Dialogové okno Převést

Převést

Převést na:  Převede Vložený objekt z aktuálního typu objektu na typ vybraný v seznamu Typ objektu.

Aktivovat jako  Otevře vložený objekt jako typ vybraný v seznamu Typ objektu, ale nepřevede jej.

Typ objektu  Vypíše seznam typů objektů, na které lze vložený objekt převést.

Výsledek

Popisuje výsledek vybraných voleb.

Zobrazit jako ikonu

Zobrazí objekt jako ikonu namísto zobrazení obsahu objektu. Pokud je ikona vybrána, můžete ji změnit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×