přiřadí klíčové slovo nápovědy. Použijte následující syntaxi:

FILENAME!#Number

  • Název souboru představuje soubor nápovědy systému Windows (soubor CHM).

  • Číslo je číselné ID odkazované v oddíle MAP projektového souboru nápovědy.

Poznámka : Výchozí složka pro obrazec a soubory nápovědy pro vzorník je Nápověda. Výchozí složku můžete změnit klepnutím na tlačítko Cesty k souborům na kartě Upřesnit dialogového okna Možnosti (v nabídce Nástroje). Tato složka potom zůstane výchozí, dokud ji nezměníte.

Jazyk

Zobrazí dostupné nastavení jazyka pro vybraný obrazec.

Autorská práva

Zobrazí informace o autorských právech vztahujících se k vybranému obrazci.

Data 1, Data 2 a Data 3

Zadejte informace o obrazci.

Poznámka:  Jestliže u obrazce vytvoříte ObrazecInstancePředlohaObjektPole s textem, je jednou z možností v části Kategorie možnost Informace o objektu. Informace zadané v dialogovém okně Speciální se zobrazí v polích Informace o objektu (Data 1, Data 2, Data 3, ID, Předloha, Název a Typ).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×