Dialogové okno Paleta barev

Barva | Plná

Zobrazí 24 barev v paletě barev aplikace Microsoft Office Visio. Jestliže ovladač zobrazení podporuje pouze 16 barev, zobrazí se Tónování barvy. Pokud podporuje 256 barev nebo více, žádné tónované barvy se pravděpodobně nezobrazí. V levé části jednotlivých barevných pruhů se zobrazí tónovaná barva, v pravé části se zobrazí nejbližší plná barva.

Kopírovat barvy z tohoto zdroje

Zobrazí seznam otevřených souborů výkresu a předem definované palety barev. Výběrem ze seznamu je možné kopírovat novou barevnou paletu do aktivního souboru výkresu.

Upravit

Vyberte barvu v dialogovém okně Paleta barev a klepnutím na tlačítko Upravit otevřete dialogové okno Barvy, ve kterém je možné příslušnou barvu upravit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×