Dialogové okno Sestavy

Pomocí dialogového okna Sestavy můžete vybrat sestavu, kterou chcete generovat. Můžete provést následující akce:

  • vybrat kategorii sestavy, kterou chcete spustit;

  • vybrat konkrétní sestavu v rámci vybrané kategorie;

  • zobrazit náhled sestavy, která bude vytištěna;

  • upravit definici a podrobnosti určité sestavy.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Sestava klepněte na příkaz Sestavy.

Podrobnosti

Dialogové okno s kategoriemi sestav

Přehled:     Otevře dialogové okno Sestavy přehledu, jehož pomocí můžete vybrat, upravit a generovat přehledovou sestavu, například Souhrn projektu nebo Kritické úkoly.

Probíhající činnosti:     Otevře dialogové okno Sestavy probíhajících činností, jehož pomocí můžete vybrat, upravit a generovat sestavu o aktuálních úkolech. Patří sem například sestavy Probíhající úkoly a Úkoly, které brzy začnou.

Náklady:     Otevře dialogové okno Sestavy nákladů, jehož pomocí můžete vybrat, upravit a generovat sestavu nákladů, například Finanční tok nebo Rozpočet.

Přiřazení:     Otevře dialogové okno Sestavy přiřazení, jehož pomocí můžete vybrat, upravit a generovat sestavu přiřazení, například Kdo co dělá nebo Seznam úkolů.

Pracovní vytížení:     Otevře dialogové okno Sestavy pracovního vytížení, jehož pomocí můžete vybrat, upravit a generovat sestavu Používání úkolů nebo sestavu Používání zdrojů.

Vlastní:     Otevře dialogové okno Vlastní sestavy, jehož pomocí můžete upravit existující sestavu nebo vytvořit zcela novou sestavu.

Příkazová tlačítka v dialogovém okně Sestavy

Vybrat:     Otevře dialogové okno obsahující seznam sestav ve vybrané kategorii. Stejného výsledku lze dosáhnout i poklepáním na požadovanou kategorii sestav.

Zavřít:     Zavře dialogové okno Sestavy.

Sestavy seřazené podle kategorií

Poklepáním na jednotlivé kategorie sestav v dialogovém okně Sestavy můžete zobrazit sérii dialogových oken se sestavami seřazenými podle kategorií, například Sestavy přehledu nebo Sestavy probíhajících činností. Pokud v dialogovém okně Sestavy poklepete například na položku Náklady, zobrazí se dialogové okno Sestavy nákladů obsahující tlačítka pro všechny předdefinované sestavy nákladů, například Finanční tok a Rozpočet.

Poklepáním na tlačítko některé sestavy v dané kategorii pak můžete zobrazit náhled sestavy před tiskem. Sestavu si budete moci projít, změnit u ní nastavení vzhledu stránek a vytisknout ji.

Příkazová tlačítka u sestav seřazených podle kategorií

Vybrat:     Zobrazí náhled vybrané sestavy před tiskem.

Upravit:     Otevře dialogové okno, které řídí definici a podrobnosti typu sestavy, který je nyní vybrán. Pokud je vybrána například sestava Rozpočet, zobrazí se dialogové okno Zpráva o úkolech obsahující všechny informace, jež definují sestavu rozpočtu. Je-li vybrána sestava Přetížené zdroje, zobrazí se dialogové okno Zpráva o zdrojích. Po výběru sestavy Kdo co kdy dělá se zobrazí dialogové okno Sestava křížové tabulky. Pomocí tohoto dialogového okna můžete upravit definice a podrobnosti vybrané sestavy.

Zavřít:     Zavře dialogové okno se sestavami v dané kategorii. Zobrazí se znovu dialogové okno Sestavy se seznamem všech kategorií sestav.

Okno s náhledem sestavy před tiskem

Jestliže poklepete na tlačítko některé ze sestav v seznamu seřazeném podle kategorie, zobrazí se okno s náhledem sestavy před tiskem.

Navigační tlačítka

O stránku doleva:     V sestavě s více stránkami zobrazí stránku nalevo od aktuálně zobrazené stránky. Není-li nalevo žádná stránka nebo má-li sestava pouze jednu stránku, nebude toto tlačítko aktivní.

O stránku doprava:     V sestavě s více stránkami zobrazí stránku napravo od aktuálně zobrazené stránky. Není-li napravo žádná stránka nebo má-li sestava pouze jednu stránku, nebude toto tlačítko aktivní.

O stránku nahoru:     V sestavě s více stránkami zobrazí stránku nad aktuálně zobrazenou stránkou. Pokud je již zobrazena horní stránka sestavy nebo pokud má sestava pouze jednu stránku, nebude toto tlačítko aktivní.

O stránku dolů:     V sestavě s více stránkami zobrazí stránku pod aktuálně zobrazenou stránkou. Pokud je již zobrazena dolní stránka sestavy nebo pokud má sestava pouze jednu stránku, nebude toto tlačítko aktivní.

Tlačítka zobrazení

Lupa:     Zvětší sestavu. Stejného výsledku lze dosáhnout i jednoduchým klepnutím na sestavu v místě, které chcete zvětšit. Ukazatel myši má před klepnutím na sestavu tvar lupy se znaménkem plus. Pokud sestavu klepnutím zvětšíte, zobrazí se u ukazatele znaménko minus. Opětovným klepnutím na sestavu obnovíte její původní velikost.

Jedna stránka:     V sestavě s více stránkami zobrazí jedinou stránku. U zvětšené sestavy slouží toto tlačítko také k opětovnému zobrazení náhledu sestavy v původní velikosti.

Více stránek:     V případě sestavy s více stránkami umožňuje zobrazit v okně náhledu současně více stránek. U jednostránkových sestav není toto tlačítko aktivní.

Příkazová tlačítka

Vzhled stránky:     Otevře dialogové okno Vzhled stránky obsahující karty a ovládací prvky použitelné u vybrané sestavy. V tomto dialogovém okně můžete nastavit orientaci stránky, měřítko, okraje, záhlaví a zápatí atd.

Tisk:     Otevře dialogové okno Tisk, v němž je možné zadat počet kopií, určité stránky k tisku a další nastavení.

Zavřít:     Zavře okno s náhledem sestavy před tiskem. Zobrazí se znovu dialogové okno Sestavy se seznamem všech kategorií sestav.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×