Dialogové okno Rozšířené atributy indexu serveru SQL Server

Segment

Určuje název segmentu hostitelské databáze SQL, ve které bude uložen index nebo tabulka.

Segment bude uložen v zařízení vybraném v seznamu Dostupná zařízení.

Dostupná zařízení

Zobrazuje seznam zařízení vytvořených správcem databáze pro aktuálně vybraný systém DBMS.

Jedinečný index

Určuje, že záznamy musí být jedinečné, to znamená, že nemohou mít stejnou hodnotu indexu. Chcete-li definovat sloupec jako primární klíč, musí být index jedinečný.

Index clusteru

Fyzické pořadí záznamů v tabulce je stejné jako indexované pořadí záznamů.

Ignorovat duplicitní klíč

Po zaškrtnutí políčka Jedinečný index určuje, že každá hodnota v indexovaném sloupci je jedinečná.

Řadit data

Seřadí data vzestupně.

Zakázáno

Pokud v tabulce existují duplicitní záznamy, zobrazí se chybová zpráva. Dokud nebude chyba odstraněna, nebude možné tabulku uložit.

Povoleno

Povoluje v tabulce duplicitní záznamy a vytvoří index.

Ignorováno

Určuje, že jsou duplicitní záznamy při zadání do tabulky odstraněny.

Faktor vyplnění

Určuje, že má být použito výchozí nastavení určující, jak může být každá stránka indexu plná.

Maximální počet řádků na stránku

Přepíše výchozí nastavení databáze určující, jak může být každá stránka indexu plná, a vytvoří nové nastavení záznamů nebo stránky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×