Dialogové okno Přidat (Exportovat do databáze)

Podrobnosti buňky

Název

Vyberte buňku tabulky ShapeSheet, kterou chcete exportovat.

Vyhodnotit jako

Zvolte způsob vyhodnocení dat při kopírování z buňky do pole databáze.

Podrobnosti pole

Název

Zadejte název (nebo nadpis sloupce) pole, do kterého budou data zkopírována.

Typ

Zvolte datový typ pro pole databáze. Datový typ, který můžete použít, závisí na databázovém programu, na který nastavujete propojení.

Tip : Další informace o dostupných typech dat naleznete v dokumentaci k aplikaci, do které exportujete data.

Délka

Zadejte v bajtech velikost pole variabilní délky.

Desetinné číslo

Zadejte počet desetinných míst, které pole podporuje. Toto platí pouze pro číselná pole, která neobsahují celé číslo.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×