Dialogové okno Sestava křížové tabulky, karta Definice

Karta Definice v dialogovém okně Sestava křížové tabulky umožňuje zadat obecný obsah a vzhled nové sestavy křížové tabulky, kterou vytváříte. Nabízí následující funkce:

  • nastavení časového období sestavy ve dnech, týdnech, měsících atd.,

  • určení, zda se sestava týká úkolů nebo zdrojů, a zda budou zahrnuta přiřazení,

  • výběr polí pro křížovou tabulku.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Sestava klepněte na příkaz Sestavy. Klepněte na položku Vlastní a potom na tlačítko Vybrat. Klepněte na tlačítko Nová, na položku Křížová tabulka a potom na tlačítko OK. Karta Definice by se měla zobrazit jako aktivní.

Podrobnosti

Název

Určuje název sestavy křížové tabulky.

Skupinový rámeček Křížová tabulka

V této části je možné zadat typ informací, které chcete zobrazit v sestavě křížové tabulky.

Řádek:     Určuje, zda se informace o úkolech nebo zdrojích mají zobrazit v řádcích sestavy křížové tabulky.

Sloupec:     Nastaví údaj pro časové měřítko. Nastavíte-li sloupec například na hodnotu Týdny a vyberete hodnotu 2, určíte tím, že záhlaví jednotlivých sloupců budou představovat data za dva týdny (náklady, práce, přidělení atd.). Do prvního pole zadejte číslo a potom výběrem časové jednotky ve druhém poli zadejte četnost a časové období pro zobrazení v sestavě.

Pole:     Určuje pole úkolů nebo zdrojů, která mají být v sestavě křížové tabulky zobrazena. Vyberte pole z rozevíracího seznamu. Pokud jste v rozevíracím seznamu Řádek vybrali hodnotu Úkoly, obsahuje seznam pouze pole úkolů. Po výběru hodnoty Zdroje v rozevíracím seznamu Řádek jsou uvedena pouze pole zdrojů.

Zobrazit i přiřazení úkolů:     Zobrazí informace o přiřazení, které budou uvedeny v sestavě křížové tabulky u jednotlivých zdrojů. Toto políčko se zobrazí pouze v případě, že je v rozevíracím seznamu Řádek vybrána hodnota Zdroje. Chcete-li informace o přiřazení skrýt, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Zobrazit i přiřazení zdrojů:     Zobrazí informace o přiřazení, které budou uvedeny v sestavě křížové tabulky u jednotlivých úkolů. Toto políčko se zobrazí pouze v případě, že je v rozevíracím seznamu Řádek vybrána hodnota Úkoly. Chcete-li informace o přiřazení skrýt, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Oddíl Filtr

Filtr:     Určuje filtr, který chcete použít u informací v sestavě křížové tabulky. Typy filtrů uvedené v seznamu závisí na tom, zda jsou v rozevíracím seznamu Řádek vybrány úkoly nebo zdroje.

Zvýrazňovací:      Při zobrazení všech úkolů nebo zdrojů zdůrazní určité úkoly nebo zdroje. Chcete-li nastavit formátování zvýrazněných informací, klepněte na tlačítko Text.

Tlačítko Text

Otevře dialogové okno Styly textu, v němž můžete určit styly textu pro prvky v rámci sestavy.

Poznámka : V některých případech mohou být informace, které se pokoušíte definovat ve vlastní sestavě křížové tabulky, uvedeny již v sestavě Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Zobrazení Používání úkolů a Používání zdrojů jsou také flexibilnější při vytváření sestavy. Umožňují například zadat, které sloupce budou vytištěny. Chcete-li generovat jednu z těchto sestav, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Sestavy, poklepejte na položku Pracovní vytížení a potom klepněte na položku Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Klepnutím na tlačítko Vybrat generujete sestavu. Po klepnutí na tlačítko Upravit můžete zadat vlastní nastavení sestavy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×