Dialogové okno Rozšířené atributy indexu serveru Microsoft SQL Server 7.0

Index ve skupině souborů

Určuje skupinu souborů, ve které je index umístěn.

Jedinečný

Určuje, že záznamy musí být jedinečné, to znamená, že nemohou mít stejnou hodnotu indexu.

S clusterem

Určuje, že fyzické pořadí záznamů v tabulce je shodné s indexovaným pořadím záznamů.

Faktor vyplnění

Určuje, že má být použito výchozí nastavení určující, jak může být každá stránka indexu plná.

IGNORE DUP_KEY

Určuje, co se stane při pokusu o vložení duplicitní hodnoty klíče do sloupce, který je součástí jedinečného indexu s clusterem. Pokud je pro index zadána možnost IGNORE_DUP_KEY a je proveden příkaz INSERT, který má vytvořit duplicitní klíč, vydá SQL Server zprávu s upozorněním a ignoruje duplicitní řádek (nevloží jej).

PAD_INDEX

Určuje prostor, který má být ponechán otevřený na každé stránce (uzlu) na středních úrovních indexu. Tato možnost je užitečná pouze při zadaném faktoru vyplnění.

STATS_NORECOMPUTE

Určuje, že zastaralé statistické údaje nebudou automaticky přepočítány.

DROP_EXISTING

Určuje, že má být zrušen již existující pojmenovaný index s clusterem nebo bez clusteru a znovu vytvořen zadaný index. Zadaný název indexu se musí shodovat s názvem aktuálně existujícího indexu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×