Dialogové okno Sestavy

Sestava

Obsahuje seznam definic sestav uložených s aktuálním výkresem v instalační složce aplikace Microsoft Office Visio nebo ve složce výkresů aplikace Visio. Jaké definice sestavy jsou uvedeny, záleží na tom, zda je nebo není zaškrtnuto políčko Zobrazit pouze sestavy specifické pro výkres.

Nová

Spustí Průvodce definicí sestavy, s jehož pomocí lze vytvořit novou definici sestavy.

Změnit

Spustí Průvodce definicí sestavy, s jehož pomocí můžete změnit vybranou definici sestavy.

Odebrat

Odstraní ze seznamu vybranou definici sestavy. Odstranit lze pouze ty definice sestavy, které jsou uloženy na výkresu. Chcete-li odstranit definice sestavy uložené v souborech, je nutné odstranit soubor, který sestavu obsahuje.

Procházet

Umožňuje vyhledat definici sestavy uloženou v souboru, který se nenachází v žádném výchozím místě hledání.

Popis

Popisuje vybranou definici sestavy.

Zobrazit pouze sestavy specifické pro výkres

Určuje, zda je seznam definic omezen pouze na sestavy náležející otevřenému výkresu. Je-li zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, budou v seznamu uvedeny definice všech sestav.

Spustit

Otevře dialogové okno Spustit sestavu, v němž lze vybrat formát sestavy a vytvořit sestavu na základě vybrané definice sestavy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×